ประกาศงานนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปหน้างานทั้งหมด หรือ กลับไปหน้าแรก หรือ ดูรีวิวของบริษัทนี้
 • วางแผนงานบัญชีของส่วนงาน ติดตาม และตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชี การบันทึกบัญชี, การจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายให้ตรงตามรอบบัญชี, การปันส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีบริหาร ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและทันตามกำหนดเวลา
 • ประชุมและติดตาม มอบหมายงานด้านการปิดงบการเงินประจำปีให้ทันกำหนดเวลาที่ตั้งเป้าไว้ และรายงานเสนอให้แก่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก จัดทำการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี รวมถึงรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual report) และนำเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • จัดทำร่างงบการเงินและภงด.50 และนำส่งให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการนำส่งงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
 • ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความมีอยู่จริง, การตีราคา, การคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินแต่ละประเภท และจัดประเภททรัพย์สินให้สอดคล้องและถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายของกรมสรรพากร (ประมวลรัษฎากร) ร่วมกับเจ้าหน้าที่บัญชีในการดำเนินงาน
 • วิเคราะห์และบันทึกรายการเงินเดือนพนักงานรายเดือน ซึ่งได้รับจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และดำเนินการบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลาในการปิดบัญชีประจำเดือน
 • ดำเนินการจัดทำงบประมาณงบกำไรขาดทุนประจำปีและเปรียบเทียบกับตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง พร้อมนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำประมาณการกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี และยื่นแบบภาษีกลางปีต่อกรมสรรพากร (ภ.ง.ด.51) หลังได้รับอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • จัดทำงบการเงินประจำเดือนและรายงานทางบัญชี พร้อมทั้งวิเคราะห์งบการเงินและรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชีที่มีนัยยะสำคัญทางบัญชี ให้ผู้บริหารรับทราบ
ทักษะที่จำเป็น
 • ERP
 • Good Communication Skills
 • High Responsibilities
การศึกษาที่จำเป็น
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • 5 ปี
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับหัวหน้างาน
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น
ทักษะเพิ่มเติม
 • Oracle
เงินเดือน
 • 30,000 - 50,000 THB, สามารถต่อรองได้
สายงาน
 • บัญชี
ประเภทงาน
 • งานประจำ
อายุ
 • ตั้งแต่ 35 ถึง 45

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:100-500 คน
ประเภทบริษัท:อุตสาหกรรมเสื้อผ้า/สิ่งทอ
ที่ตั้งบริษัท:นนทบุรี
เว็บไซต์:www.ymfthai.com
ก่อตั้งเมื่อปี:1991

Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd. is a leading fashion garment and apparel manufacturer in Thailand. We have been in business for 30 years with over 300 employees. Our 2 factories are located in Nonthaburi and Burirum province of Thailand. Now, our 2 brand products(licensed YaccoMaricard and Sha ... อ่านต่อ

เขตที่ตั้งที่ทำงาน: ปากเกร็ด
สำนักงานใหญ่: Nonthaburi
 • หางาน สมัครงาน Y M F International Thai
 • หางาน สมัครงาน Y M F International Thai 1
 • หางาน สมัครงาน Y M F International Thai 2
 • หางาน สมัครงาน Y M F International Thai 3
 • หางาน สมัครงาน Y M F International Thai 4
 • หางาน สมัครงาน Y M F International Thai 5
 • หางาน สมัครงาน Y M F International Thai 6
 • หางาน สมัครงาน Y M F International Thai 7
 • หางาน สมัครงาน Y M F International Thai 8
 • keyboard_arrow_right
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd. โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd. มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd. หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เอ็นซีซีสมัครงาน เจริญโภคภัณฑ์สมัครงาน อลิอันซ์สมัครงาน อินเทลลิเจนท์ คอนโทรล