ประกาศงานนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปหน้างานทั้งหมด หรือ กลับไปหน้าแรก หรือ ดูรีวิวของบริษัทนี้

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการตลาดและขาย สังกัด บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (โรจนะ อยุธยา)

ที่ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

สังกัด บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (โรจนะ อยุธยา)

ศึกษาข้อมูล บริษัทได้ที่ www.thai-lysaght.co.th

 

หน้าที่หลัก

1. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯให้บรรลุเป้าหมาย

2. รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่า บริการข้อมูลรายละเอียดสินค้าให้กับลูกค้า

 

รายละเอียดงาน

1. รับข้อมูลการสั่งซื้อ PO.,E-mail และทางโทรศัพท์จากลูกค้า

2. งานขายภายในประเทศ เมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

• เช็คข้อมูลจากลูกค้า ชื่อ,ที่อยู่ ของลูกค้าเพื่อความถูกต้อง

• ใบสั่งซื้อ มีการตรวจสอบเรื่องราคาว่าถูกต้องตามใบเสนอราคาในแต่ละเดือน

3. จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้าบางราย พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในการเสนอราคา

4. บันทึกข้อมูล Customer Request ลงในระบบ AX เพื่อทำการตัดสินค้าภายในระบบและอื่นๆ

5. ในแต่ละวัน ทำการตรวจเช็คสินค้าในระบบ AX เพื่อทำการตัดสินค้าแล้วส่ง ใบเบิกสินค้า ให้กับทางคลัง เพื่อจัดสินค้าและส่งให้กับหัวหน้าห้องปฎิบัติการเคมีเพื่อทำ Spec.

6. คัดสินค้าขายจากระบบ AX พร้อมตัดสินค้าในระบบ

• เตรียมเอกสาร เช่น ใบ Certification ,PO. และเอกสารอื่นๆให้กับลูกค้า

• นำเอกสารที่จัดเตรียมไว้ส่งให้กับทางแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง

7. การจ้างรถกรณีที่จัดส่งต่างจังหวัดและขอรับเช็ค

• ขอใบหักภาษีณ.ที่จ่าย จากเจ้าหน้าที่การเงิน พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร

ใบหักภาษีณ.ที่จ่าย ให้กับทางแผนกคลังและจัดส่ง

• ขอใบรับเช็ค จากเจ้าหน้าที่การเงิน พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารให้กับทางแผนก

คลังสินค้าและจัดส่ง

8. เมื่อมีการจัดส่งสินค้าให้กับทางลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย

• รวบรวมเอกสารจากทางแผนกคลังและจัดส่ง นำเอกสารทั้งหมดส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่การเงิน

9. จัดทำใบเบิก Stationery เครื่องเขียนและของใช้ใน ฝ่ายการตลาด

• เช็คของใช้ภายในสำนักงานเพื่อเบิกของจากเจ้าหน้าที่ธุรการในทุกๆสิ้นเดือน

10. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกค่าเลี้ยงรับรองลูกค้าของฝ่ายการตลาดและกรรมการผู้จัดการ

11. เปิด PR ค่าจ้างขนส่งสินค้า และอื่นๆภายในแผนกการตลาด ให้กับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานที่ทำ

12. จัดทำบิลค่าโทรศัพท์มือถือของฝ่ายการตลาด

13. จัดเก็บข้อมูลลูกค้า(ทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ)

• กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ ในการออกใบกำกับภาษี จะบันทึกข้อมูลในระบบ AX พร้อมทั้งเก็บเข้าแฟ้มของลูกค้า

14. งานตรวจติดตามระบบภายใน ISO 9001 ประจำปี

• ตรวจประเมินฝ่ายงานตามที่ได้รับมอบหมายของฝ่าย

15. จัดเตรียมของขวัญสำหรับลูกค้า และแจกจ่ายให้กับลูกค้า

16. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

อายุ : 25 - 35 ปี

การศึกษา :   

 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด เคมี เคมีอุสาหกรรม การยาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง :

 • ผ่านงานทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานขาย
 • ผ่านการอบรมข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

คุณสมบัติอื่นๆ :

 • อ่าน,พูด,เขียนภาษาอังกฤษได้
 • อ่าน,พูด,เขียนภาษาจีนได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ทันที และมีความอดทนต่อแรงกดดันทุกด้าน

การฝึกอบรมที่จำเป็น :

 • ข้อกำหนดระบบมาตรฐานต่างๆ และ Internal Audit
 • ระบบ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, FAMI-QS, GMP&HACCP
 • การประสานงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
 • กระบวนการนำเข้า - ส่งออก
การศึกษาที่จำเป็น
 • สาขาการตลาด
 • คณะโลจิสติกส์
ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • ไม่ระบุประสบการณ์ขั้นต่ำ
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น
ทักษะเพิ่มเติม
 • Digital Marketing
 • Telesales
 • Chemical Engineering
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Mandarin (Good)
 • English (Good)
เงินเดือน
 • สามารถต่อรองได้
สายงาน
 • การตลาด / โฆษณา
 • งานขาย
 • นำเข้า / ส่งออก
ประเภทงาน
 • งานประจำ
อายุ
 • ตั้งแต่ 22 ถึง 30

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:1000-2000 คน
ประเภทบริษัท:พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.univentures.co.th
ก่อตั้งเมื่อปี:1980

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) จดทะเบียน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523 โดยมีวัตถุประสงค์ เริ่มแรกเพื่อประกอบธรุกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีอ๊อกไซด์ (Zinc Oxide) บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2531 และ นับต้ังแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ในปี 2549 บริษัทจึงได้รับ ... อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา: Join us now!! we have a lot of benefit for you :)

เขตที่ตั้งที่ทำงาน: ปทุมวัน
สำนักงานใหญ่: 22nd floor, Park Venture Ecoplex, 57, Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
 • หางาน สมัครงาน ยูนิเวนเจอร์
 • หางาน สมัครงาน ยูนิเวนเจอร์ 1
 • หางาน สมัครงาน ยูนิเวนเจอร์ 2
 • หางาน สมัครงาน ยูนิเวนเจอร์ 3
 • หางาน สมัครงาน ยูนิเวนเจอร์ 4
 • หางาน สมัครงาน ยูนิเวนเจอร์ 5
 • หางาน สมัครงาน ยูนิเวนเจอร์ 6
 • หางาน สมัครงาน ยูนิเวนเจอร์ 7
 • หางาน สมัครงาน ยูนิเวนเจอร์ 8
 • หางาน สมัครงาน ยูนิเวนเจอร์ 9
 • keyboard_arrow_right

สวัสดิการ

 • กองทุนบำเหน็จบำนาญ
 • โบนัสขึ้นอยู่กับผลงาน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน หลักทรัพย์ ทรีนิตี้สมัครงาน ซีคสเตอร์สมัครงาน ออลไรท์สมัครงาน ดั๊บเบิ้ลเอ
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ