เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:n/a
ประเภทบริษัท:n/a
ที่ตั้งบริษัท:n/a
เว็บไซต์:www.crowdstrike.com
ก่อตั้งเมื่อปี:n/a

CrowdStrike Holdings, Inc. is an American cybersecurity technology company based in Sunnyvale, California. It provides cloud workload and endpoint security, threat intelligence, and cyberattack response services.