What's new | 1 March 2016

บริษัทที่คนกลุ่ม Gen Y ต้องการร่วมทำงานด้วยมากที่สุดในปี 2559

“เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทขนาดใหญ่มากมายแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงบุคลากรที่มีคุณภาพ แต่ว่าการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ทำงานนั้นขึ้นอยู่ที่นิสิตนักศึกษา โดยส่วนมากพวกเขาต้องการที่จะเข้าทำงานกับบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ของประเทศเพราะว่ามีความมั่นคงมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก เพราะเหตุนี้บริษัทขนาดเล็กจึงต้องพยายามเปลี่ยนมุมมองของคนกลุ่ม Gen Y ไม่อย่างนั้นบริษัทเหล่านี้ก็อาจจะพลาดโอกาสในการก้าวหน้าเพราะนิสิตต่างมองหาบริษัทอื่นๆที่ใหญ่กว่า”

-- Jens Pold, CEO WorkVenture

บริษัทที่คนกลุ่ม Gen Y ในประเทศไทยต้องการเข้าร่วมทำงานมากที่สุดในทุกวันนี้ มีบริษัทอะไรบ้าง? จากผลสำรวจล่าสุดของ WorkVenture และด้วยความร่วมมือจาก เอเชีย อินเทิร์นชิพ โปรแกรม Asia Internship Program (AIP Global) บริษัทที่บัณฑิตจบใหม่ต้องการเข้าร่วมทำงานด้วยมากที่สุดนั้นก็คือ บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่

 

ผลสำรวจในครั้งนี้มาจากการสอบถามนักศึกษาและคนรุ่นใหม่มากกว่า 15,000 คน จาก 35 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมไปด้วยคณะวิชาสาขาต่างๆเช่น วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยว รัฐศาสตร์ และแพทย์ศาสตร์

 

 

บริษัทลำดับที่ 7 ที่เป็นที่ต้องการของคนรุ่นใหม่ในการเข้าร่วมทำงานด้วยในปี 2559 นั้นคือ ธนาคารกสิกรไทย โดยมีคนรุ่นใหม่เลือกให้เป็นบริษัทอันดับหนึ่งถึง 3.5% และ 17% ของนักศึกษาทางด้านการเงินและเศรษฐกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมการสำรวจในครั้งนี้ มีความเชื่อว่า ธนาคารกสิกรไทย เป็นองค์กรที่ดีที่สุดที่พวกเขาจะสามารถนำวิชาความรู้จากที่เรียนในมหาวิทยาลัยมาใช้

 

 

 

ลำดับที่ 6 คือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GMM Grammy) บริษัทมีเดียที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารนักแสดง ภาพยนต์ โทรทัศน์ และการจัดการการแสดงคอนเสิร์ต จากผลสำรวจ 3.7% ของผู้เข้าร่วมการสำรวจทั้งหมดต้องการเข้าร่วมทำงานกับบริษัทแกรมมี่ และ 29% ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ทั้งหมดที่มีความสนใจทางด้านนี้โดยตรง ได้เลือก จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GMM Grammy) บริษัทเป็นบริษัทแรกในการเลือกเข้าทำงาน

 

 

ลำดับที่ 5 ในรายชื่อบริษัทที่เป็นที่เป็นที่สนใจก็คือ เอ็กซอนโมบิล (ExxonMobil) เป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซข้ามชาติของอเมริกาซึ่งมีผลกำไรสูงสุดเป็นอันดับสองจากการจัดลำดับของ Fortune 500 List เมื่อปี 2557 จากผลการสำรวจ 4.6% ของผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้เลือกบริษัทนี้ และ 17% ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดได้เลือก เอ็กซอนโมบิล (ExxonMobil) เป็นบริษัทแรกในการเลือกเข้าทำงาน

 

 

กลุ่มบริษัท ปตท. (PTT Group) บริษัทน้ำมันและก๊าซข้ามชาติแนวหน้าของประเทศไทย จัดอยู่ในลำดับที่ 4 โดยมีการเลือกจากผู้เข้าร่วมสำรวจทั้งหมดถึง 6.1% และ 21.1% เป็นนักศึกษาจากปีที่ 4 ของสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่เลือกบริษัท กลุ่มบริษัท ปตท. (PTT Group) เป็นสถานที่ทำงานลำดับแรกสำหรับปี 2559

 

 

มาถึงลำดับที่ 3 ของบริษัทที่มีนักศึกษาจบใหม่อยากเข้าร่วมงานด้วยมากที่สุดนั้นก็คือ บุญรอด บริวเวอรี่ (Boon Rawd Brewery) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเบียร์ที่โด่งดังในเอเชีย โดยมีเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักโดยทั่วกันก็คือ เบียร์สิงห์ บริษัทนี้ได้ถูกเลือกให้เป็นบริษัทลำดับแรกในการเลือกเข้าทำงานถึง 6.2% จากคะแนนโหวตของนักศึกษาหลายกลุ่มสาขาวิชา

 

 

ลำดับที่ 2 คือ กูเกิล (Google) ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจว่า กูเกิล (Google) ได้รับการเลือกเป็นสถานที่ทำงานลำดับแรกจากนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชาเช่น การตลาด ศิลปศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ไม่ใช่เฉพาะแค่จากนักศึกษาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น โดยคะแนนจากผลสำรวจที่ได้ก็คือ 8.2%

 

 

และสุดท้ายก็มาถึง บริษัทที่เป็นที่ต้องการในการเข้าร่วมทำงานมากที่สุดเป็นลำดับที่ 1 ของปี 2559 นั้นก็คือ เครือเอสซีจี (SCG Group) ซึ่งมี 3 ธุรกิจหลักคือ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และเอสซีจี เคมิคอลส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรยักษ์ใหญ่ของประเทศอีกด้วยเช่นกัน โดยได้รับคะแนนจากผู้เข้าร่วมการสำรวจถึง 8.6% และ 29% มาจากกลุ่มนักศึกษาคณะวิศวกรรมฯชั้นปีที่ 4 ที่เลือก เครือเอสซีจี (SCG Group) เป็นตัวเลือกแรกของสถานที่ทำงาน

 

คุณ อภิชาติ ขันธวิธิ (Apichat Khanthavithi) ผู้ช่วยผู้จัดการนโยบายและแผนงานทรัพยากรบุคคล SCG Chemicals ได้กล่าวกับ WorkVenture ว่า “การที่บริษัทเป็นที่สนใจของกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ มันมีกระบวนการที่ยาวและการทำงานอย่างหนักอยู่เบื้องหลัง จุดสำคัญก็คือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ”

 

SCG สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับพนักงานใหม่ วัฒนธรรมองค์กรของ SCG ในเรื่อง Open & Challenge เป็นวัฒนธรรมที่เหมาะมากับคนรุ่นใหม่ที่กล้าแสดงความคิดเห็น กล้านำเสนอสิ่งใหม่ๆ รวมถึงภาพลักษณ์ของ SCG ที่เป็น Innovation Organization ซึ่งสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับ ทุกหน่วยงานสามารถสร้าง Innovation ในการทำงานของตนเองได้ ไม่ใช่แค่วิศวกร หรือนักวิจัยเท่านั้น และแน่นอนทุก Innovation ที่พนักงานสร้างขึ้น ซึ่ง SCG ก็จะมีรางวัลทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เป็นแรงจูงใจที่ดีให้กับพนักงาน

 

นอกจากนี้ SCG ยังให้ความสำคัญกับเรื่อง On Boarding ของพนักงานใหม่ กิจกรรม Ready Together ที่ให้เวลา 20 วัน ที่ให้พนักงานใหม่ได้มาทำกิจกรรมกรรมร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งพนักงานจะได้รู้จัก SCG มากขึ้น และได้มีเพื่อนในรุ่นเดียวกัน ซึ่ง SCG เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนในรุ่นนี้

 

 

ทำไมบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ถึงมาเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับกลุ่ม Gen Y เหรอ? ดูเหมือนว่า งบประมาณก้อนใหญ่ที่บริษัทขนาดใหญ่มี จะเป็นตัวดึงดูดความสนใจของกลุ่มคนเหล่านี้ ที่มีวิถีชีวิตยึดติดกับแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก และสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานที่ดี สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในประเทศอื่นๆนั้น พวกเขามีแนวคิดที่ต่างกัน โดยการตามเทรนด์เข้าร่วมทำงานกับบริษัท start-up ใหม่ๆ หรือกับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนรุ่นใหม่ Gen Y ในประเทศไทยจะดำเนินตามแนวทางเหมือนเด็กในต่างประเทศ และนำทางสู่ความเป็นผู้ประกอบการในเอเชีย

 

 

close
Join WorkVenture for the newest job offers and company reviews