ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ที่โกเวนเจอร์ จำกัด

1.กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงินรวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารของบริษัท

2.บริหารและพัฒนาการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฎิบัติที่ได้วางได้

3.บริหารจัดการควบคุมและตรวจสอบการวิเคราะห์งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ

4.บริหารการจัดการทรัพย์สินของบริษัท

5.บริหารและพัฒนาตลอดจนควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายของบริษัท การออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินต่างๆ

6.วางแผนและบริหารการจัดทำงบประมาณของบริษัทตลอดจนควบคุมและตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้

7.วางแผนและบริหารการจัดทำภาษีอากรของบริษัท

8.วางแผนและบริหารการจัดทำประมาณการเงินสด

9.เสนอข้อเสนอแนะด้านบัญชีและการเงินให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง  อายุ 35 ปี ขึ้นไป

2.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาบัญชีหรือการเงิน

3.มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารบัญชีและ/หรือการเงินไม่น้อยกว่า 10 ปี

4.เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี

6.มีความสามารถด้านการวางแผน การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์เชิงเหตุผล และ การคิดเชิงระบบ

7.มีความละเอียดรอบคอบ/ มีความเป็นผู้นำ/ มีความคิดสร้างสรรค์

8.หากมีประสบการณ์ในการบริหารงานกลุ่มบริษัทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

9.สามารถใช้คอมพิวเตอร์  และโปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้เป็นอย่างดี

10.สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ทักษะที่จำเป็น
 • Cash Flow Management
 • Accounting
 • English (Good)
การศึกษาที่จำเป็น
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • 7 ปี
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับผู้บริหารระดับสูง
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น
ทักษะเพิ่มเติม
 • Accounting
 • English (Good)
สายงาน
 • บัญชี
 • การเงิน
ประเภทงาน
 • งานประจำ
อายุ
 • ตั้งแต่ 40 ถึง 50

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:100-500 คน
ประเภทบริษัท:อุตสาหกรรมเคมี / พลาสติก / กระดาษ
ที่ตั้งบริษัท:สมุทรปราการ
เว็บไซต์:www.koventure.co.th/
ก่อตั้งเมื่อปี:1990

กลุ่มเพียวริตี้ เฮ้าส์ เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียง เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายหัวน้ำหอมและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง สีเคลือบ หมึกพิมพ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และใช้ในครัวเรือน ตลอดจนยังเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างกระเบื้องปูพื้น,หลังคา ไป ... อ่านต่อ

 • หางาน สมัครงาน โกเวนเจอร์ จำกัด 1
 • หางาน สมัครงาน โกเวนเจอร์ จำกัด 2
 • หางาน สมัครงาน โกเวนเจอร์ จำกัด 3
 • หางาน สมัครงาน โกเวนเจอร์ จำกัด 4
 • หางาน สมัครงาน โกเวนเจอร์ จำกัด 5
 • หางาน สมัครงาน โกเวนเจอร์ จำกัด 6
 • keyboard_arrow_right

สวัสดิการ

 • ฝึกอบรม
 • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
 • ลาคลอด
 • โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
 • ประกันสุขภาพ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าเดินทาง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท โกเวนเจอร์ จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท โกเวนเจอร์ จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท โกเวนเจอร์ จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน RMAสมัครงาน Baaniaสมัครงาน โจตันสมัครงาน WorkVenture Technologies