ข่าวสารใหม่ๆ | 18 November 2021

รู้จักตัวเอง เข้าใจการทำงาน สู่การพัฒนาองค์กรที่ทันสมัยแบบ IRPC


WorkVenture เชื่อว่า ทุก ๆ วันของคนทำงานนั้น เราต่างก็ต้องการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรืออย่างน้อยที่สุดเราก็ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น เพื่อจะได้มีเวลาสำหรับจัดการสิ่งต่าง ๆ ในที่ทำงานให้เสร็จเรียบร้อย และได้กลับบ้านอย่างสบายใจ แต่ในเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างเข้าด้วยกัน ทั้งความสามารถในการจัดการบริหารเวลา การแบ่งปริมาณงานที่ได้รับออกเป็นส่วนอย่างพอเหมาะ และยิ่งถ้าเราเป็นหัวหน้าทีม ก็ต้องดูด้วยว่าคนในทีมของเรานั้นทำงานได้เร็วแค่ไหน ถนัดด้านอะไร เพื่อจะได้กระจายงานได้อย่างเหมาะสม หรือคอยสนับสนุนทีมของเราในส่วนที่เราทำได้

แต่ก็นั่นแหล่ะ ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าคนอื่นทำงานหรือไม่นั้น จริง ๆ เรารู้จักตัวเองดีพอหรือเปล่า ว่าเราเองถนัดงานด้านไหน ทักษะที่เรามีอยู่ตอนนี้สามารถแก้ปัญหางานได้แล้วจริง ๆ หรือไม่ ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของเราล่ะ มันตรงกับที่ทีมหรือบริษัทของเราต้องการจริง ๆ หรือเปล่า 


เรารู้จักตัวเองดีพอหรือเปล่า มาลองทำแบบประเมินตนเองดูไหม

ในช่วงสิ้นปีหรือเริ่มต้นปีเช่นนี้ มักจะเป็นช่วงเวลาที่หลายบริษัทจะจัดการประเมินผลงาน เพื่อให้คนทำงาน หัวหน้างานและลูกทีม หรือเพื่อนร่วมงานมีโอกาสได้พูดคุยหารือกันเกี่ยวกับภาพรวมการทำงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงการฟัง feedback จากคนในทีมของเราว่าการทำงานของเราเป็นอย่างไรบ้าง ควรปรับปรุงตรงไหนหรือเปล่า แต่เมื่อเวลาผ่านไป เราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราทำงานได้ดีขึ้นเท่าที่ควร ทั้งที่เราก็เอาคำแนะนำมาเหล่านั้นมาปรับปรุงแล้วนี่นา นั่นก็เป็นเพราะว่าการประเมินประจำปีมักเป็นการประเมินว่าแล้วเราทำงานให้บริษัทเยอะแค่ไหน ซึ่งการนำแบบประเมินที่คนอื่นนำมาบอกเรานั้น อาจจะไม่ได้เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของตัวเราIRPC บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของไทยและภูมิภาคเอเชีย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ว่าการจะผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดดพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะต้องเชื่อมั่นใน “ศักยภาพของคน” หรือพนักงานของตนเองเสียก่อน ต้องทำให้พนักงานเข้าใจถึงความมุ่งมั่นขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร ไปพร้อม ๆ กับการเข้าใจตัวเองให้ดีพอ เพื่อที่สุดแล้วองค์กรจะได้นำผลการประเมินตนเองในตรงนี้มาต่อยอดสู่การพัฒนาคนได้ที่ถูกต้อง เข้ากับพนักงาน ให้พนักงานได้รู้ศักยภาพที่ตนถนัด รวมถึงพัฒนาด้านที่ขาดหาย 


IRPC ประเมินแรงจูงใจไปพร้อมกับความสามารถ 

การประเมินตนเองในการทำงานไม่ใช่เรื่องของความรู้ ความสามารถ ทักษะของพนักงานเท่านั้น IRPC มุ่งเน้นไปถึงการเข้าใจศักยภาพในทุกแง่มุมของพนักงานแบบ 360 องศา ผ่านการทำบททดสอบหาคุณสมบัติต่าง ๆ ด้วยการทดสอบทางจิตวิทยา (psychometric tests) เพื่อประเมินทั้งเรื่องของความสามารถในแต่ละบทบาท แต่ละกลุ่มอาชีพ เช่น ทักษะที่จำเป็น เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ อย่างเป็นนักการตลาดต้องติดตามข่าวสารข้อมูล รู้จักเรียนรู้เครื่องมือทางการตลอดใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดในโลกออนไลน์ วิศวกรต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น และยังทดสอบเรื่องของลักษณะทางพฤติกรรมและนิสัยเพื่อแนะนำบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน อย่างเช่น เรามีวิศวกรในทีมหลายคน แต่ใครล่ะที่จะมีความสามารถในการบริหารจัดการทีม ที่จะสามารถเป็นหัวหน้าทีมได้ การทดสอบทางจิตวิทยานี่เองจะช่วยให้ IRPC เฟ้นหาพนักงานที่เหมาะสม และพัฒนาพนักงานให้พร้อมกับบทบาทใหม่ของการทำงานได้
 


ผลการทดสอบก็เพื่อให้หัวหน้าทีมและ HR สามารถบริหารจัดการ ให้คำแนะนำและพัฒนาคนให้ได้คุณภาพตรงตามที่องค์กรวางแผนเอาไว้อย่างถูกจุด เช่น หากพนักงานเป็นคนไม่กล้าพูด แต่พนักงานเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดี ก็จะได้จัดสัมมนาหรือ workshop ให้พนักงานค่อย ๆ กลายเป็นคนที่กล้าสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมั่นใจ หรือหากเป็นคนที่ทำงานละเอียดรอบครอบ แต่ทำงานได้ช้าก็จะได้ช่วยส่งเสริม หาเครื่องมือให้พนักงานสามารถทำงานเสร็จทันที่กำหนด ซึ่งการประเมินตนเองนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับเปลี่ยนให้ไปสู่พนักงานมีความพร้อมเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ใหม่ของ IRPC “Shape what’s good for tomorrow สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต” ก้าวไปสู่องค์กรที่มุ่งเน้นให้คนมีความสามารถก้าวทันเทคโนโลยี 4.0 ที่กำลังเกิดขึ้น และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน ทำให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่องานอีกด้วย
 


แต่จากเรื่องราวทั้งหมดนี้ คนที่ได้ประโยชน์ที่สุด ก็คงจะเป็นพนักงานอย่างเรา ๆ นี่เอง ที่จะได้เห็นว่าแท้จริงแล้วตัวของเรามีลักษณะนิสัยอย่างไร แล้วเราถนัด ไม่ถนัดอะไร เพื่อจะได้นำเรื่องเหล่านี้มาพัฒนาให้ตรงกับงานที่กำลังทำอยู่ หรือสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าและ HR ได้อย่างตรงจุด ซึ่งในองค์กรขนาดใหญ่ มีคนทำงานเป็นจำนวนมาก การได้ทำแบบประเมินเพื่อหาความสามารถรายบุคคลเพื่อนำไปต่อยอดให้เหมาะสมกับตนเองแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาที่ทำงานสักที่ที่พร้อมจะเติบโตในสายอาชีพอย่างเชี่ยวชาญ WorkVenture ขอแนะนำที่ IRPC เลย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.irpc.co.th/about-us/

https://www.irpc.co.th/en/social-dimension/human-resources-management