ประกาศงานนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปหน้างานทั้งหมด หรือ กลับไปหน้าแรก หรือ ดูรีวิวของบริษัทนี้

บริหารและปฏิบัติการจัดซื้อ ประกอบด้วย การสรรหาผู้ให้บริการ การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ การเปรียบเทียบราคา การเจรจากับผู้ให้บริการ การติดตามการจัดซื้อ การประเมินคุณภาพผู้ให้บริการ ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ของหน่วยธุรกิจ

 • ร่วมวางแผนการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบรายการประกอบแบบกับฝ่ายก่อสร้างหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันการประมาณราคาและจำนวนสินค้าที่ต้องการ (BOQ)
 • ตรวจสอบร่างขอบเขตงาน (TOR) เพื่อใช้ดำเนินเดินการสรรหาSupplier
 • ดำเนินงานสรรหา Supplierทั้งรูปแบบสินค้าและบริการ
 • ดำเนินการประเมินความต้องการของตลาด เพื่อวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดหา
 • ตรวจสอบ และประเมินความพร้อมเบื้องต้นของผู้รับเหมา
 • ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ Supplier เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบราคากลางสินค้าและบริการที่ต้องการ เพื่อให้การจัดซือจัดหามีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ดำเนินงานสอบเทียบราคากลางกับราคาที่ผู้รับเหมานำเสนอ เพื่อให้การดำเนินของโครงการเกิดประสิทธิภาพ
 • ดำเนินงานจัดทำเอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้างของแต่ละโครงการ เพื่อให้การดำเนินของโครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • เจรจากับ Supplierให้เป็นไปตามร่างขอบเขตงาน (TOR) ทั้งเรื่องกรอบเวลาและค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจ
 • บริหารงานประมูลราคา (Bidding) และสรุปคัดเลือกผู้ชนะการประมูล
 • ดำเนินงานจัดทำบัญชีคู่ค้าและรายการสินค้า เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดำเนินงานปรับเปลี่ยนรายการ ราคาของสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ร่วมประเมินการวิเคราะห์คุณค่าทางวิศวกรรม (VA/VE) กับฝ่ายก่อสร้าง เพื่อลดต้นทุนการก่อสร้าง"
 • ตรวจสอบใบขอเสนอซื้อ (PR) เพื่อยืนยันจำนวนวัสดุที่ต้องการและราคาเบื้องต้น
 • ดำเนินการสรรหาSupplier เพื่อทำการเปรียบเทียบราคาคุณภาพและเงื่อนไขการสั่งซื้อที่เหมาะสม
 • ดำเนินการจัดซื้อ (PO) สินค้าและบริการตามความต้องการของหน่วยธุรกิจ
 • ตรวจสอบติดตามสัญญาจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข และกรอบเวลาที่กำหนดไว้
 • ตรวจสอบติดตามสัญญาจัดจ้าง ให้เป็นไปตามเงื่อนไข และกรอบเวลาที่กำหนดไว้
 • ประเมินคุณภาพและการให้บริการของ Supplier
 • เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดซื้อ
 • ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 27-33 ปี
 • ประสบการณ์ในการจัดหาจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการเจรจาทางธุรกิจ
 • การบริหารงานจัดซื้อ
 • การสรรหา Supplier
 • การเปรียบเทียบราคา
 • การเจรจากับ Supplier
 • การพัฒนาระบบจัดซื้อ"
 • ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ
 • ประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"
ทักษะที่จำเป็น
 • Procurement
 • Negotiation
 • English (Very Good)
การศึกษาที่จำเป็น
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • ไม่ระบุประสบการณ์ขั้นต่ำ
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับหัวหน้างาน
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น
ทักษะเพิ่มเติม
 • Cost Estimation
 • High Responsibilities
 • Meet Deadlines
 • Problem Solving
เงินเดือน
 • 40,000 - 60,000 THB, สามารถต่อรองได้
สายงาน
 • จัดซื้อ
 • วิศวกรรม
ประเภทงาน
 • งานประจำ
อายุ
 • ตั้งแต่ 30 ถึง 35

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:10-50 คน
ประเภทบริษัท:พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.sathaporn.com
ก่อตั้งเมื่อปี:n/a

ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ชื่อ “บ้านสถาพร” มาอย่างยาวนานกว่า 26 ปี เราคือตัวจริงด้านการพัฒนาบ้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานโดยให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านที่อยู่อาศัยอันทันสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

ร่วมงานกับเรา: ร่วมงานกับเรา: บริษัทของเราเปิดดำเนินการมาอย่างยาวนาน ถูกส่งต่อความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น มีวัฒนธรรมองค์กรที่ยืดหยุ่นสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ พร้อมที่จะให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นและความสามารถอย่างเต็มที่ หากคุณคือผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการพัฒนาตัวเองในสายงานอสังห ... อ่านต่อ

เขตที่ตั้งที่ทำงาน: ธัญบุรี
สำนักงานใหญ่: 68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • หางาน สมัครงาน เฉลิมนคร จำกัด 1
 • หางาน สมัครงาน เฉลิมนคร จำกัด 2
 • หางาน สมัครงาน เฉลิมนคร จำกัด 3
 • หางาน สมัครงาน เฉลิมนคร จำกัด 4
 • หางาน สมัครงาน เฉลิมนคร จำกัด 5
 • keyboard_arrow_right

สวัสดิการ

 • โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
 • จ่ายค่าทำงานในวันหยุด
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ชั่วโมงทำงานยืดหยุ่น
 • ค่าเดินทาง
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
 • ลาคลอด
 • ฝึกอบรม
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท เฉลิมนคร จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท เฉลิมนคร จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท เฉลิมนคร จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัลสมัครงาน Maiderสมัครงาน อเมริกัน เอ็กซ์เพรสสมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ