สมัครได้ทันที 4 ตำแหน่งงานใหม่ที่ วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จำกัด

หางาน สมัครงาน วิชัย เทรดดิ้ง 1
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Civil Engineering, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿30,000 - ฿40,000

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.
 • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ.
 • ประกันสุขภาพ.
1 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน วิชัย เทรดดิ้ง 2
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

AutoCAD, Electrical Engineering

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • เขียนแบบ Design Diagram ลงตำแหน่งอุปกรณ์ใน Floor Plan, ระบบเสียง ภาพ และแสงสว่าง.
 • เขียนแบบ Shop Drawing ลงรายละเอียดของท่อและสายสัญญาณระบบเสียง ภาพ และแสงสว่าง.
 • เขียนแบบ As-Built การติดตั้งอุปกรณ์ ให้เข้ากับแบบสถาปัตย์ หรือเข้ากับหน้างานจริงของแต่ละงาน.
3 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน วิชัย เทรดดิ้ง 3
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Accounting, High Responsibilities, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿30,000 - ฿40,000, สามารถต่อรองได้

 • มีความรู้ ความสามารถยื่นภาษีประจำเดือน (ยื่นแบบ ภงด 3, 53, 50, 51หรือ ภพ 36, 30, ภาษีซื้อ - ขาย).
 • มีความรู้ ความสามารถในการยื่นแบบประกันสังคมประจำเดือน และงานประจำปีของประกันสังคม.
 • สามารถตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารทางบัญชีทั้งหมด.
14 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน วิชัย เทรดดิ้ง 4
WorkScore logoWorkScore Text

ประสบการณ์:

5 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Electrical Engineering, Thai, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

฿60,000 - ฿70,000

 • บริหารจัดการโครงการ, วางแผน, จัดทำแผนงานและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้.
 • บริหารจัดการค่าใช้จ่ายภายในโครงการให้อยู่ในงบประมาณ.
 • การจัดการทั่วไปได้แก่ การบริหารอัตรากำลังคน การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานของฝ่าย.
14 วันที่ผ่านมา
ดูเพิ่มเติมkeyboard_arrow_down