รวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจทั้งหมดที่นี่

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4.5

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

"good and security firm"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-09-27

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

You will get good experience and upskill to your life

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-09-27

รีวิว พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

"บริษัทในฝัน"

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-05-24

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ประสบการณทำงานที่เป้นระบบ เรียบร้อย การจัดสรรต่างๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-05-24

รีวิว พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 3

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

"ได้ความรู้ในหน้างาน"

ช่างเทคนิค (อาวุโส) - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-19

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีการอบรมพนักงานทุกระบบ ได้ทำหน้างานจริง ได้ความรู้จากการทำงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2020-02-19

รีวิว พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 4

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายอาคาร - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-11-21

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

บริษัทที่ให้ความสำคัญผลักดันเติบโตหน้าที่การงาน

ถูกเขียนเมื่อ: 2022-11-21

รีวิว พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 5

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

"ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและประสบการณ์"

ฝ่ายอาคาร - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-12-16

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่ดีให้ความมั่นคงในอาชีพการงานและประสบการณ์ในการทำงานที่ดีมากๆเลย

ถูกเขียนเมื่อ: 2021-12-16

รีวิว พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 6

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-07-10

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

มีความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-07-10

รีวิว พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 7

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

"Property Management"

เจ้าหน้าที่ธุรการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-04-21

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

Good employee benefits. The company have a very strong working system and have a good standard of service for both internal and external customers.

ถูกเขียนเมื่อ: 2019-04-21

รีวิว พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 8

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ธุรการประจำโครงการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-12

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่ให้สวัสดิการพนักงานเยอะมากๆ และมีการจัดอบรมเพิ่มความรู้ให้บ่อยมาก

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-07-12

รีวิว พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 9

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

"สวัสดิการดี พนักงานมีการเทรนบ่อย"

ตัวแทนฝ่ายขายและการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-23

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ได้ประสบการณ์ ได้เข้าคอร์สที่พัฒนาตัวเอง ผู้ร่วมงานมีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-03-23

รีวิว พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 10

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

"A DAY IN PLUS"

พนักงานธุรการ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

ประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทนี้

ทีมดี บรรยากาศในการทำงานดี เป็นครอบครัว พี่ manager สอนงานดี และช่วยเหลือน้องๆในทีมได้ดีมากๆ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-10-05

  • 1

ค้นหาบริษัทอื่น