รับสมัครผู้จัดการอาคารประจำอาคารธาราสาทรด่วน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมกํากับดูแลการทํางานของช่างเทคนิคให้เป็นไปตามขอบเขตงานและแผนงานซ่อมบํารุง ระบบประกอบอาคารพร้อมทั้ง ตรวจสอบงานระบบต่างๆภายในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
 • จัดวางระบบ ควบคุมกํากับดูแลการ จัดเก็บ วัสดุ การปิดเปิดระบบประกอบอาคาร ใหเ้ป็นไป ตามเวลาที่กําหนด
 • ควบคุมกํากับดูแลการอํานวยความสะดวกอุปกรณ์ทีใช้ในการประชุมให้เป็นไปตามเวลาหรือ ความตอ้งการของผู้เข้าประชุม
 • ควบคุมกํากับดูแลการจดบันทึกค่าสาธารณูปโภคและจัดทํารายงานสรุปเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ ธุรการดําเนินการต่อไป
 • จัดทําแผนงานซ่อมบํารุงระบบประกอบอาคารบนพื้นฐานการรักษาสภาพระบบประกอบ อาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ
 • จัดทำแผนงานในการทดสอบระบบประกอบอาคารต่างๆเ ช่น ระบบสัญญาณเตือนภัย - ควบคุมการทาํงานของผู้รับเหมาภายนอกทีเข้ามาให้บริการให้เป็นไปตามมาตราฐานตรงตาม ข้อกําหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ใช้โปรแกรม word ,excel ,access ได้
 • ทักษะการสื่อสารพูดและเขียนภาษาไทยและอังกฤษได้
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรือไฟฟ้ากําลัง หรือวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเครืองกล,ไฟฟ้ากําลังหรือ อิเลก็ทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในงานบริหารจัดการอาคาร
 • มีความรู้เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทางด้านบริหารอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
ทักษะเพิ่มเติม
 • Property Management / Development
 • Negotiation
สายงาน
 • วิศวกรรม
 • การจัดการ
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับผู้จัดการ / อาวุโส
ทักษะที่จำเป็น
 • Civil Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Electrical Engineering
ประสบการณ์ขั้นต่ำ
 • 2 ปี
ระดับการศึกษา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเภทงาน
 • งานประจำ
อายุ
 • ตั้งแต่ 32 ถึง 45
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:100-500 คน
ประเภทบริษัท:การจัดการและปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.cpland.co.th
ก่อตั้งเมื่อปี:1987

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)บริษัทในเครือ ฯ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจหลักในส่วนสำคัญ คือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า และ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 3,630 ล้านบาท โดยมีดำเนินกิจการภายใต้การรับรองและรางวัลต่าง ๆ เช่น การบริหารจัด ... อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา: บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น ในการใช้ความรู้ ความสามารถ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพตนเองควบคู่ไปกับเรา

เขตที่ตั้งที่ทำงาน: บางรัก
สำนักงานใหญ่: 313 C.P.Tower 1, 1st Fl., Silom Rd., Bangrak, Bangkok, 10500 Thailand
 • หางาน สมัครงาน ซี พี แลนด์ จำกัด มหาชน 1
 • หางาน สมัครงาน ซี พี แลนด์ จำกัด มหาชน 2
 • หางาน สมัครงาน ซี พี แลนด์ จำกัด มหาชน 3
 • หางาน สมัครงาน ซี พี แลนด์ จำกัด มหาชน 4
 • keyboard_arrow_right
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน กระทิงแดงสมัครงาน เบนนิซิสสมัครงาน ไทยซัมซุงสมัครงาน แอ๊บบอต
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ