มี 40 ตำแหน่งงานสำหรับ ซีเมนส์

หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 1

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Do you want to contribute to the future of healthcare? As Siemens Healthineers values those who dedicate their energy and passion to this cause, our company's name is dedicated to our employees. It's their pioneering spirit, blended with our long history of engineering in the ever evolving healthcare industry that truly makes us unique as an employer.
 • We offer you a flexible and dynamic environment and the space to stretch beyond your comfort zone in order to grow both personally and professionally. Sound interesting?<br/>.
 • Then come in and join our Thailand team as Regulatory Affairs Professional to assist in obtaining and maintaining government approval for medical devices, reagents, and related materials.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 2

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Do you want to contribute to the future of healthcare? As Siemens Healthineers (SHS) values those who dedicate their energy and passion to this cause, our company's name is dedicated to our employees. It's their pioneering spirit, blended with our long history of engineering in the ever evolving healthcare industry that truly makes us unique as an employer.<br/>We offer you a flexible and dynamic environment and the space to stretch beyond your comfort zone in order to grow both personally and professionally. Sound interesting?<br/>Then come in and join our Thailand team as Product Manager, Oncology (Molecular Imaging & Computed Tomography) to be responsible for Molecular Imaging products and achieving the business targets in Thailand.<br/>Your mission and responsibilities: You will provide sales support for our Molecular Imaging and Therapy Planning solutions: Product presentations to customers. Support and guide system configurations. Product related communication and clarification with the regional headquarter. Manage product specific sales trainings in coordination with regional head quarter. Provide product updates and competitive and market intelligence to sales force. Support installed base retention initiatives. You will develop and implement marketing strategy for Molecular Imaging and Therapy Planning solutions. You will manage Siemens Healthineers presence at local conferences and trade shows together with MarCom team. You will collaborate with customers to set up clinical workshops. You will drive Key Opinion Leaders development in Molecular Imaging and Therapy Planning.
 • br/>To find out more about the specific business, have a look at https://www.siemens-healthineers.com/molecular-imaging<br/>Your qualifications and experiences: You have 3 to 5 years of working experience in medical imaging with a focus on molecular imaging and therapy planning. Experience as a radiographer or medical physicist in a hospital OR in a product specific role in a medical imaging vendor company (e.g. application specialist, account manager, marketing, product management). You possess expert knowledge on Molecular Imaging and/or Therapy Planning.
 • br/>Your personality and skills: You possess good communication skills to front internal and external stakeholders. You possess excellent presentation skills. You are proficient in Thai and English both written and spoken to communicate with our local Customers and global Colleagues.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 3
กรุงเทพ, วิศวกรรม วิศวกรรม
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • What are my responsibilities?.
 • Perform the Services for Variable Speed Drives including with Field Services, Troubleshooting, Preventive Maintenance.
 • Perform the Commissioning for Variable Speed Drives.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 4
กรุงเทพ, วิศวกรรม วิศวกรรม
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • What are the job descriptions?.
 • Assist experienced engineer in any work assigned.
 • Perform operation and maintenance task according to standard procedure.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 5
กรุงเทพ, นักวิเคราะห์ นักวิเคราะห์
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Do you want to contribute to the future of healthcare? As Siemens Healthineers (SHS) values those who dedicate their energy and passion to this cause, our company's name is dedicated to our employees. It's their pioneering spirit, blended with our long history of engineering in the ever-evolving healthcare industry that truly makes us unique as an employer.<br/>We offer you a flexible and dynamic environment and the space to stretch beyond your comfort zone in order to grow both personally and professionally. Sound interesting?<br/>Then come in and join our Thailand team as Market Analyst, Imaging (1-year Contract) to conduct research regarding marketing strategies. The incumbent will track and forecast trends in sales and marketing and analyze the data to provide management with thorough reports and results.<br/>Your mission and responsibilities: You will prepare reports on findings while illustrating data with graphs and translating complex results into written texts that are clear and understandable. Highly focus on M1 market segment with MRI and CT. You will devise and assess procedures and methods for data collection, including opinion polls, surveys, and questionnaires for Imaging products. You will gather information on competitors, and conduct analysis on their sales, prices and methods of distribution and marketing to thoroughly learn about the competition of medical Imaging business. You will conduct research regarding marketing strategies and consumer opinions while collaborating with statisticians, marketing professionals and pollsters. You will collect and analyze data regarding customer preferences, demographics, buying habits and needs to better identify market potential and factors influencing product demand. You will attend sales monthly meeting and related sales conferences to provide management and Head of Sales, Imaging with proposals and market feedback & information on the distribution, promotion, pricing and design of products and services. You will protect sales team from missing blind sport to increase the market coverage and transparency. You will measure the effectiveness of advertising, marketing, and communications strategies. You are able to travel domestically to meet KOLs and the hospital management. You will be working closely with Head of Sales and Head of Business Development Manager for the objective of increasing market coverage and transparency.
 • br/>To find out more about the specific business, have a look at https://www.siemens-healthineers.com/medical-imaging<br/>Your qualifications and experiences: You hold a successfully completed Degree in Marketing or related field. You have at least 1 year of working experience in market research and experience with various survey tools. You have experience in creating database to support the sales team.
 • br/>Your personality and skills: You are able to multitask well. You have knowledge of software applications i.e. SAS and Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). You are proficient in Microsoft Words, Excel, Access, and PowerPoint. You are proficient in Thai and English both written and spoken to communicate with our local Customers and global Colleagues.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 6
กรุงเทพ, งานขาย ,วิศวกรรม งานขาย,วิศวกรรม
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • What are my job responsibilities?.
 • Build-up, maintain and develop good relationships and competency with System Integrators, suggest product and service adaption when necessary.
 • Plans sales volumes and potentials of target System Integrators.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 7
กรุงเทพ, วิศวกรรม วิศวกรรม
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • What are my responsibilities?.
 • Hardware Engineering and Design of Direct Current Traction Power Supply (DC TPS) substations for DC electrical railway systems. Integrating, reviewing and managing of detailed electrical engineering and construction engineering work packages necessary for DC traction Rectifier (Sitras REC), DC switchgear (Sitras DSG) and Voltage limiting device (Sitras SCD) manufacturings as according to project specification. The work package includes;. 1) Detailed design documents for panel manufacturing, i.e. Schematic diagram of electrical systems and components with the CAE-tool COMOS based and compilation of complete circuit manuals incl. overviews, bill of materials, etc. 2) Preparation of Long lead / Short lead material lists and ensure that they are ordered from Manufacturers according to Project master plan. 3) Planning and controlling of one's own engineering work packages regarding date, cost and quality aspects. 4) Technical clarifications/supports with internal / external stakeholders relevant to Project execution i.e. sub-suppliers, manufacturers, Software engineering, Project manager and Regional unit colleagues.. Preparation of DC Traction Hardware cost estimation and bid document support upon request from sales.. DC Traction substation components Factory inspection test and Factory acceptance test.. Interface clarification and technical integration of all DC components of electrical systems within the DC traction substation. Technical support and problem investigation during Site Test & Commissioning..
 • What do I need to qualify for this role?.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 8
กรุงเทพ, งานขาย ,การจัดการ งานขาย,การจัดการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • What are my responsibilities?.
 • Perform Business Target Agreement (BTA) figures e.g. Order Intake, Revenue and Margin, numbers of new customer and new portfolio in responsible segment.
 • Work and collaborate closely with relevant colleagues i.e. Bid Management, Project Management, Business Development and Marketing teams.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 9
ห้วยขวาง, กรุงเทพ,
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ควบคุม ดูแลทีมช่างเทคนิค ให้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเป็นไปตามมาตฐานคุณภาพ ในการซ่อมบำรุง.
 • ให้คำแนะนำด้านเทคนิค ในการแก้ไขเบื้องต้นระบบรถไฟฟ้าแก่ลูกค้า. คุณสมบัติ เพศ: ชาย, หญิง อายุ(ปี): ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี): 2 - 5 อื่นๆ: ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ คุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติผู้สมัครวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็คทรอนิคส์, เครื่องกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง.
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในสายงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า หรือ เครื่องจักร.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
วันนี้
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 10
กรุงเทพ, วิศวกรรม วิศวกรรม
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • From locomotives, trains and trams, to rail infrastructure including ERTMS, CBTC, PTC, electrification, communications, control systems and signalling systems, Siemens has a comprehensive range of solutions to enable safe and accessible mobility across Australia and New Zealand. As well as rail transport, we also offer solutions in airport logistics, postal automation, and intelligent transport technologies. We currently have an fantastic opportunity for Control Systems Engineer to join our Siemens Mobility Signalling Design Team in Bangkok. The Control Systems Engineer is an expert in rail signalling systems and engineering. The challenge. Design and engineer system configuration including control system HMI, database and application components to meet customer requirements. Assemble and configure hardware components. Provide remote and on-site support to field teams installing and maintaining complex control system solutions. The Candidate. Bachelor degree in Engineering, Computer Science or similar. Recent graduate. Working knowledge of Linux operating system or similar. Experience with software technologies including Javascript, SVG, Python, C/C++, XML would be highly regarded. Good oral and written communications, ability to work in a team and independently, ability to meet deadlines. Knowledge and/or experience with configuration management tools, requirements management tools and product specific toolsets.
 • br/>Organization: Siemens Mobility. Company: Siemens Mobility Limited. Experience Level: Early Professional. Job Type: Full-time.
สมัครงานนี้
1 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 11
กรุงเทพ, งานขาย ,การจัดการ งานขาย,การจัดการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • This person will be of the software sales team, reporting to the Business Unit Head directly. As part of the software sales team, this person is expected to.
 • Lead and execute industry focused, consultative and value added software sales engagements (typically medium size to large engagements to enterprise-size companies) through productive business relationships with customers and prospects.
 • Lead the formation and execution of a cohesive customer sales strategy, to drive the sale of software by using appropriate methods.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 12
กรุงเทพ, การจัดการ การจัดการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Do you want to contribute to the future of healthcare? As Siemens Healthineers (SHS) values those who dedicate their energy and passion to this cause, our company's name is dedicated to our employees. It's their pioneering spirit, blended with our long history of engineering in the ever-evolving healthcare industry that truly makes us unique as an employer.<br/>We offer you a flexible and dynamic environment and the space to stretch beyond your comfort zone in order to grow both personally and professionally. Sound interesting?<br/>Then come in and join our Thailand team as MR Product Specialist/ Manager to provide Sales Support for our MRI and image post processing solutions.<br/>Your mission and responsibilities: You will conduct product presentations to customers. You will support and guide system configurations. You will be the point of contact for product related communication and clarification with the regional headquarter. You will manage product specific sales trainings in coordination with regional headquarter. You will provide product updates, competitive and market intelligence to sales force. You will support installed base retention initiatives. You will develop and implement marketing strategy for MRI and image post processing solutions. You will manage Siemens Healthineers presence at local conferences and trade shows together with MarCom team. You will drive Key Opinion Leader & reference site development in MRI.
 • br/>To find out more about the specific business, have a look at https://www.siemens-healthineers.com/magnetic-resonance-imaging<br/>Your qualifications and experiences: You have at least 3 - 5 years of working experience in medical imaging as Radiographer in hospital or in product specific role in a medical imaging vendor company e.g. application specialist, account manager, marketing, or product management. You possess expert knowledge in MRI.
 • br/>Your personality and skills: You possess good communication capability (internal and external) and presentation capability. You are proficient in Thai and English both written and spoken to communicate with our local Customers and global Colleagues.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 13
กรุงเทพ, งานขาย ,การจัดการ งานขาย,การจัดการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Reports in disciplinary matters to the regional Vertical Sales Management of the VS Channel or the Regional Sales Management and is responsible for the exploitation of allocated vertical accounts/customersEnsures comprehensive sales support for its assigned customers in the Vertical Channel.
 • Plans and ensures sales volumes, customer visits and strategic activities with assigned customers.
 • Analyzes the specific market conditions and builds a sound market related network of stakeholders.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 14
กรุงเทพ, วิศวกรรม วิศวกรรม
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Overview and overall target of the position. An exciting opportunity is available for 2 motivated Resident Engineers to join our Generation Service's team in the Ayutthaya and Songkhla Provinces.
 • The primary responsibility of this role is to act as our on-site representative that support the customer with the operation and routine maintenance of their Turbines and related equipment. What part will you play?. Be engaged in the preparation and executions of scheduled and un-scheduled outages. Be the "bridge" between the customer and project manager. Manages the contract and customer relationship of the project. Identify the technical and commercial risks of the project. Identify new business opportunities.
 • Be a trusted technical expert.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 15
กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ไอที / เขียนโปรแกรม
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Overview and overall target of the position. An exciting opportunity is available for a motivated Network Adminstrator/Data Integrity Engineer to join our Data integrity team. The primary responsibility of this role is cRSP connectivity, STA-RMS platform connection, setup and support of data collectors and data integrity for the connected fleet. What part will you play?.
 • Network configuration to remotely connect control systems and equipment.
 • Support and maintenance for existing connections.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 16
กรุงเทพ, การจัดการ การจัดการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • LET'S TALK ABOUT YOU. Your profile.
 • Minimum 10 years' experience including strong tax advisory experience.
 • Experience working in multi-national company or Big 4 are desirable.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 17
กรุงเทพ, จัดซื้อ ,ขนส่ง จัดซื้อ,ขนส่ง
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Coordinate and monitor overall logistics, customs rules and regulations (Tariff code, duty rate, import license, import privileges and etc.)<br/>.
 • br/>Qualify for this job;. Degree in Supply Chain Management, Procurement, Business Administration, Finance or related discipline. At least 3-5 years of relevant experience with knowledge of project environment. Basic Project Management skill. Basic Contract knowledge, INCO terms. Ability to work in a fast-paced project environment with a strong "entrepreneurial" character and problem-solving skills. Analytical, self-initiative and team player with good communication skills. Good knowledge of PC applications such as MS Word, Excel and PowerPoint.
 • SAP knowledge (preferable). Good command of both spoken and written English and Thai. Experience with foreign countries; collaboration with international teams; exposure in different work/company cultures.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 18
กรุงเทพ, งานขาย งานขาย
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Do you want to contribute to the future of healthcare? As Siemens Healthineers values those who dedicate their energy and passion to this cause, our company's name is dedicated to our employees. It's their pioneering spirit, blended with our long history of engineering in the ever evolving healthcare industry that truly makes us unique as an employer.
 • We offer you a flexible and dynamic environment and the space to stretch beyond your comfort zone in order to grow both personally and professionally. Sound interesting?<br/>.
 • Then come in and join our Thailand team as Sales Executive, Diagnostics to lead sales and find new opportunities to achieve Diagnostics business target in Northern and North-eastern Thailand.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 19

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • What are my responsibilities?.
 • Proactively identify new customers and develop a suitable customer approach.
 • Proactively identify opportunities for Large Drives Application for Solutions, Products and Services.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 20
กรุงเทพ, งานขาย งานขาย
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Do you want to contribute to the future of healthcare? As Siemens Healthineers (SHS) values those who dedicate their energy and passion to this cause, our company's name is dedicated to our employees. It's their pioneering spirit, blended with our long history of engineering in the ever-evolving healthcare industry that truly makes us unique as an employer.<br/>We offer you a flexible and dynamic environment and the space to stretch beyond your comfort zone in order to grow both personally and professionally. Sound interesting?<br/>Then come in and join our Thailand team as Sales Executive, Diagnostics (Up Country) to lead sales and find new opportunities to achieve Diagnostics business target in the country.<br/>Your mission and responsibilities: You will handle existing customer and find competitions. You will provide quality customer support and customer management. You will create and coordinate sales associates' schedules. You will build up Siemens Healthineers reputation for Thailand market.
 • br/>To find out more about the specific business, have a look at https://www.siemens-healthineers.com/laboratory-diagnostics<br/>Your qualifications and experiences: You hold a successfully completed Degree in Medical Technology. You have at least 3 - 5 years of working experience in Sales or Medical field.
 • br/>Your personality and skills: You are friendly and responsible. You are able to work under pressure. You possess strong problem solving skills and conflict resolution skills. You possess excellent negotiation skills. You are proficient in Thai and English both written and spoken to communicate with our local Customers and global Colleagues. Working Location: Thailand, Up Country.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 21
กรุงเทพ, การจัดการ การจัดการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Overview of the Position. We are looking for a Technical Project Manager who is passionate about control and instrumentation projects and confident and capable to plan, prepare and coordinate technical projects as well as perform troubleshooting onsite for customers. What part will you play?. Directing and managing modernization projects for control systems in the power generation and oil/ gas industries in Thailand. Responsibility for the profit/ loss, schedule performance and customer satisfaction of the projects assigned by defining and tracking scope, schedule, budgets, risks and deliverables. Products include distributed control systems, PLCS and excitation systems. Provide local service support (first level) to our existing control systems customers in Thailand.
 • br/> What you need to make what matters real. Bachelor's degree in electrical, electronics, I&C or equivalent. 5-6 years experience in I&C service, maintenance, or engineering. Thai-speaking with good command of English. Knowledge of DCS or PLC control systems (SPPA-T3000 or PCS7 will be added advantage). Experience in planning, executing, and completing projects according to deadlines and within budget. Construction or outage site experience is desirable. Experience working with a multi-national team and with global engineering teams. Full working rights in Thailand.
 • br/> Make your mark in our exciting world at Siemens Energy. Be Energized. Be you. Lucky for us, we are not all the same. Through diversity we generate power. We run on inclusion and compassion. Our combined creative energy is fuelled by at least 130 nationalities. Siemens Energy celebrates character - no matter what ethnic background, gender, age, religion, identity, or disability. We energize society. All of society. Jobs & Careers: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/jobs.htm.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 22
กรุงเทพ, งานขาย ,การจัดการ งานขาย,การจัดการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

What are my job descriptions?. <br/>Plans sales volumes and potentials of all customers in the assigned region. <br/>Provides accurate information via CRM for forecasts and planning. <br/>Analyzes the specific market conditions and builds a sound market related network of stakeholders. <br/>Spots opportunities for local product and service portfolio solutions. <br/>Prepares customer contact, builds and maintains a customer focused network. <br/>Prepares / coordinates and negotiates proposals in cooperation with proposal mgmt / other involved professionals and management. <br/>Ability to identify customer pain points and comes up with solution addressing those challenges in line with portfolio. <br/>Coordinates the realization of assignments, may coordinate and contribute to set up respective product developments, projects or services programs. <br/>Completes sales and revenue related key reporting. <br/>Contributes to the development of After-Market business in the region. <br/>May act as a point of contact to customers in commercial matters and influences collaboration within the organization to secure customer support. What do I need to do to qualify for this role?. <br/>Bachelor degree in Engineering (Master in Information Technology will be a plus). <br/>10-15 years of overall Sales experience. <br/>Experienced in manage and achieve sales quota not less than 100M THB. <br/>Experienced in manage and close highly complex industrial solutions project i.e. Process Instrumentation + Automation System + Digital Layer or Application. <br/>Deeply understand with ability to moderate discussion with customer regarding Industry 4.0 and Digital Transformation for Process Industry. <br/>Familiar with Chemical Industry with at least one additional other Process Industry Vertical i.e. Glass, Pharma, Cement, Sugar customer in TH. <br/>Organization: Digital Industries. Company: Siemens Industrial Limited. Experience Level: Experienced Professional. Job Type: Full-time.

สมัครงานนี้
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 23
กรุงเทพ, ผู้บริหารอาวุโส ผู้บริหารอาวุโส
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Do you want to contribute to the future of healthcare? As Siemens Healthineers (SHS) values those who dedicate their energy and passion to this cause, our company's name is dedicated to our employees. It's their pioneering spirit, blended with our long history of engineering in the ever-evolving healthcare industry that truly makes us unique as an employer. <br/>We offer you a flexible and dynamic environment and the space to stretch beyond your comfort zone in order to grow both personally and professionally. Sounds interesting? <br/>Then come in and join our ASEAN team as Head of In-Vivo Business Management for Thailand or Indonesia to be responsible for overall business results of the in-vivo business in order to contribute to Siemens Healthineers success in ASEAN. <br/>Your mission and responsibilities: You will create strategic plans to increase the country business volume. You will agree on budget plans, set and monitor the achievement of respective targets. You will ensure accomplishment of strategic market research and key customer surveys to identify respective strategic business opportunities. You will define key markets and support definition and identification of key customers in the assigned area of responsibility. You will drive and monitors key market development programs. You will ensure an effective sales organization and infrastructure to foster cooperation with other parts of the value chain (i.e., Marketing & Communication, Product Management, etc.). You will act as ultimate point of escalation to solve mission critical issues and problems. You will head overall assigned sales organization and leads all related management and staff. <br/>To find out more about the specific business, have a look at https://www.siemens-healthineers.com/medical-imaging <br/>Your qualifications and experiences: Bachelor's degree or higher in public health, radiological technology, medical technology, management studies or related fields. Minimum 10-15 years working experience in sales lead, business management, in healthcare market preferable specific in medical imagine. Comprise of entrepreneurial, well structure and strategic mindset with high-energy drive. Good communication with excellent presentation skills. Excellence of English, both written & spoken skills and proficient in MS Office. <br/>Your personality and skills: You have an operation mindset. You are highly process driven. You possess strong analytical skills. You are able to work effectively with multiple stakeholders. You have passion for financial numbers and able to thrive in a fast-moving environment. You enjoy working in a team environment, sensitive to cultural diversity and language level. You are proficient in English both written and spoken in a multi-culture working environment.<br/>Being part of our team:
 • Siemens Healthineers is a leading global medical technology company. More than 65,000 dedicated colleagues in over 70 countries are driven to shape the future of healthcare. An estimated 5 million patients across the globe benefit every day from our innovative technologies and services in the areas of diagnostic and therapeutic imaging, laboratory diagnostics and molecular medicine, as well as digital health and enterprise services.<br/>Your cultural fit:
 • Our unique team spirit arises from embracing different perspectives, open debate, and the will to challenge conventions. Change is a constant aspect of our work. We aspire to lead the change in our industry rather than just react to it. That's why we want you to seek, implement and celebrate your best ideas. <br/>To all recruitment agencies: Siemens Healthineers does not accept agency resumes. Please do not forward resumes to our jobs alias, employees or any other company location. Siemens Healthineers is not responsible for any fees related to unsolicited resumes. <br/>Organization: Siemens Healthineers. Company: Siemens Healthcare Limited. Experience Level: Experienced Professional. Job Type: Full-time.
สมัครงานนี้
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 24
กรุงเทพ, งานขาย งานขาย
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

สมัครงานนี้
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 25
กรุงเทพ, วิศวกรรม วิศวกรรม
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

What are my responsibilities?. <br/>Hardware Engineering and Design of Direct Current Traction Power Supply (DC TPS) substations for DC electrical railway systems. Integrating, reviewing and managing of detailed electrical engineering and construction engineering work packages necessary for DC traction Rectifier (Sitras REC), DC switchgear (Sitras DSG) and Voltage limiting device (Sitras SCD) manufacturings as according to project specification. The work package includes;. 1) Detailed design documents for panel manufacturing, i.e. Schematic diagram of electrical systems and components with the CAE-tool COMOS based and compilation of complete circuit manuals incl. overviews, bill of materials, etc. 2) Preparation of Long lead / Short lead material lists and ensure that they are ordered from Manufacturers according to Project master plan. 3) Planning and controlling of one's own engineering work packages regarding date, cost and quality aspects. 4) Technical clarifications/supports with internal / external stakeholders relevant to Project execution i.e. sub-suppliers, manufacturers, Software engineering, Project manager and Regional unit colleagues. Preparation of DC Traction Hardware cost estimation and bid document support upon request from sales. DC Traction substation components Factory inspection test and Factory acceptance test. Interface clarification and technical integration of all DC components of electrical systems within the DC traction substation. Technical support and problem investigation during Site Test & Commissioning. <br/>What do I need to qualify for this role?. <br/>Bachelor degree or above in Electrical Engineering, ideally in the field of Rail Electrification or Power System Distribution and Control. Knowledge of Rail Electrification (Preferred), High/Medium voltage technology with good understanding for system calculation, manufacture and installation matters. Knowledge of Digital protection relays, PLC with Simatic S7 based. Knowledge of measuring, control and supervisory systems. Knowledge of relevant European and International Standards. Knowledge of Engineering processes. Experience in the railway sector, especially in the field of Railway Electrification systems. Experience in design, engineering and planning of electrical substations. Intercultural experience. Experience in project realization, preferably in an international project environment. Good command of English. <br/>Organization: Siemens Mobility. Company: Siemens Mobility Limited. Experience Level: Mid-level Professional. Job Type: Full-time.

สมัครงานนี้
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 26

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Do you want to contribute to the future of healthcare? As Siemens Healthineers (SHS) values those who dedicate their energy and passion to this cause, our company's name is dedicated to our employees. It's their pioneering spirit, blended with our long history of engineering in the ever-evolving healthcare industry that truly makes us unique as an employer. <br/>We offer you a flexible and dynamic environment and the space to stretch beyond your comfort zone in order to grow both personally and professionally. Sound interesting? <br/>Then come and join our Thailand team as a Business Development Professional, Enterprise Services. As part of our team you will be responsible for developing customized solutions for our customers involving technology management, facility design & planning, healthcare consulting & transformation, financing solutions, and digital health solutions. You will be key in driving our Enterprise Services business and Large Complex Projects within THAILAND and beyond, ensuring the achievement of all key strategic business objectives. <br/>Your tasks and responsibilities: You will be key to the success of the Enterprise Services business within THAILAND driving customer engagements, as well as, achieving partnership, credibility and trust from customers. You will proactively develop the THAILAND market to enable Enterprise Services by creating sales strategies and tactics and driving new projects forward, together with the sales team, country managers, and global support and delivery teams in order to achieve the growth targets set for the business. You are responsible for managing complex, value-based solution offerings with a focus on long term Value Partnerships. You will drive co-creation customer dialogues with both the public and private healthcare sectors in order to be able to design and develop the solutions and customized offerings. You will independently manage project acquisition and leads, lead customer sales activities and processes, both at the customer side as well as internally, to ensure that offerings are created and will lead to establishing long term Value Partnerships. You will have deep understanding of local market conditions and define the corresponding market strategy for the portfolio under your responsibility. You will grow the business and market share, developing the market for new portfolio elements. You work with cross-functional internal / external stakeholders (Business Areas / Lines, Finance, Legal, Quality, Compliance Legal, Customer Services, Operations and Vendors) as well as the wider global ES community and Regional Headquarter team to offer turnkey proposals. You will ensure a high degree of customer satisfaction to promote trust and credibility. You will maintain expert knowledge of healthcare solutions, asset management, and financing solutions and digitization and apply this to the commercial, clinical and technical context of the proposal. You will support our international consulting practice across South East Asia to help it grow as one of the major strategic healthcare consulting organizations worldwide. <br/>To find out more about the specific business, have a look at https://www.siemens-healthineers.com/services/value-partnerships <br/>Your qualifications and experience: You hold a university degree in either economics, a technical or medical subject and you can show longtime professional experience in customer (sales) projects preferably in the Healthcare/ Life Science industry. You have significant sales experience, ideally in large project and/or services sales and you have been responsible for leading customer negotiations. You can show evidence of developing successful customer relationships into tangible business results. You can show a distinctive solution attitude and ideally you already gained consultative selling experience in a multi-cultural environment. You are capable to develop new concepts/ solutions and collaborate with business partners based on customer requirements. You have additional professional experience in leading or coordinating international/ cross-functional marketing, sales or project management teams and ideally good knowledge and experience of the local healthcare system, economics and understanding of current trends and challenges. <br/>Your personality and skills: You have the ability to engage with C-level management/ Senior ministry representatives. You have the ability to focus on detail with demonstrable analytical skills. You have the ability to write and communicate persuasive business proposals. You have excellent verbal and written communication skills with problem solving capability. You have excellent organizational and presentation skills. You are creative in thinking and forward thinking. You are a team player. You are willing to travel extensively within THAILAND and possibly also to Europe. You have a "Can do"- mentality, a structured work method, strong capabilities to develop new concepts and communicate your ideas convincingly. You are proficient in Thai and English both written and spoken to communicate with our local Customers and global Colleagues.<br/>Being part of our team:
 • Siemens Healthineers is a leading global medical technology company. More than 48,000 dedicated colleagues in over 70 countries are driven to shape the future of healthcare. An estimated 5 million patients across the globe benefit every day from our innovative technologies and services in the areas of diagnostic and therapeutic imaging, laboratory diagnostics and molecular medicine, as well as digital health and enterprise services.<br/>Your cultural fit:
 • Our unique team spirit arises from embracing different perspectives, open debate, and the will to challenge conventions. Change is a constant aspect of our work. We aspire to lead the change in our industry rather than just react to it. That's why we want you to seek, implement and celebrate your best ideas. <br/>To all recruitment agencies: Siemens Healthineers does not accept agency resumes. Please do not forward resumes to our jobs alias, employees or any other company location. Siemens Healthineers is not responsible for any fees related to unsolicited resumes.Organization: Siemens Healthineers. Company: Siemens Healthcare Limited. Experience Level: Experienced Professional. Job Type: Full-time.
สมัครงานนี้
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 27

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

สมัครงานนี้
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 28
กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์ ,วิศวกรรม ไอที / เขียนโปรแกรม,งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์,วิศวกรรม
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

SIEMENS Mobility Ltd. is currently looking for Network Design Engineers and open the chance to you to work with an international team for local and overseas railway projects. Successful candidates are keen to learn, adapt to new challenges and a chance to tackle complex problems under the guidance of our specialist teams and support from Siemens Engineering Hub from Europe. We offer an attractive career path with the knowledge base and training in becoming an expert in the technology field of ATS systems. The Challenge. <br/>Analysis and evaluation of all Telecoms system related customer requirements. <br/>Technical telecom system documentation (telecoms/network design, telecoms/network interfaces, telecoms/network concepts etc.). <br/>Reviews of Telecoms system related documents (system integration plan, system validation plan etc.). <br/>Execution of the relevant work packages based on detailed cost and time planning and controlling. <br/>Supports engineering teams as well as integration, test and validation. <br/>Ensure successful delivery of the Telecoms/Network Design including its interfaces and integration with other subsystems. <br/>Support installation, testing and commissioning, and other related activities as necessary to deliver dependent projects and meet their goals with high standards. <br/>Network troubleshooting of communication systems. <br/>Technical support after system commissioning. The Candidate. <br/>Bachelor's or Master's degree in Electrical Engineer, Electronics Engineering, Telecommunication Engineering or similar. <br/>Railway network infrastructure design knowledge/experience. <br/>Understanding of routing and switching and TCP/IP and other routing protocols and wireless and security. <br/>knowledge of Ethernet, Industrial Ethernet, Routers, Wireless, Security, Firewall. <br/>Knowledge of communications systems architecture design (conceptual, detailed and final design with documentation). o Infrastructure hardware (switches/routers/firewall/media convertor/etc.). o LAN/WAN networking. o Wireless/Radio networks. <br/>Knowledge of general communications theory concepts. <br/>knowledge of fiber optic layout/design, physical cable knowledge. <br/>Knowledge of troubleshooting and tools such as Wireshark. <br/>Interface with other Sub-Systems/Third Parties for design and implementation. <br/>Installation, Testing and Commissioning support (remotely and on-site). <br/>Organization: Siemens Mobility. Company: Siemens Mobility Limited. Experience Level: Mid-level Professional. Job Type: Full-time.

สมัครงานนี้
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 29
กรุงเทพ, วิศวกรรม วิศวกรรม
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • What are responsibilities for Technical Service Engineer ?Provide onsite service for electrical power distribution equipment MV/LV Switchgear.
 • Perform operation and maintenance task according to assignment.
 • Testing VCB, VC, protection relay, metering, busbar, cables and be on site leader.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 30
ห้วยขวาง, กรุงเทพ,
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

สมัครงานนี้
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 31
กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ไอที / เขียนโปรแกรม
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

Overview and overall target of the position. An exciting opportunity is available for a motivated Network Adminstrator/Data Integrity Engineer to join our Data integrity team. The primary responsibility of this role is cRSP connectivity, STA-RMS platform connection, setup and support of data collectors and data integrity for the connected fleet. What part will you play?. <br/>Network configuration to remotely connect control systems and equipment. <br/>Support and maintenance for existing connections. <br/>Investigation and resolution of issues relating to the loss of connectivity and or the non-return of data by other means from site. <br/>Installation and Support for the Data Collector. <br/>Support for existing Data Collector installations. <br/>Configuration of data for equipment as they enter service (STA-RMS). <br/>Maintaining the integrity of the data and sensor definitions for existing equipment. <br/>Installation and Support for the Condition Monitoring System (CMS). <br/>Support for existing Condition Monitoring System installations. <br/>Investigation and resolution of issues relating to the Condition Monitoring System. <br/>Network Configuration and Troubleshooting (TCP/IP). <br/>Configuring and troubleshooting Microsoft Windows. <br/>Testing and introduction of new connection technologies and software. <br/>Develop and follow the organisational processes. <br/>Support of tools and systems required for the operation of the department. <br/>What you need to make what matters real. <br/>Advanced knowledge of Windows Operating System (Windows XP, Windows 7, Windows 10). <br/>Basic knowledge in Windows Server 2003, 2008 and 2012. <br/>Good networking skills (TCP / IP, troubleshooting, configuration). <br/>Strong written and spoken English. <br/>Able to speak local language. <br/>Experience of control systems ABB 800xA, PCS7 and T-3000 (Advantageous). <br/>Knowledge in Microsoft SQL 2000, 2008 and 2012 (Advantageous). <br/>Previously employed in IT support and remote support. <br/>Make your mark in our exciting world at Siemens Energy. Be Energized. Be you. Lucky for us, we are not all the same. Through diversity we generate power. We run on inclusion and compassion. Our combined creative energy is fuelled by at least 130 nationalities. Siemens Energy celebrates character - no matter what ethnic background, gender, age, religion, identity, or disability. We energize society. All of society. Jobs & Careers: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/jobs.htm. <br/>Organization: Gas and Power. Company: Siemens Energy Limited. Experience Level: Experienced Professional. Job Type: Full-time.

สมัครงานนี้
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 32
กรุงเทพ, นักวิเคราะห์ นักวิเคราะห์
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Do you want to contribute to the future of healthcare? As Siemens Healthineers (SHS) values those who dedicate their energy and passion to this cause, our company's name is dedicated to our employees. It's their pioneering spirit, blended with our long history of engineering in the ever-evolving healthcare industry that truly makes us unique as an employer. <br/>We offer you a flexible and dynamic environment and the space to stretch beyond your comfort zone in order to grow both personally and professionally. Sound interesting? <br/>Then come in and join our Thailand team as Market Analyst, Imaging (1-year Contract) to conduct research regarding marketing strategies. The incumbent will track and forecast trends in sales and marketing and analyze the data to provide management with thorough reports and results. <br/>Your mission and responsibilities: You will prepare reports on findings while illustrating data with graphs and translating complex results into written texts that are clear and understandable. Highly focus on M1 market segment with MRI and CT. You will devise and assess procedures and methods for data collection, including opinion polls, surveys, and questionnaires for Imaging products. You will gather information on competitors, and conduct analysis on their sales, prices and methods of distribution and marketing to thoroughly learn about the competition of medical Imaging business. You will conduct research regarding marketing strategies and consumer opinions while collaborating with statisticians, marketing professionals and pollsters. You will collect and analyze data regarding customer preferences, demographics, buying habits and needs to better identify market potential and factors influencing product demand. You will attend sales monthly meeting and related sales conferences to provide management and Head of Sales, Imaging with proposals and market feedback & information on the distribution, promotion, pricing and design of products and services. You will protect sales team from missing blind sport to increase the market coverage and transparency. You will measure the effectiveness of advertising, marketing, and communications strategies. You are able to travel domestically to meet KOLs and the hospital management. You will be working closely with Head of Sales and Head of Business Development Manager for the objective of increasing market coverage and transparency. <br/>To find out more about the specific business, have a look at https://www.siemens-healthineers.com/medical-imaging <br/>Your qualifications and experiences: You hold a successfully completed Degree in Marketing or related field. You have at least 1 year of working experience in market research and experience with various survey tools. You have experience in creating database to support the sales team. <br/>Your personality and skills: You are able to multitask well. You have knowledge of software applications i.e. SAS and Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). You are proficient in Microsoft Words, Excel, Access, and PowerPoint. You are proficient in Thai and English both written and spoken to communicate with our local Customers and global Colleagues.<br/>Being part of our team:
 • Siemens Healthineers is a leading global medical technology company. More than 53,000 dedicated colleagues in over 70 countries are driven to shape the future of healthcare. An estimated 5 million patients across the globe benefit every day from our innovative technologies and services in the areas of diagnostic and therapeutic imaging, laboratory diagnostics and molecular medicine, as well as digital health and enterprise services.<br/>Your cultural fit:
 • Our unique team spirit arises from embracing different perspectives, open debate, and the will to challenge conventions. Change is a constant aspect of our work. We aspire to lead the change in our industry rather than just react to it. That's why we want you to seek, implement and celebrate your best ideas. <br/>To all recruitment agencies: Siemens Healthineers does not accept agency resumes. Please do not forward resumes to our jobs alias, employees or any other company location. Siemens Healthineers is not responsible for any fees related to unsolicited resumes.Organization: Siemens Healthineers. Company: Siemens Healthcare Limited. Experience Level: Mid-level Professional. Job Type: Full-time.
สมัครงานนี้
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 33

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Areas of Responsibility: Gathers and consolidates budget data, and monitors Actual vs. Plans comparisons. Pursues schedules for budget, forecast or KPI reporting, and corresponds with accountable line. management. Compiles data and information to reports, to support Professionals and Controlling Management. Performs cost accounting, according to given schemes. Prepares regular business reports, checks for accuracy and completeness. May carry out ad-hoc analyses and profitability calculations. Supports evaluations of assets and liabilities.
 • br/>Dimension of Function/Volume:<br/>To support BU FIN team in implementation and processes of all administrative, financial and accounting policies and procedures in order to ensure smooth and efficient support of the business operation.<br/>Requirements: 5 years experiences in Administrative function. Bachelor's degree.in Finnce Accounting.
 • br/>Organization: Smart Infrastructure. Company: Siemens Limited. Experience Level: Experienced Professional. Job Type: Full-time.
สมัครงานนี้
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 34

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Engineering of Process Automation software work package and details design submission of AC, DC Traction Power Supply (TPS) substations for Rail Electrification Systems. This is including. o Preparation of control software of Traction Substation control. o Preparation of protection relay parameterization. o Preparation of HMI projects. o Internal acceptance tests (Partially). o External acceptance tests (Partially). o Training of colleagues and customers (Partially). o Technical support of the manufacturing and the commissioning engineers concerning analysis of technical. problems and answering of technical inquiries. o Interface clarification and technical integration of all electrical systems within the bulk substation, Traction substation and Service substation.
 • Technical management, planning and controlling of one's own engineering work packages.
 • Support of sales departments and project management during both, the bid phase and the project execution phase.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 35
กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์ ,วิศวกรรม ไอที / เขียนโปรแกรม,งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์,วิศวกรรม
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • SIEMENS Mobility Ltd. is currently looking for Network Design Engineers and open the chance to you to work with an international team for local and overseas railway projects. Successful candidates are keen to learn, adapt to new challenges and a chance to tackle complex problems under the guidance of our specialist teams and support from Siemens Engineering Hub from Europe. We offer an attractive career path with the knowledge base and training in becoming an expert in the technology field of ATS systems. The Challenge.
 • Analysis and evaluation of all Telecoms system related customer requirements.
 • Technical telecom system documentation (telecoms/network design, telecoms/network interfaces, telecoms/network concepts etc.).
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 36
ห้วยขวาง, กรุงเทพ,
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป.
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ขึ้นกับหน่วยงานซ่อมบำรุงที่สังกัด).
สมัครงานนี้
6 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 37
กรุงเทพ, งานขาย ,การจัดการ งานขาย,การจัดการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • What are my job descriptions?.
 • Plans sales volumes and potentials of all customers in the assigned region.
 • Provides accurate information via CRM for forecasts and planning.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 38
กรุงเทพ, วิศวกรรม วิศวกรรม
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • What are my responsibilities?Perform the Services for Automation Software including with Field Services as Programming, Commissioning, Troubleshooting, Preventive Maintenance.
 • Perform the Commissioning for Automation System.
 • Handle, including planning and execution, assigned Project and Services as customer requirement as Timeline / Cost and satisfy the customer.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 39
กรุงเทพ, การจัดการ การจัดการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Overview of the role. We are looking for an experienced Project Manager to join our team where you will responsible for the onshore content of LTP's for our SGT-800 Turbines. What part will you play?.
 • Support the negotiations of contracts and ensure risk management strategies are implemented.
 • Assembling a project team and assign individual responsibilities.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีเมนส์ 40
กรุงเทพ, งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์ ,วิศวกรรม งานออกแบบ / ศิลปะ / สร้างสรรค์,วิศวกรรม
WorkScore:

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • What are my responsibilities?. Preparation of detailed electrical engineering drawings of electrical systems and components with the CAE-tool COMOS and compilation of complete circuit manuals incl. overviews, bill of materials, etc. Understanding of engineering and design of Traction Power Supply substations for Rail Electrification systems. Planning and controlling of one's own engineering work packages regarding date, cost and quality aspects. Working as part of a team to ensure technical documentation is produced for major projects and tenders. Clarification on work packages with Siemens' internal departments and partners in Thailand and overseas. Able to perform under tight schedules and deadlines with minimum supervision. Individual contribution to reach the team goals.
 • br/> What do I need to qualify for this role?. High Vocational Certificate or Bachelor Degree in Electrical Engineering or Electrical Educational Engineering. Knowledge of CAD tools and standard office software. Knowledge of creation of electrical drawings. Knowledge of electrical engineering. Knowledge of relevant European and International Standards. Knowledge of engineering processes.
 • Experience in COMOS program. Experience in design and planning of electrical substations. Experience in electrical and control design in LV/MV switchgear. Experience in project realization, preferably in an international project environment. Good command of English.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
10 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down

ค้นหาบริษัทอื่น

สวัสดิการ

 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ซีเมนส์ โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ซีเมนส์ มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ซีเมนส์ หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน แฮนด์ดี้วิงสมัครงาน คอนเนค บิสสิเนส ออนไลนสมัครงาน ทียูวีไรน์สมัครงาน WorkVenture Technologies