คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว เซ็นทรัลพัฒนา 1

เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

"บริษัทมืออาชีพ ให้โอกาส ได้ประสบการณ์"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-16

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ให้โอกาสเด็กฝึกงานได้ทำงานเหมือนเป็นพนักงานจริง เชื่อมั่นในความสามารถของเรา พี่ๆสอนงาน ให้คำปรึกษา ดูแลดี เป็นกันเอง บรรยากาศในการทำงานสบายๆ เวลาการทำงานยืดหยุ่น อีกทั้งยังมีระบบการทำงานที่เป็นมืออาชีพ ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์หลากหลาย

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีสิ่งที่ไม่ประทับใจ หรือไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้เลย

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

การจัดการบริหารพื้นที่โต๊ะทำงานประจำของแต่ละคน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-16

รีวิว เซ็นทรัลพัฒนา 2

เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

"เป็นบริษัทที่มั่นคง และทำงานเป็นระบบ มีสวัสดิการที่ดี "

ผู้ประสานงาน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มั่นคง เป็นระบบ มีสวัสดิการที่ดี พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ค่าครองชีพสูง เนื่องจากอยู่ในศูนย์การค้ากลางเมือง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

รับฟังความคิดเห็นของ พนง ทุกๆระดับ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-27

รีวิว เซ็นทรัลพัฒนา 3

เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

"สร้างสรรค์ เชื่อมั่น เป็นเลิศ ร่วมกัน"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-17

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

More Teamwork , Good Time , Good Dream Long Term

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ความจำกัดของการแสดงความคิดเห็นในทีม ความเห็นต่าง สามารถร่วมกัน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-17

รีวิว เซ็นทรัลพัฒนา 4

เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

"ความก้าวหน้า"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-08

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพื่อนร่วมงานดี หัวหน้าเก่ง สามารถแนะนำให้ความรู้ได้ดี ต่อยอดในอนาคตได้

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เรื่องการเดินทาง ที่ตั้งไม่ติดรถไฟฟ้า แต่ว่ามีทางเชื่อม หากขับรถมา รถติดมาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-08

รีวิว เซ็นทรัลพัฒนา 5

เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

"ได้มีส่วนร่วมความสำเร็จในโครงการของ CPN"

ผู้จัดการโครงการ (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-16

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ได้เรียนรู้ธุรกิจที่ต่อเนื่องจากงานที่ทำ ทั้งด้านเทคนิคต่างสาขาอาชีพ และทางธุรกิจที่ต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทมีการอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาความสามารถอยู่เรื่อยๆ ทั้งในและ นอกสถานที่

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีความขัดแย้งของผู้บริหารระดับสูงที่ระดับใกล้เคียงกัน ที่อยู่ต่างฝ่ายอยู่เสมอๆ ผู้บริหารระดับรองจะโดนกันจนอยู่ไม่ได้ ออกไปหลายล็อต

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ควรจัดวิธีคิดของพวกท่านเพื่อลดการขัดแย้งที่รุนแรง และ อย่าเล่นการเมืองมากทำให้เสียงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-16

รีวิว เซ็นทรัลพัฒนา 6

เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

"ได้ทำอะไรหลายอย่างแม้เป็นเด็กฝึกงาน"

Partnership - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-25

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ผู้คนเป็นกันเอง และมีความทันสมัยในตัวพนักงาน บรรยากาศสบายๆ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ระบบปกครองแบบไทยๆ ยากที่จะเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอำนาจอยู่เป็นศูนย์กลาง จากผู้บริหาร เรื่องดำเนินช้า

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-09-25

รีวิว เซ็นทรัลพัฒนา 7

เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

"ภาพรวมองค์กร"

นักวิเคราะห์ทางด้านการเงิน - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-05

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทในเครือ Central Group เป็นบริษัทใหญ๋ มีความมั่นคงสูง

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

บางหน่วยงานไม่มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองต้องทำมากเท่าที่ควร

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Should focus the truth thing not from you demand.

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-02-05

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น

ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เดต้า ว้าว จำกัดสมัครงาน ไอทีเอ็ม อลีเมนแทร์สมัครงาน สยามเฆมีสมัครงาน WorkVenture Technologies
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ