บริษัทนี้ไม่มีตำแหน่งงานที่ลงประกาศดูตำแหน่งงานทั้งหมดที่กำลังเปิดรับสมัคร
See all jobs

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:1000-2000 คน
ประเภทบริษัท:วิศวกรรมโยธา / งานก่อสร้าง
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.ppn.co.th/
ก่อตั้งเมื่อปี:1993

"บริษัท พรพระนคร จำกัด" ดำเดินธุรกิจด้านงานรับเหมาก่อสร้าง เริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2536 โดยเป็นการรวมตัวของทีมงานที่มีประสบการณ์ จากทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท จนปัจจุบัน เพิ่มเป็น 100,000,000.00 บาท ด้วยความโดดเด่นในงานด้านก่อสร้าง โดยเฉพาะงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเจตนาแน่วแน่ที่จะสร้างงานที่มีคุณ ... อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา: บริษัท พรพระนคร จำกัด มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกรอบความประพฤติที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กร เป็นแนวทางในการชี้นำ พัฒนาการบริหารขแงบริษัทฯไปในทิศทางที่จะช่วยเสริมสร้างการทำงานอย่างมีประสิทธิพลและประสิทธิภาพ และบริหารงานด้วยจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ พนักงานมีจริยธรรมในการท ... อ่านต่อ