ผู้ดูแลเว็บไซต์ของทางบริษัท


Qualifications

  • มีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น PHP , Javascript , CSS
  • สามารถใช้งาน WordPress on Woocommerce , Magento
  • มีความรู้ด้าน Online Maketing/SEO/Social Media
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้โปรแกรม PS และ AI
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการทำงาน และมีใจรักการให้บริการ
  • หากมีผลงานเวปที่เคยพัฒนาหรือโครงงาน กรุณานำมาเสนอในวันสัมภาษณ์

SALARY

Salary negotiable

EDUCATION PREFERRED

  • None

ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY

THIS POSITION IS FOR FEMALES ONLY

AGE PREFERRED: FROM 24 TO 30