รูปแบบงานประจำ
- ปฏิบัติงานที่เมืองทองธานี หมู่บ้านชวนชื่นโมดัส เซนโทร
- เงินเดือน : 12,000 – 20,000 บาท
- เวลาทำงาน : 08.00 – 17.00 น.
- วันทำงาน : จันทร์ – เสาร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. บันทึกรายการบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ บัญชีภาษีสรรพากร เข้าระบบตามที่ บริษัทฯ กำหนด

2. ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกระบบโปรแกรมบัญชี
3. งานบัญชีรับ-จ่าย (ติดตามและประสานงาน งานวางบิล ตั้งเจ้าหน้ี)
4. ดูแลประสานงานทางด้านบัญชี
5. ตรวจสอบเอกสารบัญชีด้านต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
6. จัดเก็บเอกสารภายในส านักงาน ตามระบบบัญชี
7. น าส่งภาษี จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทักษะที่จำเป็น
 • Accounting
 • Thai (Fair)
การศึกษาที่จำเป็น
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • 2 ปี
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น
ทักษะเพิ่มเติม
 • Accounts Payable
เงินเดือน
 • 15,000 - 20,000 THB, สามารถต่อรองได้
สายงาน
 • บัญชี
 • การเงิน
ประเภทงาน
 • งานประจำ
อายุ
 • ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:n/a
ประเภทบริษัท:วิศวกรรมโยธา / งานก่อสร้าง
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:n/a
ก่อตั้งเมื่อปี:n/a
เขตที่ตั้งที่ทำงาน: ปากเกร็ด
สำนักงานใหญ่: 1293/111 Soi Wachirathammasathit 57 Thanon Sukhumwit 101/1
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ปรียะกิจ จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ปรียะกิจ จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ปรียะกิจ จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน Fast shipสมัครงาน บีเอ็มซีสมัครงาน อาร์พ่าเน็ทเกิร์ลสมัครงาน WorkVenture Technologies