BCM Risk Assistant Manager

12246 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Standard, งานกฏหมาย, 1 - 3 Years, - พนักงานประจำ

Date: 7-Jan-2022

Location: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย


Description

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

หมายเลขคำขอ: 12246

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ

ฟังก์ชั่นงาน: งานกฏหมาย


เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • สร้างขีดความสามารถให้การดำเนินธุรกิจมีความยืดหยุ่น (Resilience) ด้วยการเตรียมความพร้อมการจัดการภาวะวิกฤตและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้มีความบูรณาการและสมบูรณ์เพียงพอที่จะรองรับหรือลดผลกระทบและความเสียหายจากภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตาม ประเมิณสถาณการณ์ที่อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ประสานงาน สนับสนุน และให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกิจสามารถบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาระบบและแนวปฎิบัติด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติและการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ:
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 550 ขึ้นไป
 • มีประสบการทำงานด้าน BCM ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความตื่นตัวชอบติดตามข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น สถานการณ์การเมือง ภัยพิบัติธรรมชาติ ฯลฯ
 • มีทักษะในการประสานงานและการแก้ปัญหาที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน


ติดต่อ:
Weerapon โอ๊ต Pliasanthia

อีเมล์: [email protected]

โทรศัพท์:

ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • ไม่ระบุประสบการณ์ขั้นต่ำ
เงินเดือน
 • สามารถต่อรองได้
สายงาน
 • การจัดการ
ประเภทงาน
 • งานประจำ
 • หางาน สมัครงาน เอสซีจี
 • หางาน สมัครงาน เอสซีจี 1
 • หางาน สมัครงาน เอสซีจี 2
 • หางาน สมัครงาน เอสซีจี 3
 • หางาน สมัครงาน เอสซีจี 4
 • หางาน สมัครงาน เอสซีจี 5
 • หางาน สมัครงาน เอสซีจี 6
 • หางาน สมัครงาน เอสซีจี 7
 • หางาน สมัครงาน เอสซีจี 8
 • หางาน สมัครงาน เอสซีจี 9
 • หางาน สมัครงาน เอสซีจี 10
 • หางาน สมัครงาน เอสซีจี 11
 • หางาน สมัครงาน เอสซีจี 12
 • หางาน สมัครงาน เอสซีจี 13
 • หางาน สมัครงาน เอสซีจี 14
 • หางาน สมัครงาน เอสซีจี 15
 • หางาน สมัครงาน เอสซีจี 16
 • หางาน สมัครงาน เอสซีจี 17
 • keyboard_arrow_right

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:50000 คน
ประเภทบริษัท:อุตสาหกรรมเคมี / พลาสติก / กระดาษ
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:career.scg.com
ก่อตั้งเมื่อปี:1913
คะแนน:4/5

เอสซีจีมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกยุคทุกสมัย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมาตลอดศตวรรษ ผ่านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาจนเกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต นวัตกรรมสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าทั้งใน ... อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา: เพราะว่าหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร คือ คนเอสซีจี หรือ SCG People ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์ 4 และเป็นคน Open & Challenge เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน ในฐานะองค์กรแห่งนวัตกรรมที่น่าร่วมงานด้วยและเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ ... อ่านต่อ

สำนักงานใหญ่: 1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์สมัครงาน เบทาโกรสมัครงาน เน็ตคลาวด์ คอมพิวติ้งสมัครงาน WorkVenture Technologies
close