เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (Accounting & Finance Officer)

ที่ปิยวรรพ์ทา จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (Accounting & Finance Officer)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชี ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนด
 • มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงินอย่างดี เคยทำงานบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • มีความ ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ และกระตือรือร้น
 • มีความรู้เกี่ยวกับ โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี (โดยเฉพาะ FlowAccount) สามารถวางระบบงานบัญชีได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Excel,  Word และ Power Point เป็นต้น
 • มีทักษะในการสื่อสาร การจัดทำรายงาน ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี ทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน

ลักษณะงาน:

 • เป็นผู้จัดทำบัญชี
 • ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีในแต่ละงวดให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและรายงานต่างๆ ทางบัญชี
 • ควบคุมและตรวจสอบ การรับ, จ่ายเงิน และรายงานทางการเงิน
 • จัดทำ Cash Flow
 • ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ
 • ติดตามเกณฑ์ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร
 • ติดต่อหน่วยงานภายนอก อาทิ ผู้สอบบัญชี, สถาบันการเงิน, กรมสรรพากร, ตลาดหลักทรัพย์, สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
 • ติดตามเกณฑ์ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทักษะที่จำเป็น
 • Accounting
 • Thai (Very Good)
 • English (Good)
การศึกษาที่จำเป็น
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • 1 ปี
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น
ทักษะเพิ่มเติม
 • Accounting
เงินเดือน
 • สามารถต่อรองได้
สายงาน
 • บัญชี
 • การเงิน
ประเภทงาน
 • งานประจำ
อายุ
 • ตั้งแต่ 22 ถึง 35

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:1-10 คน
ประเภทบริษัท:การจัดการและปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งบริษัท:n/a
เว็บไซต์:n/a
ก่อตั้งเมื่อปี:2002
 • หางาน สมัครงาน ปิยวรรพ์ทา จำกัด 1
 • หางาน สมัครงาน ปิยวรรพ์ทา จำกัด 2
 • หางาน สมัครงาน ปิยวรรพ์ทา จำกัด 3
 • หางาน สมัครงาน ปิยวรรพ์ทา จำกัด 4
 • หางาน สมัครงาน ปิยวรรพ์ทา จำกัด 5
 • หางาน สมัครงาน ปิยวรรพ์ทา จำกัด 6
 • หางาน สมัครงาน ปิยวรรพ์ทา จำกัด 7
 • หางาน สมัครงาน ปิยวรรพ์ทา จำกัด 8
 • keyboard_arrow_right
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ปิยวรรพ์ทา จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ปิยวรรพ์ทา จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ปิยวรรพ์ทา จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เอสแอนด์เจสมัครงาน เกษตรเข้มแข็งสมัครงาน สหมงคลฟิล์มสมัครงาน สปาชา