Job search advice | 6 December 2022

เปิด 10 Skills ที่กำลังเป็นที่ต้องการในปี 2023

ในยุคที่โลกกำลังก้าวไปไกลตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ธุรกิจส่วนใหญ่ก็หันมาพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น  ทว่าในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจนเกิด Skills Gaps ขึ้นมากมายทำให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Skill กลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุกๆตำแหน่ง เพราะตอนนี้เราได้ก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ดังนั้นการพัฒนาตนเองอยู่เสมอจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายก่อนคนอื่น

วันนี้ WorkVenture จึงได้รวบรวมทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในปี 2023 เอาไว้ให้คุณและเชื่อว่าทักษะเหล่านี้จะสามารถช่วยให้คุณ Level Up ในสายอาชีพได้อย่างแน่นอน!


 

1. Data Literacyทักษะเชิงข้อมูล

ความสามารถในการอ่านข้อมูลและใช้ข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์ เพื่อมาใช้ในการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆในปัจจุบัน เพราะการรู้ข้อมูลไม่ใช่เพียงแค่นักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น อย่าไรก็ตามแผนกการตลาด การขาย ทรัพยากรบุคคล หรือแผนกต่างๆ ก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนทักษะนี้ อย่างการแบ่งปันข้อมูลหรือการสื่อสารข้อมูลก็มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้การทำงานของคุณรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

 

2. Agile Project Management: ทักษะแนวคิดแบบอไจล์              

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อนหน้านี้ ทำให้การทำงานในรูปแบบของ Work From Home เข้ามาผสมผสานกับการทำงานในรูปแบบเดิม กระนั้นทักษะการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่จะเป็นที่จะทำให้ทีมของคุณเข้าใจในรายละเอียดของงาน และเกิดความคล่องตัวในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้การวางแผนและการสนับสนุนที่มากขึ้นในการจัดการองค์กรจะช่วยให้เกิดความสามัคคีในทีมของคุณ


 

3. Customer Centricity: ทักษะการมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

เมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด จะทำให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ดังนั้นลูกค้าจึงมีความสำคัญกับธุรกิจในปัจจุบันมากๆ ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้านั้นเป็นสิ่งที่คุณควรที่จะต้องใส่ใจอย่างมาก ทั้งความอ่อนน้อมถ่อมตน การบริการหลังการขาย รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าแบบรวดเร็วทันใจ

 

4. Web Development: ทักษะการพัฒนาเว็บไซต์

นอกจากการวางแผนออกแบบเว็บไซต์แล้ว คุณจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพิ่มเติมในด้านการดูแลรักษา และในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ล้วนพึ่งพาอินเทอร์เน็ต ดังนั้นความต้องการด้านการพัฒนาเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชันยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

 

5. Low-Code and No-Code Development: ทักษะการพัฒนาเครื่องมือ Low-Code and No-Code

การพัฒนาเครื่องมือในการสร้างเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นแบบเขียนโค้ดน้อยที่สุด และแบบไม่ต้องเขียนโค้ด เป็นทักษะที่จะช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาเมื่อเกิด  IT-Skill-Gap หรือช่องว่างทางไอทีได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะไอทีขั้นสูง เพียงแต่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ เพราะในปัจจุบันช่องว่างทางไอทีเติบโตต่ออย่างต่อเนื่อง ทักษะนี้ก็ยิ่งจะมีความสำคัญต่อพนักงานในวงกว้าง แม้ว่าปัจจุบันหลายองค์กรจะขาดผู้เชี่ยวชาญด้านไอที แต่พนักงานที่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี และมีความรู้ด้านดิจิทัลก็มีความสำคัญอย่างมาก


 

6. Digital Marketing: การตลาดดิจิทัล

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำการตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นด้วยทักษะทางดิจิทัล เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างเนื้อหา การเพิ่มประสิทธิภาพของการค้นหา (SEO) การตลาดผ่านเครื่องมือการค้นหา (SEM) การสื่อสาร การออกแบบขั้นพื้นฐาน และระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเหล่านักการตลาดทั้งหลาย ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วทักษะดิจิทัลก็จำเป็นมากๆ สำหรับ HR ในการจัดหาบุคคลากร และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์นายจ้างอีกด้วย

 

7. Social Media: สื่อสังคมออนไลน์

สื่อที่กำลังเป็นกระแสนิยมมีความสำคัญกับชีวิตของคนในปัจจุบัน ซึ่งหลายๆ องค์กรก็ต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ มาช่วยให้ธุรกิจของตนสามารถสร้างเนื้อหาหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้กว้างมากยิ่งขึ้น ดังนั้นคุณจะต้องมีการวางแผนการดำเนินการและการวัดผลอย่างรอบคอบ และอาศัยความเชี่ยวชาญในทักษะนี้ เพื่อช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลของคุณในแต่ละครั้งนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

8. Cybersecurity: ทักษะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด ถึงแม้ว่าการพึ่งพาเทคโนโลยีจะมีประโยชน์มากมาย แต่คุณก็ไม่ควรมองข้ามอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น คุณจำต้องเป็นเรียนรู้ทักษะการป้องกันตนเองจากการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อป้องกันความผิดพลาดของตัวคุณเอง และป้องกันความปลอดให้ให้บริษัทของคุณ เชื่อเถอะ! ความเสียหายที่ตามมามักมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงนั้นเลยจริงๆ

 

9. Remote Collaboration & Communication: ทักษะการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร

การสื่อสารและการทำงานร่วมกันในระยะไกลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในช่วงที่ COVID-19 กำลังระบาดเป็นอุปสรรคที่ส่งผลกระทบอย่างหนักกับการทำงานของทุกองค์กร ทำให้คุณจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยี เพื่อให้การทำงานระยะไกลนั้น สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทักษะนี้จึงจำเป็นอย่างมากในการปรับตัวกับการทำงาน ที่ต้องใช้ความพยายามในการสื่อสารมากขึ้น เพราะความไว้ใจสร้างได้ยากขึ้น จนบางทีก็อาจจะเกิดปัญหาภายในทีมได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะส่งผลกระทบด้านลบต่องาน แต่ถ้าหากฝึกฝนพัฒนาทักษะสามารถใช้งานคล่องแล้ว ก็จะทำให้คุณสามารถทำงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

10. Innovation Management: ทักษะนวัตกรรมการจัดการ

โลกดิจิทัลพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นพนักงานควรติดตามช่าวสารด้านเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ และเรียนรู้วีธีการใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ก่อนคู่แข่ง และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ดังนั้นทักษะการจัดการด้านนวัตกรรมเป็น Key ที่สำคัญมาก ในโลกของการทำธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง และมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่รวดเร็ว

และทั้งหมดนี้ก็คือ 10 Skills ที่กำลังเป็นที่ต้องการในปี 2023 ที่ WorkVenture รวบรวมมาไว้ให้สำหรับคุณ ซึ่งคุณสามารถฝึกฝนทักษะเหล่านี้ด้วย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับตนเองอีกด้วย

 

บทความแปลมากจาก : https://edyoucated.org/blog/best-skills-for-employees

close
Join WorkVenture for the newest job offers and company reviews