ข่าวสารใหม่ๆ | 30 July 2021

ดูแลพนักงานทุกวันอย่างใกล้ชิด แม้ยามโควิด-19 แบบสไตล์บางจาก


ช่วงปีกว่าที่ผ่านมานี้นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากทั้งสําหรับบริษัทต่าง ๆ และพนักงานคนทํางานอย่างเรา ๆ เพราะการระบาดของโควิด-19 ทําให้บริษัทต้องปรับตัวให้สามารถผ่านวิกฤตที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และสําหรับพนักงานก็ต้องมีรูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควร ต้องเรียนรู้จักการทํางานจากที่บ้าน การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเข้ามาช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางาน และจะดีแค่ไหนถ้าบริษัทเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ WorkVenture อยากจะพาไปดูรูปแบบการทํางานและการดูเเลพนักงานในช่วงโควิด-19 ของบางจากซึ่งน่าสนใจมาก เพราะบางจากเป็นบริษัทที่มีพนักงานเป็นจํานวนมาก ที่นี่มีสวัสดิการอะไรบ้างเพื่อช่วยเหลือพนักงานในช่วงเวลาแบบนี้

บางจากใส่ใจให้สวัสดิการอุ่นใจ ปลอดภัยในการทํางาน
ต้องบอกเลยว่าช่วงที่ผ่านมานี้บางจากมีสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานเยอะมาก เรียกได้ว่าดูเเลทุกแง่มุมที่จะทําได้ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานเลยทีเดียวซึ่ง WorkVenture ขอแบ่งออกเป็น 3 เรื่องโดน ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าบางจากมีความใส่ใจพนักงานในทุกมิติ

 


บางจากให้ทํางานจากที่ไหนก็ได้ เน้นผลงานเป็นหลัก
หลังจากท่ีมีการรณรงค์ให้คนอยู่บ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อ บางจากเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลย แต่กลับสามารถทําระบบขึ้นมาอย่างดีเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานจากท่ีบ้านได้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะต้องออกมาเจอผู้คนเยอะ ๆ โดยได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของทางบางจากเอง เพื่อใช้กันภายในองคก์ร เพื่อลดการติดต่อกันระหว่างพนักงาน (Contactless) แบบพบกันต่อหน้า 

แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงการส่งข้อความหากันเองเท่านั้น เพราะที่บางจากได้จัดให้มีการประชุมเป็น VirtualConference เพื่อให้ผู้บริหารสามารถไลฟ์พูดคุยสด ๆ กับพนักงานได้เลย เเละประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงานโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะขาดเหลืออะไร ต้องการให้บริษัทช่วยตรงไหนก็สามารถมาพูดคุยกันเพื่อแก้ปัญหาได้เลย แถมยังมีช่วงเล่นเกมส์ผ่อนคลายความเครียด ให้พนักงานเกิดความสนุกในการทํางานด้วย นี่ไม่ได้หมายความว่าบางจากจะให้พนักงานไปพักที่บ้านนะ เพราะการทํางานทางไกลเนี่ยต้องวัดกันที่ผลงานเป็นหลัก เราอาจจะเคยคุ้นชินกับความคิดที่ว่ากลับบ้านดึก มาแต่เช้าเป็นคนขยัน แต่มันไม่ใช่อีกต่อไป เพราะสําหรับบางจากแล้ว “ผลงาน” คือหัวใจสำคัญของการทํางานที่บ้านเลย ก็เพราะพนักงานสามารถจัดสรรเวลาทุกอย่างได้เองแล้วนี่

 

 

ออฟฟิศอุ่นใจ ปลอดภัยเวลาทํางาน 
แม้ว่าจะมีการระบาดของโควิด-19 แต่ก็ไม่ใช่ว่าพนักงานจะสามารถทํางานท่ีบ้านได้ทุกคน ดังน้ันบางจากจึงดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยการสร้างความมั่นใจว่าพนักงานจะปลอดภัยในที่ทํางาน ท่ีนี่จึงให้พนักงานสามารถเข้าออกงานแบบยืดหยุ่น (Flexible) ได้ โดยให้พนักงานในทีมไปพูดคุยเพื่อหาช่วงเวลาเข้า-ออกงานของคนในทีม ไม่ให้คนมาพร้อมกันจนแน่นเกินไป ในส่วนของพนักงานท่ีต้องทํางานเป็นกะก็มีการปรับเปลี่ยนเวลาทํางานใหม่ เรียกได้ว่าใส่ใจไม่ทิ้งใครไว้เลย นอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่น ๆ มากมาย เช่น การเว้นระยะห่างในพื้นที่รวมท่ีต้องใช้ร่วมกัน ทั้งห้องประชุม รถบริการรับ-ส่ง ลิฟต์ และ ห้องอาหาร อีกทั้งมาตรการการคัดกรองบุคคลภายนอกและภายในเข้าพื้นที่ทำงานทั้งที่สํานักงานและโรงกลั่นฯ อย่างเข้มงวด พร้อมอาหาร นํ้าดื่ม และรถรับส่งฟรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานและยังมอบอุปกรณ์ป้องกันตนเองให้แก่พนักงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ และ Face-shield สําหรับป้องกันใบหน้า

แต่ถ้าเกิดว่าพนักงานไปทํางานแล้วยังเกิดความเสี่ยงจากการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานที่ติดโควิดก็สามารถ ไปตรวจคัดกรองแล้วนําใบเสร็จมาเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายกับทางบริษัทได้เลยอย่างไม่ต้องกังวล การทําจ่าย/เบิกประกันสุขภาพ ไม่ต้องเข้ามาส่งเอกสารตัวจริง ส่งเป็น soft files รักษ์โลก ลดโลกร้อนไปอีก 
นอกจากนี้พนักงานที่ยังคงต้องเดินทางเข้าไปทํางานที่ออฟฟิศประจําโดยไม่สามารถทํางานจากที่บ้านได้ จะได้รับบัตรขอบคุณ (Thank you Card) จากผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้ที่เสียสละ เพื่อให้พนักงานสามารถเดินหน้าทํางานได้อย่างมีความสุขซึ่งมันเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ  ที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่บางจากได้ให้ความสําคัญ นั่นก็คือเรื่องของกําลังใจในการทํางานนั่นเอง ซึ่งนี่อาจจะมีคุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นที่ได้รับก็เป็นได้

วัคซีนมีให้ทั่วถึง หนึ่งในอาวุธป้องกันโควิด
สําหรับเรื่องของวัคซีนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บางจากให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก และเพื่อบรรเทาความรุนแรงจากโควิด-19 ในขณะนี้ทางบางจากได้ดําเนินการจัดหาวัคซีนให้กับพนักงาน ซึ่งตอนนี้ได้ดําเนินการฉีดผ่านการติดต่อของบริษัทแล้วมากกว่า 1,000 คนหรือคิดเป็น  92% ของพนักงานทั้งหมดเลยทีเดียว

นับได้ว่าเป็นองค์กรแรก ๆ เลยที่สามารถจัดหาวัคซีนให้กับพนักงานได้มากมายและท่ัวถึง ซึ่งในวันที่ไปฉีดวัคซีนก็ไม่ถือเป็นวันลาอีกด้วย ขอเพียงบอกหัวหน้าก็สามารถฉีดวัคซีนได้เลย แล้วเอาวันลาไปหยุดเพื่อพักผ่อนจากความเครียดแทน

 

 

จริง ๆ แล้วเรื่องการป้องกันพนักงานให้ปลอดภัยในช่วงการระบาดของโควิด-19 ทางบางจากถือว่าสามารถจัดการได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว มีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามสถาการณ์และการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้งานสามารถเดินไปข้างหน้าได้ แต่จะเห็นได้ว่าที่ทํามาทั้งหมดนี่สิ่งที่บางจากเน้นเป็นพิเศษเลยก็คือเรื่องความสุขของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมส์เเละการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายความเครียด ลดความกดดันจากการต้องเดินทางมาทํางานรวมไปถึงการจัดหาวัคซีนให้พนักงานให้ได้มากที่สุด แต่นอกจากนี้แล้วในเวลาปกติทางบางจากเองก็มีสวัสดิการดี ๆ ให้พนักงานอยู่แล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องการเงินท่ีช่วยเหลือทั้งพนักงานและครอบครัว อย่างค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน ให้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เรื่องสุขภาพก็มีทั้งห้องออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีในทุก ๆ วันแล้วยังรวมไปถึงการตรวจสุขภาพประจําปี ห้องอาหารสําหรับมาทานอาหารร่วมกัน ได้เจอเพื่อน ๆ พนักงานและอีกมากมาย ท่ีสําคัญบางจากมีการสมทบเงินเข้ากองทุน สํารองเลี้ยงชีพใหพนักงานอย่างสม่ำเสมอ แม้เศรษฐกิจในปีท่ีผ่านมาอาจจะไม่สู้ดีนัก แต่บางจากก็การันตีว่าพนักงานจะได้ในอัตราส่วนเดิมอย่างแน่นอน

 

เป็นอย่างไรกันบ้างกับการดูแลพนักงานแบบบางจากในช่วงโควิด-19 อย่างนี้ ทั้งดูแลและใส่ใจพนักงานเป็นอย่างดี ถ้าอยากร่วมงานกับบางจาก ก็สามารถสมัครได้เลย

 

close