มี 31 ตำแหน่งงานสำหรับ สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

หางาน สมัครงาน แม็คโคร 1
Save jobforger job
สวนหลวง, กรุงเทพ, งานวิจัยและวิทยาศาสตร์ ,งานธุรการ ,บริหารทรัพยากรบุคคล งานวิจัยและวิทยาศาสตร์,งานธุรการ,บริหารทรัพยากรบุคคล
WorkScore:

ทักษะ:

Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Bakery Sales Planning and Capability Development.
 • Culinary Arts or Baking & Pastry Arts.
 • Create and develop a bakery training program.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
-1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 2
Save jobforger job
สวนหลวง, กรุงเทพ, บัญชี บัญชี
WorkScore:

ทักษะ:

Payroll, Excel, Microsoft Office

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Payroll officer, Good personality, attitude.
 • 0-3 years experience in payroll,.
 • Good computer skill, excel, word, Microsoft Office.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
-1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 3

ทักษะ:

Excel

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Focus on enabling replenishment optimization, data-driven on replenishment set up, data cleansing in replenishment and ordering.
 • Check request of Plan push orders for Promotion, Seasonal, i.e. vs stocks at the account SKU/ store level or product group level; inclusive of budget growth rates.
 • Challenge over/under sales patterns and suggest plan pushed ordering.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 4

ทักษะ:

Management, Javascript, Problem Solving, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Digitalization & Business process improvement.
 • BA Computer engineering, Computer Science,.
 • Fresh graduates are also welcome.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 5

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ, คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด.
 • คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาทุกประเภท ค่ากะ และภาษีเงินได้ของพนักงานโดยระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และตรงเวลาที่กำหนด.
 • ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบทดลองงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงครบรอบปีการทำงาน.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 6
Save jobforger job
พระนครศรีอยุธยา, บริหารทรัพยากรบุคคล ,การจัดการ บริหารทรัพยากรบุคคล,การจัดการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Payroll, Good Communication Skills

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Recruitment.
 • General Affairs.
 • Payroll.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
1 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 7
Save jobforger job
สวนหลวง, กรุงเทพ, ขนส่ง ,จัดซื้อ ขนส่ง,จัดซื้อ
WorkScore:

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Purchasing, Management, Excel

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • 3Y experience in local or dry food, consumer.
 • Provide forecasts on demand and replenishment need.
 • Able to work with different type of people.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
2 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 8

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ดูแลความเรียบร้อยของส่วนงาน Cashier, Reception เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า.
 • ตรวจสอบและนับเงินสดของ Cashier เพื่อนำส่งเข้าธนาคาร.
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 9

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • จัดการดูแลในส่วนของแผนกอาหารแห้งและแผนก Non Food.
 • กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า.
 • จัดเตรียมการสั่งรายการสินค้าประจำสัปดาห์ และ ให้คำแนะนำ, ปรับเปลี่ยน หรือ ยกเลิกรายการสินค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติในการสั่งสินค้า.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 10

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่.
 • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ และดูแลการหมุนเวียนของสต็อกสินค้า.
 • กำหนดและวางแผนการผลิตสินค้าเบเกอรี่ ทั้งชนิดและจำนวนของสินค้า ตาม order และประมาณการยอดขาย.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
Upload ResumeUpload Resume
อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับการติดต่อจากบริษัทมากมาย
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 11
Save jobforger job
สวนหลวง, กรุงเทพ, บัญชี ,นำเข้า / ส่งออก บัญชี,นำเข้า / ส่งออก
WorkScore:

ทักษะ:

Accounting, Work Well Under Pressure, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Bachelor s degree in accounting.
 • Good command of English and Computer literacy.
 • Good knowledge for VAT and WHT.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 12

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า.
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก.
 • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารแช่แข็ง.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 13

ทักษะ:

Problem Solving, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Digitalization & Business process improvement.
 • Bachelor in Science, IT, Engineer, Logistics, Business.
 • Fresh graduates are also welcome.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
4 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 14
Save jobforger job
สวนหลวง, กรุงเทพ, งานผู้ช่วย ,งานเลขานุการ งานผู้ช่วย,งานเลขานุการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Excel, Work Well Under Pressure, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Management of the Executive diary and appointments.
 • Screen incoming calls, correspondence and handling mail, forwarding appropriate materials to the manager or relevant departments.
 • Undertake the designated administrative duties, and attends to personal travel arrangements, business appointments and administrative tasks related to functional responsibilities.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
5 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 15
Save jobforger job
พระนครศรีอยุธยา, การจัดการ ,จัดการขนส่ง การจัดการ,จัดการขนส่ง
WorkScore:

ประสบการณ์:

7 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Project Management, Good Communication Skills

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Distribution Center.
 • Supply Chain.
 • Project Manager.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 16

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า.
 • ตรวจสอบราคาสินค้ากับตลาดและคู่แข่งขัน, นำเสนอสินค้าด้วยหลักการ 6Rights+1 และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย.
 • ตรวจสอบสินค้าที่เข้ามาใหม่และดูตลาดสินค้าที่ลูกค้านิยมใช้ที่ห้างของเราไม่มีขาย และส่งต่อข้อมูลให้กับฝ่ายจัดซื้อ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 17
Save jobforger job
บางกะปิ, กรุงเทพ, ไอที / เขียนโปรแกรม ,งานธุรการ ไอที / เขียนโปรแกรม,งานธุรการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Problem Solving, SQL, XML, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Degree in IT, Computer Science.
 • Good English.
 • Experience in App Support.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 18

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Bachelor Degree or Master Degree.
 • Minimum of 5 years experience in a senior management or general operations/management role, preferably within the retail industry.
 • Interested candidate, please send resume in Word Format with academic records and recent photo to:
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 19

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า.
 • ตรวจสอบราคาสินค้ากับตลาดและคู่แข่งขัน, นำเสนอสินค้าด้วยหลักการ 6Rights+1 และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย.
 • ตรวจสอบสินค้าที่เข้ามาใหม่และดูตลาดสินค้าที่ลูกค้านิยมใช้ที่ห้างของเราไม่มีขาย และส่งต่อข้อมูลให้กับฝ่ายจัดซื้อ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 20

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่.
 • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ และดูแลการหมุนเวียนของสต็อกสินค้า.
 • กำหนดและวางแผนการผลิตสินค้าเบเกอรี่ ทั้งชนิดและจำนวนของสินค้า ตาม order และประมาณการยอดขาย.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 21
Save jobforger job
สวนหลวง, กรุงเทพ, การจัดการ การจัดการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Compliance, Negotiation, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Regulatory.
 • TFDA.
 • Food.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 22

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Finance, Financial Analysis, Accounting, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • 3 years in finance analysis.
 • Responsible for stores P&L budget.
 • rolling forecast P&L.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 23
Save jobforger job
สวนหลวง, กรุงเทพ, การเงิน ,นักวิเคราะห์ การเงิน,นักวิเคราะห์
WorkScore:

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Financial Analysis, Accounting, Finance, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • 2 year experience in managerial.
 • Stores P&L budget, rolling forecast.
 • Monitoring&analyze actual P&L/Budget vs/Forecast.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
6 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 24
Save jobforger job
สวนหลวง, กรุงเทพ, การจัดการ การจัดการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

15 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Recruitment, Social media, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Ensure that the recruitment standards are maintained at the highest practicable level and that recruitment processes are professional.
 • Use various methods to recruit and network with potential candidates including social media platforms, networking events and development of talent pipelines and sourcing potential candidates especially in Accounting, Finance and BIT roles.
 • Using standardized screening techniques, qualifications and experience of potential candidates, actively work toward building a diverse and qualified team to support th ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 25

ทักษะ:

Management, Able to work as a shift

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า.
 • ตรวจสอบราคาสินค้ากับตลาดและคู่แข่งขัน, นำเสนอสินค้าด้วยหลักการ 6Rights+1 และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย.
 • ตรวจสอบสินค้าที่เข้ามาใหม่และดูตลาดสินค้าที่ลูกค้านิยมใช้ที่ห้างของเราไม่มีขาย และส่งต่อข้อมูลให้กับฝ่ายจัดซื้อ.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
7 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 26
Save jobforger job
สวนหลวง, กรุงเทพ, นักวิเคราะห์ นักวิเคราะห์
WorkScore:

ทักษะ:

Accounting, Finance, Excel

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Makro is a cash and carry wholesaler that sells high volumes of food and non-food products to professional customers. Our mission is to distribute products with excellence in price, quality and variety to professional customers, offering them competitive advantages and opportunities for growth. We offer you the opportunity to work in one of Thailand's biggest food distributing companies. Be ready to stand out from the crowd, let s join our journey Become part of Makro Family the first and only wholesale center in Thailand .
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
10 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 27

ทักษะ:

Management

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ควบคุม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการตรวจรับสินค้าที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด.
 • ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือผู้จัดการเวร.
 • ตรวจรับสินค้าได้ตรงตามเอกสารกำหนด หากสินค้าขาดหรือเกิน ฝ่ายรับสินค้าจะต้องทำการตัด DA ให้ถูกต้องติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนก ในกรณีที่พบว่าการจัดส่งสินค้ามีปัญหา หรือส ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
10 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 28
Save jobforger job
สวนหลวง, กรุงเทพ, การเงิน ,นักวิเคราะห์ การเงิน,นักวิเคราะห์
WorkScore:

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management, Financial Reporting, Sales

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • The Commercial Financial Analyst is responsible for preparing, reviewing, and weekly reporting to commercial management. The Commercial Financial analyst is also responsible for assisting with the creation of daily/weekly/monthly financial reporting packages, budgeting, forecasting and any ad-hoc forecasting and analysis reporting that may arise on a regular basis.
 • The Commercial Financial Analyst will assist with role in analysis and reporting of product sales and profitability metrics, and detailed customer analysis to ensure ma ...
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
12 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 29
Save jobforger job
สวนหลวง, กรุงเทพ, การจัดการ การจัดการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Statistics, PeopleSoft, Data Entry

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Makro is a cash and carry wholesaler that sells high volumes of food and non-food products to professional customers. Our mission is to distribute products with excellence in price, quality and variety to professional customers, offering them competitive advantages and opportunities for growth. We offer you the opportunity to work in one of Thailand's biggest food distributing companies. Be ready to stand out from the crowd, let s join our journey Become part of Makro Family the first and only wholesale center in Thailand .
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
12 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 30
Save jobforger job
สวนหลวง, กรุงเทพ, บัญชี ,การจัดการ บัญชี,การจัดการ
WorkScore:

ประสบการณ์:

7 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Compliance, Risk Management, Finance

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • The Manager, internal audit is responsible for planning, executing and reporting on operational compliance, using data analytic and having digital mindset and technology skill applied for internal audit activities. A secondary role is to provide advice on internal control to operation store, including responding to questions on risk management for specific areas.
 • Plan and budget for internal audit work; discuss with Group Chief Audit Executive ( GCAE ) for major risk or audit findings identified during the course of audit.
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
13 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up
หางาน สมัครงาน แม็คโคร 31

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Management, Research, Project Management, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • Makro is a cash and carry wholesaler that sells high volumes of food and non-food products to professional customers. Our mission is to distribute products with excellence in price, quality and variety to professional customers, offering them competitive advantages and opportunities for growth. We offer you the opportunity to work in one of Thailand's biggest food distributing companies. Be ready to stand out from the crowd, let s join our journey Become part of Makro Family the first and only wholesale center in Thailand .
สมัครงานนี้ดูทั้งหมด...
13 วันที่ผ่านมา
keyboard_arrow_up

ค้นหาบริษัทอื่น

สวัสดิการ

 • ชั่วโมงทำงานยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา
 • โบนัสขึ้นอยู่กับผลงาน
 • ค่าเดินทาง
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน โกเรนเย่สมัครงาน บริษัท จัดหางาน พีเอ แอนด์ ซีเอ จำกัดสมัครงาน เวโลซิตี้สมัครงาน อีเวนท์ บานาน่า