เงื่อนไขการค้นหา

ค้นหาโดยใช้คำหลัก

ค้นหาโดยหมวดหมู่งาน

เลือกหมวดหมู่งาน

ค้นหาโดยประเภทธุรกิจ

เลือกประเภทธุรกิจ

ค้นหาโดยช่วงเงินเดือน

ตั้งแต่
ถึง

ค้นหาโดยชื่อบริษัท

พิมพ์ชื่อบริษัท

ค้นหาโดยระดับตำแหน่งงาน

ค้นหาโดยประเภทงาน

ค้นหาโดยประเภทของผู้สมัคร

WorkScore™ คืออะไร?

WorkScore™ คืออะไรเหรอ? แถบสีน้ำเงินด้านข้างตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งจะแสดงค่าความเหมาะสมของโพรไฟล์คุณกับตำแหน่งงาน คุณจำเป็นต้องใส่รายละเอียดในโพรไฟล์อย่างน้อย 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถดูค่าความเหมาะสมของ WorkScore ได้ ใครอยากรู้ กรอกโปรไฟล์เลย

แสดงผล 1 - 7 ตำแหน่งงาน จากทั้งหมด 7 ตำแหน่งงาน
ที่มีคำว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน sap
แบบประเมินเงินเดือน
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง ประเทศไทย จำกัด 1

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Line of Service.
 • Advisory<br/>Industry/Sector.
 • Not Applicable<br/>Specialism.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง ประเทศไทย จำกัด 2

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Line of Service.
 • Advisory<br/>Industry/Sector.
 • Not Applicable<br/>Specialism.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง ประเทศไทย จำกัด 3

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Line of Service.
 • Advisory<br/>Industry/Sector.
 • Not Applicable<br/>Specialism.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง ประเทศไทย จำกัด 4

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Line of Service.
 • Advisory<br/>Industry/Sector.
 • Not Applicable<br/>Specialism.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 5

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Introduction.
 • At IBM, work is more than a job - it's a calling: To build. To design. To code. To consult. To think along with clients and sell. To make markets. To invent. To collaborate. Not just to do something better, but to attempt things you've never thought possible. Are you ready to lead in this new era of technology and solve some of the world's most challenging problems? If so, lets talk.<br/>Your Role and Responsibilities<br/>As a leader within our SAP practice you will participate in new and existing implementations, as well as in new prospective client engagements.<br/>In project delivery, you will be responsible for the overall success of the project by helping and guiding the team to deliver innovative business solutions through design, build and test, rollouts as well as responsibility for and systems integration. Work in collaboration with enterprise architecture, information security, application & infrastructure teams, to produce an optimal, high level, conceptual, and cost-effective design.<br/>Working with the vast and diverse network of talented SAP professionals, you as a subject matter expert and with your leadership capabilities, ensure successful project delivery and client success. Act as an arbitrator, as needed, to bring the appropriate parties together to drive discussions to decisions in a timely manner. When required, you would be able to demonstrate SAP system capabilities.<br/>Participating in pre-sales discussions with prospective clients, you will be able set and influence strategic direction of SAP and advice clients on possible solutions, by understanding the long-term and short-term perspectives. Work closely with key stakeholders from various lines of business to develop realistic roadmaps as well as the possible rollout approach and timelines.<br/>You will have a big picture ownership of generational technologies comprising of the SAP solutions. By combining both strong technical and business skills as well as analytical and problem-solving skills, serve as the conduit between businesses and technology. You would be able to analyze new technologies, market trends and infrastructure directions e.g. SaaS/Cloud, and determine the potential impact on the enterprise. Has been in similar role in 5+ full lifecycle SAP implementations for a diverse range of companies covering multiple regions / countries, including post implementation experience.
 • A proven ability to design and implement end to end SAP solutions that meet the unique needs of the customer and an ability to identify, develop and implement solutions to gaps in requirements so as to meet the needs of the business. Around fifteen years of overall experience and a well rounded technology exposure, in areas such as application design and development, data migration, application integration, cross functional integration across SAP, middleware, information security and technical architecture. Proven ability to deliver high profile activities to tight timescales adopting various project delivery/development methodologies (Waterfall, Agile etc.).
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 6
กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,ที่ปรึกษา ไอที / เขียนโปรแกรม,ที่ปรึกษา
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Introduction.
 • As a Package Consultant at IBM, get ready to tackle numerous mission-critical company directives. Our team takes on the challenge of designing, developing and re-engineering highly complex application components and integrating software packages using various tools. You will use a mix of consultative skills, business knowledge, and technical expertise to effectively integrate packaged technology into our clients' business environment and achieve business results.<br/>Your Role and Responsibilities Create technical and functional design of SAP PM/QM, build, test and run of application development project to serve customer business needs. Conducts business requirements and setup workshops. Defines the business blueprint. Customizes the technical requirements. Performs Unit, Integration and Regression testing. Trains key users and end users. Develops documentation for configuration, enhancements, test scripts, end user manuals and training courses. Performs Go live checks and controls. Provides Go-live and post go-live support. Analyzes SAP incidents raised by customers and provides solutions. Performs unit, integration, and regression testing on change requests/enhancements.
 • Required Technical and Professional Expertise BS / MS degree in Computer Science / Computer Engineering / Information Technology or other related subjects. At least 2 or more full project lifecycle implementations of SAP PM (Plant Maintenance) & QM (Quality Management). Experienced in at least 2 full cycle project implementations/upgrades. Minimum 4 years relevant SAP experience in the area applied for. Integration knowledge with other SAP modules will be highly valued.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ไอบีเอ็ม 7
กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,ผู้บริหารอาวุโส ไอที / เขียนโปรแกรม,ผู้บริหารอาวุโส
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Introduction.
 • At IBM, work is more than a job - it's a calling: To build. To design. To code. To consult. To think along with clients and sell. To make markets. To invent. To collaborate. Not just to do something better, but to attempt things you've never thought possible. Are you ready to lead in this new era of technology and solve some of the world's most challenging problems? If so, lets talk.<br/>Your Role and Responsibilities<br/>We are currently seeking SAP Presales and Delivery Partner, SAP S/4 Hana to join our team. This is a hands-on sales and delivery role. Responsibilities include sales attainment, providing advice & counsel to clients, oversight & accountability for delivery success, and achieving the highest level of client satisfaction.<br/>The ideal candidate will have in-depth business process knowledge as well as the ability to lead discussions with client decision makers to clearly demonstrate how the S/4HANA technology can help transform their business to achieve business benefits. A successful candidate will lead sales cycles, help identify and quantify the business benefits of moving to S4/HANA technology, and assist in crafting the implementation strategy, approach, timelines, and costs. Program oversight is a must.<br/>This is a business and technology consulting role with emphasis on the business process and industry expertise. A successful candidate will also have excellent knowledge of S/4HANA solutions, releases, roadmaps and new innovations. This role requires strong communication skills and executive presence. Proficiency in developing channel & client relationships, identifying & closing new business, developing thought leadership with industry content as well as a visionary outlook in SAP are required.<br/>Other responsibilities: Lead S/4HANA sales and delivery engagements. Attain both sales and delivery targets including bookings, revenue, profit and utilization.
 • Lead S/4HANA pursuits at new logo clients and expand penetration at existing accounts. Provide industry guidance, strategies, and S/4HANA best practices. Build and lead internal communities of IBM industry practitioners. Define, develop and use repeatable non-traditional consulting industry solutions incorporating other IBM technologies such as Blockchain, artificial intelligence, IoT, and Cloud where needed; and. Transfer knowledge to local IBM teams through training and side-by-side engagement work.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
ส่งแจ้งเตือนงานใหม่ล่าสุดสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน sap
 • 1