ประกาศงานนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปหน้างานทั้งหมด หรือ กลับไปหน้าแรก หรือ ดูรีวิวของบริษัทนี้

Role and Responsibilities:

 • เป็นผู้จัดทำบัญชี
 • ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีในแต่ละงวดให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและรายงานต่างๆ ทางบัญชี
 • ควบคุมและตรวจสอบ การรับ, จ่ายเงิน และรายงานทางการเงิน
 • จัดทำ Cash Flow 
 • ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ
 • ติดตามเกณฑ์ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร 
 • ติดต่อหน่วยงานภายนอก อาทิ ผู้สอบบัญชี, สถาบันการเงิน, กรมสรรพากร, ตลาดหลักทรัพย์, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
 • ติดตามเกณฑ์ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร 
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   

Qualifications:

 • เพศชาย – หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชี ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนด
 • มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงินอย่างดี เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการทำงานในบริษัทมหาชน หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 • มีความ ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ และกระตือรือร้น
 • มีความรู้เกี่ยวกับ โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี สามารถวางระบบงานบัญชีได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Excel,  Word และ Power Point เป็นต้น
 • มีทักษะในการสื่อสาร การจัดทำรายงาน ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี ทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน
ทักษะที่จำเป็น
 • Accounting
 • Accounts Payable
 • Accounts Receivable
 • Budgeting
 • Cash Flow Management
 • Finance
 • Financial Analysis
 • Financial Modeling
 • Financial Reporting
 • Analytical Thinking
 • Energetic
 • Enthusiastic
 • Fast Learner
 • Good Communication Skills
 • High Responsibilities
 • Leadership Skill
 • Meet Deadlines
 • Pleasant Personality
 • Positive Thinker
 • Problem Solving
 • Teamwork
 • Work Well Under Pressure
 • Thai (Excellent)
 • English (Good)
ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • 3 ปี
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับหัวหน้างาน
 • ระดับผู้จัดการ / อาวุโส
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น
สายงาน
 • การเงิน
 • บัญชี
 • กลยุทธ์ / วางแผน
ประเภทงาน
 • งานประจำ

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:50-100 คน
ประเภทบริษัท:การค้าปลีกค้าส่ง
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.mangpong.co.th
ก่อตั้งเมื่อปี:1981

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ 'แมงป่อง' คือผู้นำธุรกิจค้าปลีกที่มีชื่อเสียงมากว่า 30 ปี เริ่มต้นจากโฮมเอ็นเทอร์เทนเมนท์ จนถึงสินค้าไลฟ์สไตล์เทคโนโลยี เรามีความตั้งใจที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทุกยุคสมัย เราให้คำมั่นกับลูกค้าว่าเราจะมอบสินค้าที่มีคุณภาพด้วยบริการที่จริง ... อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา: We are building new teams of younger generations to tackle emerging business challenges. Join us and you'll learn from a mix of 30 years+ business expertise, while using your capabilities to solve today's exciting business challenges. We promise the trip will be worthwhile.

เขตที่ตั้งที่ทำงาน: วังทองหลาง
 • หางาน สมัครงาน เอ็มพีจี 1
 • หางาน สมัครงาน เอ็มพีจี 2
 • หางาน สมัครงาน เอ็มพีจี 3
 • หางาน สมัครงาน เอ็มพีจี 4
 • หางาน สมัครงาน เอ็มพีจี 5
 • หางาน สมัครงาน เอ็มพีจี 6
 • หางาน สมัครงาน เอ็มพีจี 7
 • หางาน สมัครงาน เอ็มพีจี 8
 • หางาน สมัครงาน เอ็มพีจี 9
 • keyboard_arrow_right

สวัสดิการ

 • ส่วนลดพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญ
 • ชั่วโมงทำงานยืดหยุ่น
 • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
 • ฝึกอบรม
 • โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • จ่ายค่าทำงานในวันหยุด
 • ค่าโทรศัพท์
 • การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน สปอร์ตไทยสมัครงาน ฟรีมายด์สมัครงาน CIS Atalianสมัครงาน WorkVenture Technologies
close