ประกาศงานนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปหน้างานทั้งหมด หรือ กลับไปหน้าแรก หรือ ดูรีวิวของบริษัทนี้

ผู้จัดการแผนกการเงิน (Finance Manager)

ที่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
 • วางแผนและวิเคราะห์การเงิน งานเก็บรักษาเงิน งานรับ-จ่ายเงิน และควบคุมภายในของแผนก เพื่อให้การทำงานของแผนกการเงินเป็นไปตามนโยบายขององค์กร พร้อมทั้งแสดงข้อมูลตัวเลขทางการเงินได้ถูกต้องชัดเจนและเชื่อถือได้ โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารด้านรับจ่ายทั้งหมดรวมทั้งหมดรวมทั้งเอกสารอื่นๆ เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้องชัดเจน การควบคุมภายใน และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • วิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงนำเสนอข้อมูลทางการเงินเพื่อสนับสนุนผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและจัดทำรายงานทางการเงิน รวมถึงผลการวิเคราะห์ทางการเงินต่างๆ เพื่อสนับสนุนผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งให้ผู้ตรวจสอบหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 • วางแผนการปฎิบัติงานของแผนกการเงินให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท รวมถึงควบคุมและประเมินผลการปฎิบัติงานของแผนก
 • จัดทำขั้นตอน ระเบียบปฎิบัติงานและนโยบายทางการเงินของแผนก รวมถึงประเมินประสิทธิภาพของการปฎิบัติงานในหน่วยงานรวมถึงประเมินการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกภายใต้ข้อบังคับรัฐวิสาหกิจ
 • ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี - โท การบัญชี / การเงิน / เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ๗ ปี
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารอย่างน้อย ๓ ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำงบประมาณประจำปี
 • มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่ทำธุรกิจระดับนานาชาติ มีความรู้ ด้านการบริหารการเงินขององค์กรรัฐวิสาหกิจ
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน
 • สามารถสร้าง / ใช้งานแบบจำลองทางการเงินได้ดี ( Financial Model )
 • มีประสบการณ์ในการบันทึกและตั้งงบประมาณผ่านระบบโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ ERP
 • มีทักษะที่ดีในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะในการตัดสินใจ และทำงานเชิงรุก
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้คล่อง
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
ทักษะเพิ่มเติม
 • Accounts Payable
 • Accounts Receivable
 • Management
 • Corporate Law
 • Microsoft Office
 • English (Excellent)
สายงาน
 • การเงิน
 • บัญชี
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับผู้จัดการ / อาวุโส
ทักษะที่จำเป็น
 • Financial Modeling
 • ERP
 • English (Very Good)
ประสบการณ์ขั้นต่ำ
 • 7 ปี
ระดับการศึกษา
 • สาขาการเงิน
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะเศรษฐศาสตร์
เงินเดือน
 • สามารถต่อรองได้
ประเภทงาน
 • งานประจำ
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:500-1000 คน
ประเภทบริษัท:การขนส่งมวลชน
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.srtet.co.th
ก่อตั้งเมื่อปี:2010

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้า Airport Rail Link เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ร่วมงานกับเรา: - เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม

เขตที่ตั้งที่ทำงาน: ห้วยขวาง
สำนักงานใหญ่: เลขที่ 27 ซอยศูนย์วิจัย (เพชรบุรี 47) ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
 • หางาน สมัครงาน ร.ฟ.ท 1
 • หางาน สมัครงาน ร.ฟ.ท 2
 • หางาน สมัครงาน ร.ฟ.ท 3
 • หางาน สมัครงาน ร.ฟ.ท 4
 • หางาน สมัครงาน ร.ฟ.ท 5
 • หางาน สมัครงาน ร.ฟ.ท 6
 • หางาน สมัครงาน ร.ฟ.ท 7
 • หางาน สมัครงาน ร.ฟ.ท 8
 • หางาน สมัครงาน ร.ฟ.ท 9
 • keyboard_arrow_right
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน กรีนไลน์สมัครงาน แอพแมนสมัครงาน เลอบัวสมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ