คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 96% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

รีวิว ซีพี ออลล์ 1

ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

นักวิจัยการตลาด - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-28

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

Good learning organization

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มี

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

Keep going and win TQA award very soon

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-28

รีวิว ซีพี ออลล์ 2

ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

"เป็นงานบริการใส่ใจลูกค้าทุกคนที่เข้ามาซื้อของสะดวกสะอาดมีคุณภาพค่ะ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-27

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มีการอบรมพนักงานมีโบนัสทุก3เดือนทำที่นี้ได้ความรู้หลายอย่างค่ะ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เนื่องจากลักษณะงานบริการที่ลูกค้าคือพระเจ้า

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-27

รีวิว ซีพี ออลล์ 3

ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุตำแหน่ง - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ใส่ใจพนักงานทุกคน ทุกคนทำงานอยู่กันแบบครอบครัว

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เจอลูกค้าหลากหลายรูปแบบ บางคนก็คุยง่ายบางคนก็เอาแต่ใจ

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-26

รีวิว ซีพี ออลล์ 4

ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

"วัฒนธรรมองค์กรดีมาก"

รองผู้จัดการ - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นองค์กรที่น่าทำ ได้เรียนรู้ว่าระบบบริหารจัดการที่ดีควรเป็นอย่างไร เพื่อนร่วมงานดี สามารถบริหารเวลางานและชีวิตส่วนตัวได้ลงตัว

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เงินเดือนอาจไม่สูง แต่เทียบกับ work life balace ถือว่ารับได้

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ขอบคุณสำหรับประสบการณ์และความทรงจำที่ดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-08-20

รีวิว ซีพี ออลล์ 5

ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-05-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

สวัสดิการดี บุคคลที่ร่วมงานด้วยเป็นคนดีอยู่ด้วยแล้วสบายใจ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ทำงานเกินเวลาและก็ทำงานเป็นกะไม้ค่อยมีเวลาส่วนตัว

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ไม่ม่ค่ะ ขอบคุณค่ะที่รับฟังความคิดเห็น

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-05-07

รีวิว ซีพี ออลล์ 6

ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

"ขายของ"

ไม่ระบุตำแหน่ง - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-07

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

มั่นคง สวัสดิการดี มีโบนัสตลอด เงินเดือนเยอะ หัวหน้างานดีตรงไปตรงมา

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ไม่มีค่ะ ประทับใจทุกอย่าง

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

มีความปลอดภัยมากกว่านี้ มีตำรวจคอยเฝ้า ช่วยดูแลความปลอดภัยมากกว่านี้

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-11-07

รีวิว ซีพี ออลล์ 7

ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

"ได้ความรู้ทางภาษามากขึ้นเช่นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ"

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ให้สวัดิ์การเยอะ และได้รู้จักเพือนมากมาย และทำงานกันป็นทีม

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

ลูกค้าเยอะแต่เครื่องแคชร์มีน้อยไม่พอต่อความต้องของลูกค้า

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-11-10

รีวิว ซีพี ออลล์ 8

ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

"มีการสอนงานที่ดี พนักงานอยู่เหมือนพี่น้อง"

เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลลูกค้า - อดีตพนักงาน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-29

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นองค์กรที่มีระบบงานที่ดี มีการอยู่แบบเป็นพี่น้อง มีการให้คำปรึกษา

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

สถานที่จอดรถน้อยเกินไป น่าจะมีโอทีให้พนักงานที่ขยันทำงาน

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

ไม่มีอะไรที่ต้องแนะนำ ทุกอย่างดีหมด

ถูกเขียนเมื่อ: 2017-06-29

รีวิว ซีพี ออลล์ 9

ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

"การทำงานเป็นระบบ"

ผู้ช่วยผู้จัดการ - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-17

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

เป็นบริษัทที่สอนให้คนมีความอดทนและการทำงานเป็นทีมทั้งต่อผู้ร่วมงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

คำแนะนำที่ต้องการส่งให้ผู้บริหารองค์กร

เป็นองค์แรกที่สอนในการทำงานและที่นี่คือบ้านที่แสนอบอุ่น

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-17

รีวิว ซีพี ออลล์ 10

ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายการตลาด - พนักงานปัจจุบัน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-04

ข้อดีเกี่ยวกับบริษัทนี้

ดี ดูแลดี การทำงานดี พยายามส่งเสริมพนักงานให้ทำงานที่ดีขึ้น

สิ่งที่ไม่ประทับใจ / ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับบริษัทนี้

เพิ่งเริ่มต้นทำงานจึงอาจยังบอกไม่ได้แต่โดยภาพรวมดี

ถูกเขียนเมื่อ: 2018-09-04

  • 1
  • 2
  • 3
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ซัมมิทสมัครงาน ไอซินสมัครงาน โฮยาสมัครงาน เอ็นเอทีที
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ