ประกาศงานนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปหน้างานทั้งหมด หรือ กลับไปหน้าแรก หรือ ดูรีวิวของบริษัทนี้

Senior Accounting & Finance Manager (ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการบัญชีและการเงิน)

ที่โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด
 • บริหารจัดการ และ ควบคุมบังคับบัญชาบุคคลากรในฝ่ายการบัญชีและการเงิน ให้ปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จของขอบเขตด้านการบัญชีและการเงิน
 • บริหารจัดการให้มีการจัดทำรายงานทางด้านการบัญชีและการเงินทุกประเภท เช่น งบการเงินระหว่างกาล งบการเงินประจำปี ประมาณการต่างๆ รวมถึง รายงานทางด้านการวิเคราะห์รายการทางบัญชีและการเงินต่างๆ อาทิเช่น บัญชีแยกประเภทต่างๆ ตั้งแต่ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ รายจ่าย รายงานสรุปบัญชีต้นทุนการผลิต และ บัญชีต้นทุนขาย รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
 • สอบทานรายงานทางการบัญชีและการเงิน ประเภทต่างๆ เช่น งบการเงิน อันได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เป็นต้น
 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์ทางด้านการเงินที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการ เช่น การประมาณการ แผนงาน รายได้และต้นทุน แผนงานด้านภาษีและกระแสเงิน เป็นต้น
 • ควบคุมและดำเนินการให้ รายงานทางด้านการบัญชีและการเงิน ถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดทางการบัญชี และ ทางกฎหมาย
 • ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และ/ หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน และเจ้าพนักงานจากหน่วยงานสรรพากร เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านการบัญชีและการเงิน เป็นไปตามกำหนดเวลา
 • ให้การสนันสนุนให้การดำเนินกิจการ เป็นไปตามงบประมาณ และ/หรือ ประมาณการ ขององค์กร
 • จัดทำและดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
 • ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 38 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี เป็นอย่างน้อย
 • มีประสบการณ์ในการปฎิบัติงาน และ การบริหารจัดการงานด้านการบัญชีและการเงิน เป็นเวลาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์
 • มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี ทั้งด้านการสื่อสารทางวาจา การอ่านและการเขียน
 • มีทักษะในการบริหารและการแก้ปัญหาในรายละเอียดของงานที่ซับซ้อน และสามารถจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของชิ้นงานแต่ละชิ้นเป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบในตนเองสูง มีความกระตือรือร้นในการปฎิบัติงานเสมอ และสามารถปฎิบัติงานภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีข้อจำกัดในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี
 • มีความมุ่งมั่นต่อผลสำเร็จของงาน และมีทัศนคติที่ดีงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้บริหาร และต่อองค์กร
ทักษะที่จำเป็น
 • Accounting
 • Finance
การศึกษาที่จำเป็น
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • สาขาการเงิน
ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • 4 ปี
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับหัวหน้างาน
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น
ทักษะเพิ่มเติม
 • Budgeting
 • Cash Flow Management
 • Taxation
 • Management
เงินเดือน
 • สามารถต่อรองได้
สายงาน
 • บัญชี
 • การเงิน
 • ผู้บริหารอาวุโส
ประเภทงาน
 • งานประจำ
อายุ
 • ตั้งแต่ 38 ปีขึ้นไป

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:100-500 คน
ประเภทบริษัท:อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.poysian1936.com/
ก่อตั้งเมื่อปี:1936

บริษัทโกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตยาที่ก่อตั้งมานานกว่า 80 ปี ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เช่น ยาดมตราโป๊ยเซียน พิมเสนน้ำตราโป๊ยเซียน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP-PIC/S สวัสดิการ 1. เครื่องแบบพนักงาน 2. เบี้ยขยัน 3. ค่าล่วงเวลา 4. โบนัสและการป ... อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา: มีความต้องการรับบุคลากรที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะร่วมงานกับเรา

สำนักงานใหญ่: เลขที่248/1ซ.โสภณ ถนนเลียบทางด่วน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ10260

สวัสดิการ

 • เครื่องแบบพนักงาน
 • จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา
 • โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
 • ประกันสังคม
 • ฝึกอบรม
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน แอคมี่ การ์เมนท์สมัครงาน เวนเจอรสมัครงาน อนันดาสมัครงาน เอสซีจี ยามาโตะ
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ