ฝ่ายบุคคลและผู้ประกอบการ | 5 May 2022

พนักงานแฮปปี้ แค่ทำ “EVP” ให้ตรงจุด

 

EVP คืออะไร?

การสร้างเป้าหมายอันทรงคุณค่าให้แก่พนักงานภายในองค์กร หรือ EVP (Employer Value Proposition) นั้นเป็นการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบที่คล้ายกับ “ข้อตกลง” ให้กับพนักงาน เช่น การระบุสิ่งที่นายจ้างต้องการหรือคาดหวัง จากพนักงาน พร้อมกับผลตอบแทนที่ลูกจ้างจะได้เมื่อบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ

 

Highlight

 • EVP (Employer Value Proposition) นั้น เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน
 • นโยบาย EVP ที่เข้มแข็ง จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างก้าวกระโดด
 • องค์กรที่มี EVP ชัดเจนจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้สมัครงาน
 • EVP มีผลแง่บวกต่อผลประกอบการเป็นอย่างมาก

 


 

“EVP คือ การระบุสิ่งที่นายจ้างคาดหวังจากพนักงาน 
พร้อมกับสิ่งตอบแทนที่ลูกจ้างจะได้เมื่อบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ” 

 


 

ในปัจจุบัน บทบาทของลูกจ้างที่เปลี่ยนไปทำให้พวกเขากลายเป็นผู้สร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้กับองค์กร หรือบางไอเดียที่น่าสนใจก็อาจนำไปสู่การตัดสินใจสร้างโครงการใหญ่ ๆ ได้ ซึ่งการสนับสนุนให้พนักงานได้แสดงความเห็นนั้น เป็นการช่วยสร้างความรู้สึกเชิงบวกของพนักงานต่อองค์กร
 

 

นโยบาย EVP ที่เข้มแข็ง จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างก้าวกระโดด และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าผู้มากฝีมือที่ทุ่มเทให้กับองค์กร ซึ่ง The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) ได้นิยามสิ่งเหล่านี้ไว้ว่า “การสร้างคุณค่าให้กับพนักงาน จะสะท้อนถึงสิ่งที่องค์กรต้องการ ตลอดจนสิ่งที่องค์กรเสนอให้ในฐานะนายจ้าง”

 


 

“ขั้นตอนในการสร้าง EVP ที่ชัดเจน 
จะทำให้บรรดาผู้สมัครเจ๋ง ๆ เลือกบริษัทคุณ” 

 


 

 

ขั้นตอนในการสร้าง EVP ที่แข็งแกร่ง

 1. จัดทำแบบสำรวจโดยเน้นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร เช่น พนักงานทั้งหลาย โดยถามคำถามด้านความคาดหวังต่อองค์กร สาเหตุที่พวกเขาเลือกองค์กร และสาเหตุที่จะทำให้พวกเขาออกจากองค์กร 
 2. ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากพนักงานปัจจุบัน อดีตพนักงาน แคนดิเดทที่ได้สัมภาษณ์ ผู้จัดหาคน หรืออื่น ๆ เพื่อนำมาสร้างเกณฑ์ที่เหมาะสม
 3. ปรับ EVP ให้เหมาะสมโดยสอดคล้องกับบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจของคุณ
 4. ปรับนโยบายที่เกี่ยวกับการจ้างงานและการรักษาบุคลากร ให้แตกต่างกับคู่แข่งในตลาด
 5. ปรับแต่ง EVP ตามความเหมาะสม และความต้องการของบุคลากรในแต่ละแผนก
 6. ปรับ EVP ให้มีวัตถุประสงค์ที่ท้าทายพร้อมกับให้ผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อ
 7. สร้างหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดประสิทธิผลของงาน เพื่อนำไปใช้พัฒนากระบวนการในอนาคต 

องค์กรที่มี EVP ชัดเจน จะมีข้อได้เปรียบอย่างมากเมื่อมีผู้สมัครเก่ง ๆ มาสมัครงานกับคุณ เพราะพวกเขาจะเห็นผลตอบแทนจากการใช้ทักษะต่าง ๆ เพื่อบริษัท ซึ่งถ้าบริษัทมี EVP ที่ไม่ชัดเจน อาจส่งผลต่อการตัดสินใจและนำไปสู่การพลาดโอกาสที่จะได้คนเก่งๆเข้ามาร่วมทีม

 


 

 “องค์กรที่ได้นำ EVP ไปปรับใช้ 
พบว่าผลประกอบการเพิ่มขึ้นถึง 1 เท่าตัว”
 

 


 


 

ผลลัพธ์ในเชิงผลิตภาพและการมีส่วนร่วม

งานวิจัยของ Towers Watson ชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดกับหลากหลายองค์กรที่ได้นำ EVP ไปปรับใช้ พบว่าผลประกอบการเพิ่มขึ้นถึง 1 เท่าตัว และมีพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับองค์กรอื่น ๆ ที่ไม่ได้พัฒนาระบบ EVP
 

เราขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการมุ่งเป้าไปที่ผลประกอบการหรือกำไรเพียงอย่างเดียว และไม่ควรตัดสินใจแทนลูกจ้างว่าพวกเขาต้องการอะไร เพราะทุกคนย่อมมีบุคลิก แนวคิด และความต้องการที่แตกต่างกันไป ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือการเข้าไปพูดคุยตรง ๆ กับทุกคนทุกฝ่าย เพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับองค์กรของคุณเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้กับพนักงานของคุณ


 

สิ่งสำคัญที่สุดในการทำ EVP ให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม คือหมั่นเก็บข้อมูลและวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมา หากมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็ควรรีบดำเนินการ เพื่อให้ EVP ของบริษัทมีผลดีต่อพนักงาน และเพิ่มศักยภาพของพวกเขาได้อย่างต่อเนื่องและตรงจุด