ผู้ชำนาญการออกกิจกรรมทางการตลาด

Location: ราษฎร์บูรณะ


Responsibilities

 • รวบรวมความต้องการและให้ข้อเสนอแนะแก่ Campaign Owner ในการคิดริเริ่ม แคมเปญใหม่ๆ
 • รับผิดชอบการออกแบบแคมเปญ ซึ่งครอบคลุมกลไกการออกแคมเปญ รายละเอียดแคมเปญ แผนด้านการเงิน และรายละเอียดการติดต่อสื่อสาร
 • ใ้ห้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ Campaign Designer และ Campaign Analyst เพื่อการพัฒนา / ระบุลักษณะของลูกค้ากล่มเป้าหมาย และการติดตามวัดผลสำเร็จของการออกแคมเปญ
 • ระบุรายละเอียดความต้องการเกี่ยวกับการวัดและวิเคราะห์ผลตอบรับแคมเปญของลูกค้าแก่ Campaign Designer และ Campaign Analyst
 • ทำให้มั่นใจในผลสำเร็จของการออกแคมเปญและความสมบูรณ์ของการติดตาม

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา การตลาด, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพตลาดและการแข่งขันในเชิงลึก
 • สามารถนำเสนอกลยุทธ์การขายและการป้องกันลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • มีทักษะในการประสานงาน การบริหารโครงการและการสื่อสาร
 • สามารถปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะได้
 • มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี ทางด้าน Campaign Management / Customer Relation Management จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

SALARY

Salary negotiable

EDUCATION PREFERRED

 • คณะการตลาด
 • คณะการเงิน
 • คณะเศรษฐศาสตร์

ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY

ประเภทงาน: งานประจำ

ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ: 1 ปี

ประเภทธุรกิจ: การตลาด / โฆษณา, ประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานเพิ่มเติมจากบริษัทนี้