บริษัทนี้ไม่มีตำแหน่งงานที่ลงประกาศดูตำแหน่งงานทั้งหมดที่กำลังเปิดรับสมัคร
See all jobs

ไม่มีตำแหน่งงานสำหรับบริษัทนี้ ต่อไปนี้เป็นตำแหน่งงานที่คุณอาจจะสนใจ

Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน ซีพี ออลล์ 1
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Mandarin

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • ค้นคว้าศึกษาข้อมูลด้านจีนวิทยา เพื่อแปลและเรียบเรียงให้เป็นบทความเชิงวิชาการ จดหมายข่าว พ็อคเก็ตบุ๊ค รวมทั้งแปลภาษาเพื่อสนับสนุนงานทางการตลาดของบริษัท.
 • ประสานงานกับผู้มีความรู้ทางวิชาการ จัดทำสื่อคุณภาพ เผยแพร่ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคม ให้แก่บุคคลทั่วไปโดยไม่หวังผลกำไร.
 • ประสานงานกับฝ่ายศิลป์และโรงพิมพ์ เพื่อให้การผลิตหนังสือ จดหมายข่าว ดำเนินไปอย่างเป็นระบบและทันต่อกำหนดการ.
3 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีพี ออลล์ 2
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Civil Engineering

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • ร่วมในการเคลียร์ไซส์ วัดพื้นที่ร้านสาขาที่จะทำการออกแบบก่อสร้างและตกแต่งร้าน เพื่อให้ได้แบบออกมาสมบูรณ์ที่สุด (ตามมาตรฐานการออกแบบร้าน) ไม่มีงานเพิ่ม(ลด)ในส่วนที่ควบคุมได้.
 • ดำเนินการเคลียร์ไซต์ วัดพื้นที่และร่างโครงสร้าง เพื่อส่งมอบให้กับฝ่ายจัดทำแบบ เพื่อจัดทำแบบชุดใหญ่, ทำการตรวจสอบแบบ จัดทำแผนก่อสร้าง ติดตามงานทุกขั้นตอน และกำกับดูแลก่อสร้าง จนสามารถส่งมอบร้านสาขาได้.
 • จัดทำเอกสารระหว่างการควบคุมงาน เช่น รายงานประจำวัน แบบฟอร์มตรวจงานระหว่างก่อสร้าง จั ...
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีพี ออลล์ 3
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • ดูแล จัดการอุปกรณ์ IT ให้สามารถสนับสนุนการขายที่ร้านสาขาได้.
 • จัดทำแผนเปลี่ยนอุปกรณ์ IT ให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กร จัดการเก็บอุปกรณ์ IT รุ่นเก่าออกจากร้านสาขา.
 • กำหนดแนวทางจัดการคัดแยกและบริหารจัดการอุปกรณ์ IT ซึ่งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด.
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีพี ออลล์ 4
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Mechanical Engineering

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • สำรวจ และตวจสอบรายการเครื่องจักร อุปกรณ์ของศูนย์กระจายสินค้า เพื่อให้ทราบจำนวนรายการเครื่องจักร อุปกรณ์ทั้งหมดของศูนย์กระจายสินค้า.
 • ประมวลผลข้อมูลสภาวะปัจจุบันของเครื่องจักร อุปกรณ์ งานระบบอาคารสถานที่ เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ งานระบบอาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน.
 • นำเสนอข้อมูล วิธีการซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างถูกวิธีแก่ฝ่ายวิศวกรรมของศูนย์กระจายสินค้า เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน.
4 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีพี ออลล์ 5
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • บริหาร ควบคุม ดูแลโครงการก่อสร้างร้าน 7-11 ที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการก่อสร้างร้าน.
 • ส่งมอบร้านให้สำเร็จตามแผนงาน ควบคุมคุณภาพงานและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานของบริษัท.
 • รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งการออกแบบ การก่อสร้างที่เป็นอุปสรรค และ นำเสนอเพื่อปรับปรุงระบบต่าง ๆ ภายในร้านเพื่อพัฒนาให้พนักงานร้านได้รับความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น.
9 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีพี ออลล์ 6
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

7 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • บริหารงาน วางแผน และควบคุมกระบวนการผลิต รวมถึงวัตถุดิบที่นำเข้ามาใช้ในโรงงาน.
 • บริหารภาพรวมเครื่องจักร ควบคุมการจัดทำระบบคุณภาพของเครื่องจักร การผลิตเมล็ดกาแฟให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาสรรหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต.
 • วางแผนการดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพย์สินต่าง ๆ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด.
9 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน มีภูมิดี จำกัด 7
ยานนาวา, กรุงเทพ, พัฒนาธุรกิจ ,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า ,นักวิเคราะห์ พัฒนาธุรกิจ,บริหารผลิตภัณฑ์ / บริหารแบรนด์สินค้า,นักวิเคราะห์
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Business Development, Business Statistics / Analysis, Data Analysis

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿19,000 - ฿25,000, สามารถต่อรองได้

 • พัฒนา เเละบริหาร ช่องทางการขายและจัดจำหน่ายสินค้า Online เเละOffline.
 • ดูแลประสิทธิภาพทุกส่วนงานในองค์กร.
 • ริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบระบบการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท.
9 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ซีพี ออลล์ 8
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

SAP

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • วางแผน และให้ Requirement สำหรับพัฒนาระบบการทำงานใหม่ เช่น กระบวนการบริหาร Stock คงเหลือ/กระบวนการเปิด PO ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข กระบวนการทำงานภายในหน่วยงานจัดซื้อ (ใน/ต่างประเทศ) ในเรื่องการบริหาร Supply ให้เพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า.
 • จัดทำรูปแบบรายงานต่างๆ เช่น สินค้าคงเหลือ, PR คงค้าง,PO รอส่ง เพื่อให้สามารถติดตามงานได้ทันเวลาที่กำหนด.
 • สรรหาระบบ IT ใหม่ๆ มาให้ User ใช้ในการทำงาน (แทน Manual) เพื่อให้ User สามารถทำงานได ...
11 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน คลับ 21 9
ปทุมวัน, กรุงเทพ, บริการลูกค้า ,งานขาย ,ขายปลีก บริการลูกค้า,งานขาย,ขายปลีก
WorkScore:
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Service-Minded, English, Thai

ประเภทงาน:

งานพาร์ทไทม์

เงินเดือน:

฿15,000 - ฿17,000, สามารถต่อรองได้, มีค่าคอมมิชชั่น

 • ต้อนรับและช่วยบริการลูกค้า.
 • จัดเรียงและเติมสินค้าหน้าร้านตามที่ได้รับมอบหมาย.
 • ดูแลห้องลองสินค้า.
18 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down