ประกาศงานนี้หมดอายุแล้ว

กลับไปหน้างานทั้งหมด หรือ กลับไปหน้าแรก หรือ ดูรีวิวของบริษัทนี้

เพื่อดำเนินงานด้านบัญชีการเงิน ปรับปรุงระบบการทำงาน และภาษีอากรของบริษัทและงบประมาณและงบการเงินด้านบัญชีบริหารของบริษัท เพื่อให้มีความแม่นยำ ถูกต้องและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • จัดทำงบประมาณของงานบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของฝ่ายและองค์กร
 • สนับสนุนการจัดทำนโยบายและกระบวนการจัดทำบัญชีของเครือบริษัทและหน่วยธุรกิจ ให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของเครือบริษัทและมาตรฐานทางบัญชี
 • จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายและรายการปรับปรุงทางบัญชี ให้ได้ตามมาตรฐานและถูกต้องตามระยะเวลาการปิดบัญชี
 • ปิดบัญชีรายเดือน ทำงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี อย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป
 • ทำการทำกระทบยอดทางบัญชีกับรายการทางภาษีที่นำส่งให้ถูกต้อง
 • จัดทำงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมกิจการของเครือบริษัทตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาการจัดทำรายงาน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชี
 • วิเคราะห์บัญชีต้นทุนและบัญชีการบริหารสินทรัพย์ของเครือบริษัทและหน่วยธุรกิจ เพื่อสรุปประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยธุรกิจ
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาระดับสูง เพื่อให้การวิเคราะห์ทางการเงินและการตัดสินใจทางการเงินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • สนับสนุนการจัดทำงบประมาณประจำปี รวมถึงติดตามและนำเสนอผลการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • จัดเตรียมข้อมูล เอกสารด้านบัญชี รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีประจำปีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี
 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อนำแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกับการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
 • จัดทำแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้เป็นไปตามตามประมวลรัษฏากรและสร้างผลประโยชน์ทางภาษีแก่เครือบริษัท
 • ดำเนินการส่งภาษีที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ถูกต้องตรงเวลาตามกฎระเบียบที่กำหนด
 • ร่วมให้ข้อมูลความต้องการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบัญชีและการเงิน เพื่อทำให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดทำบัญชีของเครือบริษัทและหน่วยธุรกิจผ่านการใช้ระบบสารสนเทศ"
 • ปริญญาตรีหรือโท ด้านบัญชี บัญชีสถิติ การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 24-29 ปี
 • มีความรู้ในงานบัญชีบริหาร งบการเงินและการทำบัญชีกลุ่ม
 • มีความรู้ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบัญชีและการเงิน
 • มีความรู้และประสบการณ์ในภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีหรือการทำงานในบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับกลุ่มบริษัทหรือการทำงานในบริษัท Holding
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครือบริษัท
ทักษะเพิ่มเติม
 • Formula
 • Taxation
 • Service-Minded
สายงาน
 • บัญชี
 • การเงิน
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับเจ้าหน้าที่
ทักษะที่จำเป็น
 • Accounting
 • Accounts Payable
 • Accounts Receivable
 • Thai (Very Good)
ประสบการณ์ขั้นต่ำ
 • 1 ปี
ระดับการศึกษา
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • สาขาการเงิน
เงินเดือน
 • สามารถต่อรองได้
ประเภทงาน
 • งานประจำ
อายุ
 • ตั้งแต่ 24 ถึง 29
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:10-50 คน
ประเภทบริษัท:การเกษตร / การป่าไม้
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.shlcorp.co.th
ก่อตั้งเมื่อปี:1964

เราเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรกรรมไปยังต่างประเทศ กว่า 53 ปี บนเส้นทางของธุรกิจการส่งออก เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน เราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างรอบด้าน ทั้งด้านคุณภาพสินค้า ตลอดจนการให้บริการจนได้รับการไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้ามาอย่างยาวนานต่อเนื่อง

ร่วมงานกับเรา: ร่วมงานกับเรา: บริษัทของเราเปิดดำเนินการมาอย่างยาวนาน ถูกส่งต่อความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น มีวัฒนธรรมองค์กรที่ยืดหยุ่นสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ พร้อมที่จะให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นและความสามารถอย่างเต็มที่ หากคุณคือผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการพัฒนาตัวเองในสายงานด้านธ ... อ่านต่อ

เขตที่ตั้งที่ทำงาน: บางรัก
สำนักงานใหญ่: 68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • หางาน สมัครงาน ทรัพย์สถาพร 1
 • หางาน สมัครงาน ทรัพย์สถาพร 2
 • หางาน สมัครงาน ทรัพย์สถาพร 3
 • หางาน สมัครงาน ทรัพย์สถาพร 4
 • หางาน สมัครงาน ทรัพย์สถาพร 5
 • keyboard_arrow_right

สวัสดิการ

 • โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
 • ค่าเดินทาง
 • โทรศัพท์บริษัท
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ชั่วโมงทำงานยืดหยุ่น
 • ฝึกอบรม
 • จ่ายค่าทำงานในวันหยุด
 • ประกันสังคม
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัดสมัครงาน บีดิจิตอลสมัครงาน คาร์โรสมัครงาน WorkVenture Technologies
close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง
ฟีดแบ็ค
Help us improve by sharing your feedback. Thank you for sharing your feedback with us!

ประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ WorkVenture ?

เกลียด
ไม่ชอบ
เฉยๆ
ชอบ
รัก
เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ

false

Thank you for sharing your feedback with us!

เลือกองค์ประกอบบนหน้าเว็บ