ประกาศงานนี้หมดอายุแล้ว

DevOps Engineer (Azure Specialist) - Capital Market FX

ที่London Stock Exchange Group (Refinitiv, An LSEG Business), Thailand
LSEG is an Equal Opportunities employer, we strive to establish teams that are diverse and encourage collaborative working and sharing of ideas!
Overview: We are seeking a skilled DevOps Engineer with expertise in Azure cloud services and a strong understanding of the foreign exchange (FX) financial markets to join our dynamic team. The ideal candidate will play a crucial role in optimizing our technology infrastructure to support FX trading operations, ensuring high availability, reliability, and security of our trading platforms and systems. As a DevOps Engineer specializing in Azure, you will collaborate closely with cross-functional teams to streamline development, deployment, and monitoring processes, enabling efficient and resilient FX trading operations.

Responsibilities
Azure Infrastructure Management:
 • Design, implement, and maintain infrastructure as code (IaC) solutions using Azure Resource Manager (ARM) templates, Terraform, or similar tools.
 • Architect highly available and scalable solutions leveraging Azure services such as Azure Kubernetes Service (AKS), Azure SQL Database, and Azure Networking.
 • Automate the provisioning, configuration, and scaling of Azure resources, including containers, databases, and networking components.
 • Ensure infrastructure deployments are secure, scalable, and compliant with best practices and organizational standards.
 • Work to continuously identify areas of improvement in tooling, automation, and technologies and help to implement those improvements.
 • The following tools are used as part of DevOps engineering role: GitLab, Docker, Kubernetes, Azure, Terraform, Helm, Artifactory, and Python
CI/CD Pipeline Implementation:
 • Develop and maintain CI/CD pipelines using Azure DevOps, GitLab CI/CD, or similar tools to automate software builds, testing, and deployment processes.
 • Integrate automated testing suites, code analysis tools, and security scanning tools into CI/CD pipelines to ensure the quality and security of trading software releases.
 • Implement blue-green deployments and canary releases strategies to minimize downtime and risk during deployments.
 • Continuously improve CI/CD workflows to optimize build times, reduce deployment errors, and increase release velocity.
Monitoring and Alerting:
 • Implement comprehensive monitoring and alerting solutions using Datadog, Azure Monitor, Application Insights, and Log Analytics to proactively identify and address performance issues, anomalies, and security threats.
 • Configure custom dashboards and reports to provide real-time visibility into the health and performance of FX trading systems and infrastructure.
 • Configure alerts and notifications to proactively identify and respond to performance issues, security threats, and other incidents.
 • Respond promptly to incidents, conduct root cause analysis, and implement preventive measures to mitigate future occurrences.
 • Analyze monitoring data to identify trends, optimize resource utilization, and improve system reliability.
Security and Compliance:
 • Implement robust security controls and compliance measures to protect sensitive financial data and ensure regulatory compliance in Azure environments.
 • Configure network security groups, encryption at rest and in transit, and identity and access management (IAM) policies to safeguard FX trading systems and data.
 • Collaborate with compliance and risk management teams to conduct regular audits, assessments, and penetration tests to maintain a secure and compliant trading environment.
Documentation and Knowledge Sharing:
 • Document architecture designs, deployment procedures, and operational runbooks to facilitate knowledge sharing and ensure operational continuity.
 • Provide training and support to development, operations, and support teams on Azure best practices, tools, and processes relevant to FX trading operations.

Qualifications
 • Bachelor's degree in Computer Science, Engineering, or related field; Master's degree preferred.
 • Experience as a DevOps Engineer or similar role, with a focus on Azure cloud technologies.
 • Strong proficiency in Azure services, including compute, networking, storage, databases, and security.
 • Understanding of forex trading operations, financial market data feeds, and trading platforms.
 • Hands-on experience with Datadog, Azure DevOps, Azure Kubernetes Service (AKS), Azure SQL Database, Azure Networking, and infrastructure as code (IaC) tools such as ARM templates, Terraform, or Ansible
 • Expertise in building and maintaining CI/CD pipelines using Azure DevOps, Jenkins, GitLab CI, or similar tools.
 • Familiarity with containerization technologies (e.g., Docker, Kubernetes) and container orchestration platforms (e.g., Azure Kubernetes Service).
 • Excellent problem-solving skills, attention to detail, and ability to work effectively in a fast-paced, dynamic environment.
 • Azure certifications (e.g., Azure DevOps Engineer Expert, Azure Solutions Architect Expert) are a plus.
Sounds exciting to you? Apply now and get connected with us!
LSEG is a leading global financial markets infrastructure and data provider. Our purpose is driving financial stability, empowering economies and enabling customers to create sustainable growth.
Our purpose is the foundation on which our culture is built. Our values of Integrity, Partnership, Excellence and Change underpin our purpose and set the standard for everything we do, every day. They go to the heart of who we are and guide our decision making and everyday actions.
Working with us means that you will be part of a dynamic organisation of 25,000 people across 65 countries. However, we will value your individuality and enable you to bring your true self to work so you can help enrich our diverse workforce. You will be part of a collaborative and creative culture where we encourage new ideas and are committed to sustainability across our global business. You will experience the critical role we have in helping to re-engineer the financial ecosystem to support and drive sustainable economic growth. Together, we are aiming to achieve this growth by accelerating the just transition to net zero, enabling growth of the green economy and creating inclusive economic opportunity.
LSEG offers a range of tailored benefits and support, including healthcare, retirement planning, paid volunteering days and wellbeing initiatives.
We are proud to be an equal opportunities employer. This means that we do not discriminate on the basis of anyone's race, religion, colour, national origin, gender, sexual orientation, gender identity, gender expression, age, marital status, veteran status, pregnancy or disability, or any other basis protected under applicable law. Conforming with applicable law, we can reasonably accommodate applicants' and employees' religious practices and beliefs, as well as mental health or physical disability needs.
Please take a moment to read this
privacy notice
carefully, as it describes what personal information London Stock Exchange Group (LSEG) (we) may hold about you, what it's used for, and how it's obtained,
your rights and how to contact us as a data subject
.
If you are submitting as a Recruitment Agency Partner, it is essential and your responsibility to ensure that candidates applying to LSEG are aware of this privacy notice.
ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • ไม่ระบุประสบการณ์ขั้นต่ำ
เงินเดือน
 • สามารถต่อรองได้
สายงาน
 • วิศวกรรม
 • บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า
ประเภทงาน
 • งานประจำ
 • หางาน สมัครงาน London Stock Exchange Group Refinitiv An LSEG Business Thailand 1
 • หางาน สมัครงาน London Stock Exchange Group Refinitiv An LSEG Business Thailand 2
 • หางาน สมัครงาน London Stock Exchange Group Refinitiv An LSEG Business Thailand 3
 • หางาน สมัครงาน London Stock Exchange Group Refinitiv An LSEG Business Thailand 4
 • หางาน สมัครงาน London Stock Exchange Group Refinitiv An LSEG Business Thailand 5
 • หางาน สมัครงาน London Stock Exchange Group Refinitiv An LSEG Business Thailand 6
 • หางาน สมัครงาน London Stock Exchange Group Refinitiv An LSEG Business Thailand 7
 • หางาน สมัครงาน London Stock Exchange Group Refinitiv An LSEG Business Thailand 8
keyboard_arrow_right

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:500-1000 คน
ประเภทบริษัท:เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.refinitiv.com
ก่อตั้งเมื่อปี:n/a
คะแนน:5/5

REFINITIV Refinitiv equips the financial community with access to an open platform that uncovers opportunity and catalyzes change. With a dynamic combination of data, insights, technology, and news from Reuters and thousands of other sources, our customers can access solutions for every challenge, ... อ่านต่อ

สำนักงานใหญ่: 968 U Chu Liang Building, 34th Floor, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand
Display map

สวัสดิการ

 • โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
 • โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 • ประกันทันตกรรม
 • ทุนการศึกษา
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ชั่วโมงทำงานยืดหยุ่น
 • สมาชิกฟิตเนส
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ทำงานนอกสถานที่
 • โบนัสขึ้นอยู่กับผลงาน
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท London Stock Exchange Group (Refinitiv, An LSEG Business), Thailand โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท London Stock Exchange Group (Refinitiv, An LSEG Business), Thailand มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท London Stock Exchange Group (Refinitiv, An LSEG Business), Thailand หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เอสซีเอส ฟุตแวร์สมัครงาน เอ็นซีซีสมัครงาน โอเวอร์ซี คอนสตัคชั่นสมัครงาน WorkVenture Technologies