เกี่ยวกับบริษัท
เราทำธุรกิจสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์-โฆษณา ทุกแพลตฟอร์ม ให้กับธุรกิจเอกชน ภาครัฐ และองค์การมหาชน ฉับไว โดนใจ เข้าเป้า เข้าถึงผู้รับสาร เข้าใจบริบทของแต่ละแพลตฟอร์ม คือ ความโดดเด่นของบริษัทเรา

เกี่ยวกับตำแหน่งงาน
Content Designer คือ งานที่ผนวกการสร้างสรรค์ทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหา ให้สด ให้ใหม่  ให้โดน ตรงวัตถุประสงค์และเหมาะกับบริบทของแต่ละแพลตฟอร์ม

ความรับผิดชอบ

 • ผลิตชิ้นงานประชาสัมพันธ์-โฆษณา ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย และพัฒนางานจนสามารถเผยแพร่ได้
 • เข้าร่วมกับทีมงานฝ่ายต่าง ๆ ในเวทีระดมสมอง สร้างกลยุทธ์การสื่อสาร สำหรับงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ค้นคว้า ตรวจทาน เนื้อหาของชิ้นงานประชาสัมพันธ์-โฆษณา ทั้งระดับกว้าง และระดับลึก ด้วยหลักจรรยาบรรณสื่อ
 • สร้างสรรค์สื่อ ด้วยชิ้นงานคุณภาพ ทั้งสวย ทั้งสื่อสาร มีเชาวน์ปัญญา

คุณสมบัติ

 • มีองค์ความรู้ หลักวิชาชีพ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาหลัก ได้แก่ การสื่อสาร (นิเทศศาสตร์) วรรณศิลป์ (อักษรศาสตร์หรือศิลปศาสตร์) การออกแบบ (ศิลปกรรม นิเทศศิลป์ พาณิชย์ศิลป์) การตลาด (การสื่อสารการตลาดบูรณาการ การโฆษณา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาดดิจิทัล สื่อสารนวัตกรรม สื่อออนไลน์ เป็นต้น
 • มีประสบการณ์ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 • เป็นผู้ประกอบสัมมาชีพ ไม่เคยประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างแรง หากมีความประพฤติผิดมาก่อน เป็นความผิดลหุโทษ ที่สังคมให้อภัยแล้ว
 • เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับทีมได้อย่างสมัครสมานสามัคคี
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อ


ผลตอบแทนและวัฒนธรรมองค์กร
เราสร้างคุณค่าของวิชาชีพ ขององค์กร ร่วมกัน และตอบแทนผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม 
บุคลากรก้าวหน้าในวิชาชีพ องค์กรก้าวหน้าในธุรกิจ อย่างมีดุลยภาพ และมีความสุข
ผลตอบแทนที่จะได้รับ คือ เงินเดือน ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคสมัครใจ และโบนัสตามผลประกอบการของบริษัท

ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • 2 ปี
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับหัวหน้างาน
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น
เงินเดือน
 • 20,000 - 25,000 THB
สายงาน
 • การตลาด / โฆษณา
 • กลยุทธ์ / วางแผน
 • งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์
ประเภทงาน
 • งานประจำ
อายุ
 • ตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:10-50 คน
ประเภทบริษัท:การตลาด / ประชาสัมพันธ์
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.design-stardust.com
ก่อตั้งเมื่อปี:1995

บริษัท วี ทู อาร์ สตาร์ดัสท์ จำกัด เอเจนซีผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์ โฆษณา และการตลาด ทุกแพลตฟอร์ม ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ สังคม และภูมิทัศน์สื่อ ฉับไว โดนใจ เข้าเป้า เข้าถึง และเข้าใจบริบท มาร่วมสร้างอนาคตไปกับเรา

ร่วมงานกับเรา: หากคุณคือคนคุณภาพ ถูกที่แล้ว ที่จะทำงานกับองค์กรคุณภาพเช่นเรา

เขตที่ตั้งที่ทำงาน: วังทองหลาง
สำนักงานใหญ่: บริษัท วี ทู อาร์ สตาร์ดัสท์ จำกัด

สวัสดิการ

 • ชั่วโมงทำงานยืดหยุ่น
 • การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ
 • โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท we too are STARDUST โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท we too are STARDUST มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท we too are STARDUST หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ฟู้ดโปรเจ็คสมัครงาน ทีซีซีสมัครงาน ตลาดดอทคอมสมัครงาน กระทรวงมหาดไทย
close