ข้อตกลงของการรีวิวบริษัท

Be Respectful : โปรดเคารพต่อผู้อื่น

เพื่อรักษาบรรยากาศของการรีวิวสำหรับผู้ใช้ทุกคน โปรดเคารพผู้อื่น หลีกเลี่ยงการข่มขู่ ใส่ร้าย แสดงความเกลียดชัง หรือใช้ภาษาหยาบคาย ฯลฯ เนื่องจากการกล่าวถึงประสบการณ์การทำงานที่ไม่ดีของคุณ อาจสร้างความขุ่นมัวในความรู้สึกของคุณได้ เราจึงขอความกรุณาในการใช้ภาษาสุภาพในการรีวิวเพื่อรักษาบรรยากาศของห้องรีวิว

Be Unbiased : ลดอคติในการแสดงความเห็น

สำหรับ Company reviews เราสร้างมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้หางาน เราจึงขอความกรุณาในการให้ข้อมูลอย่างเป็นกลาง และมองอย่างรอบด้าน เพราะทุกบริษัทย่อมมีทั้งข้อดีและข้อที่ควรพัฒนา การรีวิวจึงมีความจำเป็นที่ต้องให้ข้อมูลอย่างเป็นกลางตามประสบการณ์ของคุณ และหากรีวิวเต็มไปด้วยอคติหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อความขัดแย้ง จะไม่ถูกโพสต์

Be Authentic : โปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง

โปรดเขียนข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นและประสบการณ์ตรงของคุณเอง ไม่ทำการคัดลอกหรือดัดแปลงมาจากที่อื่น หากเราตรวจสอบพบว่าเป็นรีวิวที่มีการคัดลอกมาจากที่อื่น เราจะทำการลบข้อความรีวิวนั้นทิ้งทันที

Be Anonymous : โปรดอย่าเปิดเผยตัวตน

เราเชื่อในอิสรภาพทางความคิด และเราสร้างพื้นที่รีวิวขึ้นมาเพื่อเปิดกว้างทางความคิดเห็น โปรดซื่อสัตย์และปราศจากความระแวงเรื่องผลกระทบทางลบ รีวิวแต่ละอันจะถูกโพสต์อย่างไม่เปิดเผยตัวตนของผู้เขียนรีวิว ทางเราขอความร่วมมือที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนรีวิวและผู้อื่น