ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2.จบปริญญาตรี สาขาบัญชี

 1. มีประสบการณ์ ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
  4.เคยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
  5.มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอใช้
 2. มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีอย่างดี

Responsibilities

 • ลักษณะงาน
 • 1. ดูแลงานบัญชีด้านจ่าย
 • 2. ยื่นภาษีประจำเดือน
 • 3. ตรวจสอบสต็อก
 • 4. อื่นๆตามรับมอบหมาย

Qualifications

 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

SALARY

Salary negotiable

EDUCATION REQUIRED (one of the below)

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY

AGE PREFERRED: FROM 24