ประกาศงานนี้หมดอายุแล้ว

AI Researcher

ที่SCB X PCL

Job Summary:
As an AI Researcher, you will play a pivotal role in our organization's efforts to advance the
field of artificial intelligence. You will be responsible for conducting research, developing AI
models and algorithms, and staying up-to-date with the latest developments in AI and
machine learning. Your contributions will drive innovation and help shape our AI strategy.

 

Key Responsibilities:
AI Research and Development:

 • Conduct cutting-edge research in artificial intelligence, machine learning, GPT, and related fields.
 • Develop and implement novel AI models, algorithms, and solutions to address complex problems.

Data Collection and Analysis:

 • Collect and preprocess data for training and evaluation of AI models.
 • Analyze large datasets to extract meaningful insights and patterns.

Model Training and Evaluation:

 • Train, fine-tune, and optimize machine learning / GPT models for various applications.
 • Evaluate model performance using appropriate metrics and techniques.

Algorithm Design:

 • Design and develop new AI algorithms, neural architectures, and optimization techniques.
 • Explore and experiment with state-of-the-art AI frameworks and libraries.

Publication and Collaboration:

 • Publish research findings in reputable AI journals and conferences.
 • Collaborate with cross-functional teams, including data scientists, engineers, and product managers.

Stay Current with AI Trends:

 • Keep abreast of the latest advancements in AI and machine learning by reading research papers, attending conferences, and participating in AI communities.

 

Qualifications:

 • A Ph.D. or master's degree in computer science, artificial intelligence, machine learning, or a related field.
 • Proven track record of AI research, including publications in recognized AI conferences and journals.
 • Strong programming skills in languages commonly used in AI research (e.g., Python, TensorFlow, PyTorch).
 • In-depth knowledge of machine learning algorithms, deep learning, natural language processing, and/or computer vision.
 • Experience with AI frameworks and libraries.
 • Proficiency in data analysis and statistical modeling.
 • Excellent problem-solving and analytical abilities.
 • Strong communication and collaboration skills.
ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • 3 ปี
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับหัวหน้างาน
เงินเดือน
 • 60,000 - 120,000 THB, สามารถต่อรองได้
สายงาน
 • ไอที / เขียนโปรแกรม
ประเภทงาน
 • งานประจำ
 • หางาน สมัครงาน SCBX
 • หางาน สมัครงาน SCBX 1
 • หางาน สมัครงาน SCBX 2
 • หางาน สมัครงาน SCBX 3
keyboard_arrow_right

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:100-500 คน
ประเภทบริษัท:การเงินและการธนาคาร
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.scbx.com
ก่อตั้งเมื่อปี:n/a

SCBX เป็นยานแม่ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัดบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด และบริษัทอื่นๆ มียุทธศาสตร์มุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชม S ...

อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา: SCBX พร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคตด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากหลากหลายธุรกิจ เรามุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาค ที่น่าชื่นชมที่สุดเพื่อสร้างศักยภาพใหม่ในโลกการเงิน

เขตที่ตั้งที่ทำงาน: วัฒนา
สำนักงานใหญ่: 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Display map
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท SCB X PCL โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท SCB X PCL มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท SCB X PCL หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน โชติธนวัฒน์สมัครงาน เอ็นแอลแอสเซ็ทสมัครงาน เน็กซัสสมัครงาน wv