เจ้าหน้าที่การตลาด


Responsibilities

 • ทำการโฆษณาตราสินค้าบริษัทฯ การจัดการตลาดกิจกรรมหรือสินค้าออนไลน์หรือออฟไลน์  รวมถึงงานงานการแข่งขัน งานโฆษณาสินค้า งานนิทรรศการและอื่นๆ
 • รับผิดชอบวางแผนและปฏิบัติงาน Marketing&Promotion เสนอสินค้าของบริษัทต่างๆ ติตต่อประสารงานหน่วยงานที่เกี่วยข้องกับงาน Marketing
 • การเตรียมงานกิจกรรม รวมถึงการจัดคนทำงานและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่นโปสเตอร์  แผ่นพับ โบชัวร์ที่จะใช้ในการโฆษณา
 • ทำสถิติ วิเคราะห์และประเมินผลงานโฆษณาของกิจกรรมการจัการตลาดต่างๆ และแก้ไขเขียนแผนงานให้ดีขึ้น
 • ช่วยครูเลือกหัวข้อคอร์สเรียนฟรี และจัดทำประมวลการสอนคอร์สเรียนด้วยสถานการณ์ทางการตลาด

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป(จบด้าน​การจัดการตลาด การสื่อสารมวลชน และการโฆษณาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ) สัญชาติไทย
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Office ต่างๆได้
 • มีความรู้และเทิคนิคเสนอสินค้า มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ มีความสามรถด้านการเขียน สามารถวางแผนและเขียนแผนงานการตลาดได้
 • มีความสามารถปรับตัวเข้ากับงานใหม่ และสามารถประสานงานได้คล่อง และทำงานเป็นทีม
 • มีความกระตือรือร้นในด้านการทำงาน และทำงานอย่างรอบครอบละเอียด สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีความรับผิดชอบสูง
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี และประสานงานต่างๆได้ มีความรู้การโฆษณา การส่งเสริมกิจกรรมด้านเน็ตเวิร์ค
 • มีความสามรถด้านการวิเคราะห์การตลาดและความคิดสร้างสรรค์อย่างดี

SALARY

15,000 - 20,000 THB, Salary negotiable

EDUCATION REQUIRED (one of the below)

 • คณะการตลาด
 • คณะนิเทศศาสตร์

ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY

AGE PREFERRED: FROM 22