ผู้จัดการฝ่ายกำกับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสี่ยง - สังกัดบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

งานหลักของตำแหน่ง

ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์และการลงทุนของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Responsibilities
 • ทำหน้าที่ดูแลและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
 • ดูแลให้บุคลากรเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทรัสต์เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงานที่ปฎิบัติ
 • วางแผนการปฎิบัติการ (Audit Plan) ให้สอดคล้องกับนโยบายและความเสี่ยงขององค์กร
 • กำกับตรวจสอบการดำเนินงานของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามระบบการทำงานและระบบควบคุมภายใน และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • สรุปผลการตรวจสอบ โดยนำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมถึงทบทวนติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบในการปฎิบัติตามข้อเสนอที่เห็นชอบ
 • กำกับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินความเสี่ยงจากระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายใน ของแต่ละกิจกรรม กระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบัติงานของบริษัท
 • ปฎิบัติงานและให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การปฎิบัติเป็นไปตาม Procedures/Work Instructions ที่บริษัทฯ กำหนด
ทักษะเพิ่มเติม
 • Management
สายงาน
 • ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับหัวหน้างาน
 • ระดับผู้จัดการ / อาวุโส
ทักษะที่จำเป็น
 • Risk Management
 • Internal Audit
 • English (Very Good)
ประสบการณ์ขั้นต่ำ
 • 5 ปี
ประเภทงาน
 • งานประจำ
อายุ
 • ตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:1000-2000 คน
ประเภทบริษัท:พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.univentures.co.th
ก่อตั้งเมื่อปี:1980

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) จดทะเบียน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523 โดยมีวัตถุประสงค์ เริ่มแรกเพื่อประกอบธรุกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีอ๊อกไซด์ (Zinc Oxide) บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2531 และ นับต้ังแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ในปี 2549 บริษัทจึงได้รับ ... อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา: Join us now!! we have a lot of benefit for you :)

เขตที่ตั้งที่ทำงาน: ปทุมวัน
สำนักงานใหญ่: 22nd floor, Park Venture Ecoplex, 57, Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
 • หางาน สมัครงาน ยูนิเวนเจอร์
 • หางาน สมัครงาน ยูนิเวนเจอร์ 1
 • หางาน สมัครงาน ยูนิเวนเจอร์ 2
 • หางาน สมัครงาน ยูนิเวนเจอร์ 3
 • หางาน สมัครงาน ยูนิเวนเจอร์ 4
 • หางาน สมัครงาน ยูนิเวนเจอร์ 5
 • หางาน สมัครงาน ยูนิเวนเจอร์ 6
 • หางาน สมัครงาน ยูนิเวนเจอร์ 7
 • หางาน สมัครงาน ยูนิเวนเจอร์ 8
 • keyboard_arrow_right
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ดอทสมัครงาน มีเดียพลัสสมัครงาน โตโยต้าสมัครงาน สมูทกราฟ
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ฟีดแบ็ค

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ