ประกาศงานนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปหน้างานทั้งหมด หรือ กลับไปหน้าแรก หรือ ดูรีวิวของบริษัทนี้

Duties & Responsibilities

 • ตรวจสอบ กลั่นกรอง แยกประเภทความสำคัญของเอกสารประเภทต่าง ๆ และดำเนินการได้ถูกต้องตามประเภท และวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
 • วิเคราะห์ กลั่นกรองเกี่ยวกับสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นเบื้องต้น ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้
 • ร่างหรือบันทึกข้อความโต้ตอบระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอกองค์กร ทั้งรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน/นอกเหนือมาตรฐานของบริษัทได้
 • จัดตารางนัดหมายของผู้บริหารในระบบอิเล็คทรอนิกส์ และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าพบผู้บริหาร รวมทั้งผู้บริหารสามารถดำเนินการตามภารกิจตามที่นัดหมายได้
 • จัดเตรียมข้อมูล เอกสารสำหรับการประชุมต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดเก็บ รวบรวมบันทึก และรายงานการประชุมได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • อธิบาย ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงาน ภารกิจของบริษัท/ผู้บริหาร รวมทั้งกระบวนการจัดทำเอกสาร ระบบงานเอกสารให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ หนังสือโต้ตอบ เป็นต้น
 • ทบทวน ปรับปรุง ออกแบบ และพัฒนาระบบ/วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) จัดการงานเลขานุการและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการงานเลขานุการของบริษัทให้เทียบเท่า/สูงกว่ามาตรฐานสากล

 

Qualification

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
 • สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในบริษัท และสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
ทักษะที่จำเป็น
 • Ability to travel abroad
 • Ability to travel upcountry
 • Willing To Work Overtime
 • Thai (Very Good)
 • English (Good)
การศึกษาที่จำเป็น
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • 1 ปี
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น
ทักษะเพิ่มเติม
 • Good Communication Skills
 • High Responsibilities
 • Work Well Under Pressure
สายงาน
 • งานเลขานุการ
 • งานธุรการ
 • งานผู้ช่วย
ประเภทงาน
 • งานประจำ
อายุ
 • ตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:500-1000 คน
ประเภทบริษัท:โรงพยาบาล/คลินิก
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.piyavate.com/
ก่อตั้งเมื่อปี:1993

โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 24 ปี โดยเป็นสถานพยาบาลขนาด 150 เตียง เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และโรงพยาบาลยังได้รับ การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA : Hospital Accreditation) และการรับรองคุณภาพการรักษาพยาบาลและการบริการด้วยมาตร ... อ่านต่อ

เขตที่ตั้งที่ทำงาน: ห้วยขวาง
สำนักงานใหญ่: 998 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • หางาน สมัครงาน โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด 1
 • หางาน สมัครงาน โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด 2
 • หางาน สมัครงาน โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด 3
 • keyboard_arrow_right
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน storyseoulสมัครงาน จงสถิตย์สมัครงาน MLN Consultingสมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ