เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:500-1000 คน
ประเภทบริษัท:การเงินและการธนาคาร
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.set.or.th
ก่อตั้งเมื่อปี:1975
คะแนน:4

ในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจะจัดให้มีแหล่งกลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และการระดมเงินทุนในประเทศ ตามมาด้วยการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับรายได้เพื่อให้สามารถนำเงินออมมาลงทุนในตลาดทุนได้ ในปี พ.ศ. 251 ... อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา: THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND (SET)'s primary roles are serve as a center for the trading of listed securities, and to provide the essential systems needed to facilitate securities trading, undertake any business relating to the Securities Exchange, such as a clearing house, securities depository c ... อ่านต่อ

 • หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 1
 • หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 2
 • หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 3
 • หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 4
 • หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 5
 • หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 6
 • หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 7
 • หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 8
 • หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 9
 • หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 10
 • หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 11
 • หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 12
 • หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 13
 • หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 14
 • หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 15

มี 8 ตำแหน่งงานสำหรับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

keyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 1
กรุงเทพ, 2 วันที่ผ่านมา, งานผู้ช่วย , งานธุรการ
กรุงเทพ, 2 วันที่ผ่านมา, งานผู้ช่วย, งานธุรการ
WorkScore:arrow_drop_down

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

English

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • หากมีความรู้ด้านการเงินและการลงทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
สมัครงานนี้ดูเพิ่มเติม...
keyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 2
กรุงเทพ, 10 วันที่ผ่านมา, ไอที / เขียนโปรแกรม , วิศวกรรม
กรุงเทพ, 10 วันที่ผ่านมา, ไอที / เขียนโปรแกรม, วิศวกรรม
WorkScore:arrow_drop_down

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Network Infrastructure

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • Bachelor's degree in Computer Sciences, Computer Engineering or Information Technology
 • Experience on System or Network Infrastructure Supportforat least 2 years
 • Experience on configuringNetwork related issues such as LAN, WAN, Wireless, Next-Gen Firewall, Load Balancer, DNS, Proxy, AAA, Active Directory
สมัครงานนี้ดูเพิ่มเติม...
keyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 3

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Internal Audit, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน / Accounting Information System
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอ
สมัครงานนี้ดูเพิ่มเติม...
keyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 4
กรุงเทพ, 8 วันที่ผ่านมา, ไอที / เขียนโปรแกรม , วิศวกรรม
กรุงเทพ, 8 วันที่ผ่านมา, ไอที / เขียนโปรแกรม, วิศวกรรม
WorkScore:arrow_drop_down

ประสบการณ์:

2 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

English

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • จบปริญญาตรี สาขา Computer Science / Computer Engineering / IT Related
 • มีทักษะในการเขียนโปรแกรม และวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง Security ชอบศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
สมัครงานนี้ดูเพิ่มเติม...
keyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 5
กรุงเทพ, 2 วันที่ผ่านมา, นักวิเคราะห์ , การเงิน , บัญชี
กรุงเทพ, 2 วันที่ผ่านมา, นักวิเคราะห์, การเงิน, บัญชี
WorkScore:arrow_drop_down

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

Financial Modeling, Business Statistics / Analysis, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • ระดับการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโทในสาขาวิชาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน เช่น วาณิชธนกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน การบัญชี หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC score > 600)
สมัครงานนี้ดูเพิ่มเติม...
keyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 6
กรุงเทพ, 2 วันที่ผ่านมา, การเงิน , บัญชี
กรุงเทพ, 2 วันที่ผ่านมา, การเงิน, บัญชี
WorkScore:arrow_drop_down

ประสบการณ์:

1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

Finance, Accounting, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

เงินเดือน:

สามารถต่อรองได้

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาบริหารธุรกิจการเงินเศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านสินค้าอนุพันธ์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC score > 600)
สมัครงานนี้ดูเพิ่มเติม...
keyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 7
กรุงเทพ, 2 วันที่ผ่านมา, ไอที / เขียนโปรแกรม , วิศวกรรม
กรุงเทพ, 2 วันที่ผ่านมา, ไอที / เขียนโปรแกรม, วิศวกรรม
WorkScore:arrow_drop_down

ประสบการณ์:

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

ทักษะ:

C#, Java, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • Bachelor degree or higher in computer engineering, computer science or relevant field.
 • Ability to develop software using C#, Java, Java Script and SQL programming.
 • Have excellent knowledge in Oracle DBMS, MySQL, Windows Server, Unix and Linux.
สมัครงานนี้ดูเพิ่มเติม...
keyboard_arrow_down
หางาน สมัครงาน ตลาดหลักทรัพย์ 8
กรุงเทพ, 2 วันที่ผ่านมา, วิศวกรรม , ไอที / เขียนโปรแกรม
กรุงเทพ, 2 วันที่ผ่านมา, วิศวกรรม, ไอที / เขียนโปรแกรม
WorkScore:arrow_drop_down

ประสบการณ์:

3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

C#, SQL, English

ประเภทงาน:

งานประจำ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java, C# และ Database Programming (SQL) และสร้างรายงานโดยใช้ Fast Report, Jasper Report ได้
 • สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบงานได้เหมาะสมตาม Business Requirement
สมัครงานนี้ดูเพิ่มเติม...

คะแนนเฉลี่ยจากพนักงาน

4

พนักงาน 100% แนะนำบริษัทนี้ให้เพื่อน

สมดุลชีวิตการทํางาน

สวัสดิการและผลประโยชน์

ความก้าวหน้าของอาชีพ

บรรยากาศของที่ทํางาน

การบริหารจัดการองค์กร

อ่านรีวิวทั้งหมดของบริษัทนี้

ที่ตั้งบริษัท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Stock Exchange of Thailand Building, 10th Fl., 62 Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand

ค้นหาบริษัทอื่น

สวัสดิการ

 • การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ
 • ประกันทันตกรรม
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ประกันสังคม
 • เทรนงาน
 • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ชอบช็อปสมัครงาน Scopeสมัครงาน beqodeสมัครงาน การีนา
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง
BESbswy