เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)

atUniventures PCL
 • บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ และอาคารที่บริหาร
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้รับเหมา ในการต่อเติม ตกแต่งพื้นที่ ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของร่วม และผู้มาติดต่อ
 • รับเรื่องและแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากเจ้าของร่วม และคอยสอดส่อง ดูแล อำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วม
 • ประสานงาน ลดต้นทุน และเร่งรัดเก็บค่าใช้จ่าย
 • เพศชาย/หญิง อายุ 26 - 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอาคารชุดอย่างน้อย 3-5 ปี
Skills required
 • Property Management / Development
Education required
 • Business Administration
 • Management
Experience required
 • 3 years
Career level
 • Entry Level
Only Thai nationals can apply
Skills optional
 • Management
 • Budgeting
Job function
 • Engineering
Job type
 • Full-time
Age preferred
 • From 26 to 35

Company overview

Size:1000-2000 employees
Industry:Real Estate Development
Location:Bangkok
Website:www.univentures.co.th
Founded in:1980

Univentures Public Company Limited (UV) was founded and officially registered on 13 August 1980 with its initial business objectives of manufacturing and distribution of powdered zinc oxide. The Company became a listed company in The Stock Exchange of Thailand in 1988. In 2006, the Company was gr ... Read more

Why join us: Join us now!! we have a lot of benefit for you :)

Job location: Pathum Wan
Head office: 22nd floor, Park Venture Ecoplex, 57, Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
 • apply job Univentures
 • apply job Univentures 1
 • apply job Univentures 2
 • apply job Univentures 3
 • apply job Univentures 4
 • apply job Univentures 5
 • apply job Univentures 6
 • apply job Univentures 7
 • apply job Univentures 8
 • apply job Univentures 9
WorkVenture gives you an inside look at what it's like to work at Univentures PCL, office & team photos, reviews and more. This is the Univentures PCL Company Page. All content is posted anonymously by employees currently or previously working at Univentures PCL.Apply to TridgeApply to EnrichApply to Pacific ChoiceApply to IsOn Import