ประกาศงานนี้หมดอายุแล้ว

Blockchain Researcher / Developer

ที่SCB X PCL

Job Summary:
As a Blockchain Researcher, you will play a crucial role in advancing our understanding
of blockchain technology and its potential applications. You will be responsible for
conducting in-depth research, staying up-to-date with the latest developments in the
blockchain space, and contributing to the development of innovative blockchain
solutions. Your findings and contributions will help drive our organization's blockchain
strategy.

 

Key Responsibilities:
Blockchain Research:

 • Conduct extensive research on blockchain technology, its underlying principles, and its evolving landscape.
 • Analyze and evaluate different blockchain platforms, consensus mechanisms, and cryptographic algorithms.
 • Stay abreast of emerging trends, best practices, and regulatory changes in the blockchain industry.

Technical Analysis:

 • Collaborate with development teams to assess the feasibility and practicality of implementing blockchain solutions.
 • Perform technical evaluations of blockchain projects, including code reviews and security assessments.
 • Propose improvements and optimizations to existing blockchain protocols.

Experimentation and Prototyping:

 • Design and implement blockchain prototypes to test novel concepts and ideas.
 • Conduct experiments and simulations to evaluate the performance and scalability of blockchain systems.

Whitepaper and Documentation:

 • Prepare research papers, technical documentation, and reports to communicate findings and insights to both technical and non-technical stakeholders.
 • Contribute to the creation of whitepapers for blockchain projects.

Collaboration and Knowledge Sharing:

 • Collaborate with cross-functional teams, including developers, engineers, and product managers, to integrate blockchain technology into projects.
 • Share knowledge through presentations, workshops, and training sessions within the organization.

 

Qualifications:

 • A bachelor's degree in computer science, information technology, or a related field. A master's or Ph.D. in blockchain or a related discipline is preferred.
 • Proven experience in blockchain research, including publications and contributions to blockchain projects.
 • Strong knowledge of blockchain protocols, cryptography, and distributed ledger technology.
 • Proficiency in programming languages commonly used in blockchain development (e.g., Solidity, C++, Python).
 • Familiarity with blockchain platforms such as Ethereum, Hyperledger, and others.
 • Excellent analytical, problem-solving, and communication skills.
 • Ability to work independently and as part of a collaborative team.
ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • 3 ปี
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับหัวหน้างาน
เงินเดือน
 • 60,000 - 120,000 THB, สามารถต่อรองได้
สายงาน
 • ไอที / เขียนโปรแกรม
 • นักวิเคราะห์
ประเภทงาน
 • งานประจำ
 • หางาน สมัครงาน SCBX
 • หางาน สมัครงาน SCBX 1
 • หางาน สมัครงาน SCBX 2
 • หางาน สมัครงาน SCBX 3
keyboard_arrow_right

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:100-500 คน
ประเภทบริษัท:การเงินและการธนาคาร
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.scbx.com
ก่อตั้งเมื่อปี:n/a

SCBX เป็นยานแม่ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัดบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด และบริษัทอื่นๆ มียุทธศาสตร์มุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชม S ...

อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา: SCBX พร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคตด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากหลากหลายธุรกิจ เรามุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาค ที่น่าชื่นชมที่สุดเพื่อสร้างศักยภาพใหม่ในโลกการเงิน

เขตที่ตั้งที่ทำงาน: วัฒนา
สำนักงานใหญ่: 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Display map
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท SCB X PCL โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท SCB X PCL มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท SCB X PCL หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน การีนาสมัครงาน เบสเทรด พรีซิชั่นสมัครงาน Azure คอมพิวเตอร์สมัครงาน wv