ประกาศงานนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปหน้างานทั้งหมด หรือ กลับไปหน้าแรก หรือ ดูรีวิวของบริษัทนี้

Transmission & Distribution Technician (4 อัตรา)

ที่บี.กริม

รับจำนวน 4 อัตรา

Broad Function

รับผิดชอบในการ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา อุปกรณ์ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าและตรวจสอบระบบมาตรวัดทางไฟฟ้า ของลูกค้า ทั้งในโรงไฟฟ้า และระบบส่งจ่ายไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อให้โรงไฟฟ้าเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง

Major Responsibilities

1. ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าและตรวจสอบดูแลระบบมาตรวัดทางไฟฟ้าของ

   ลูกค้าทั้งหมด

2. แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งดำเนินการตัดแยกอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้า เพื่อการซ่อมแซม

3. เสนอแนะเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมในการใช้งานและเพิ่ม

   ประสิทธิภาพ

4. ต้องปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. ต้องปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และข้อกำหนด ของบริษัทและของทางราชการอย่างเคร่งครัด

6. ให้ความช่วยเหลือในการประเมินงานต่างๆ ทั้งในส่วนที่รับผิดชอบ และหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งให้ความ

   ช่วยเหลือเมื่อได้รับการร้องขอ

7. จัดทำรายงานการทำงานต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะ รวมถึงการจัดเก็บรายงานและเอกสารต่างๆที่จำเป็น

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications / Requirements

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางด้านไฟฟ้ากำลัง  

2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0 – 3 ปี หากมีการทำงานด้านบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง จะพิจารณา
    เป็นพิเศษ

3. น้ำหนักตัวไม่เกิน 90 กิโลกรัม และสามารถในการปฏิบัติงานบนที่สูงได้ (เช่น เสาไฟฟ้า,รถกระเช้า,รถ Hot line)

4. มีความทักษะ,ความรู้,ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูง

5. สามารถในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี

6. สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้

7. ไม่มีความบกพร่องทางร่างกายที่เกี่ยวกับหู,ตา และหัวใจ หรืออื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

8. สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่

Contact

นางสาวจริยา โคทอง (บริหารจัดการระบบสายส่งไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้า)

โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด (ชลบุรี)  แผนก สายส่งไฟฟ้า

โทรศัพท์  038-743469 ต่อ 1640 E-mail : [email protected]
 

ทักษะที่จำเป็น
 • Electronics
 • Thai (Excellent)
ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • ไม่ระบุประสบการณ์ขั้นต่ำ
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น
สายงาน
 • วิศวกรรม
ประเภทงาน
 • งานประจำ
อายุ
 • ตั้งแต่ 20 ถึง 28

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:500-1000 คน
ประเภทบริษัท:การจัดการพลังงาน / น้ำ / การบำบัดของเสีย
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.bgrimmgroup.com
ก่อตั้งเมื่อปี:1878

กลุ่มบริษัท บี.กริม คือ กลุ่มธุรกิจชั้นนำที่มีธุรกิจหลากหลาย นับจากด้านพลังงาน ระบบภายในและอุตสาหกรรม สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ อสังหาริมทรัพย์ คมนาคม และเทคโนโลยีดิจิตอล โดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2421 ซึ่งทำให้เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แล ... อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา: บริษัทฯ ของเราประกอบด้วยบุคลากรที่หลากหลาย ทั้งพนักงานชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้จัดการ วิศวกร ผู้หญิงและผู้ชาย หลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และอายุที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เรามีเหมือนกันคือ ความโอบอ้อมอารีซึ่งเป็นความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขอย่างแท้จริง ซึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบร ... อ่านต่อ

สำนักงานใหญ่: 18th Floor, Dr. Gerhard Link Building, 88 Krungthepkreetha Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok
 • หางาน สมัครงาน บี.กริม
 • หางาน สมัครงาน บี.กริม 1
 • keyboard_arrow_right

สวัสดิการ

 • ประกันทันตกรรม
 • ประกันสุขภาพ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ฝึกอบรม
 • ประกันสังคม
 • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
 • ลาคลอด
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ
 • ประกันชีวิต
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท บี.กริม โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท บี.กริม มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท บี.กริม หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน เซนทรัลสมัครงาน กรุงศรี คอนซูมเมอร์สมัครงาน พรีเมียร์ เอ็ดดูเคชั่นสมัครงาน WorkVenture Technologies
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ