ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สังกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลักษณะงาน

 • การจัดการภาระงานสนับสนุนด้านบริหารวิชาการ เช่น บริหารการศึกษา หลักสูตร วิจัย กิจการนิสิต บริหารทางวิชาการ
 • บริหารจัดการระบบงาน วางแผนงาน อำนวยการ สั่งการ มอบหมายงาน กำกับ แนะนำ ติดตามผล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จบรรลุเป้าหมาย ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • วางแผนอัตรากำลัง มอบหมายภาระงาน และวางแผนพัฒนาบุคลากรของฝ่ายวิชาการ ให้เหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์
 • วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ การใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
   

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564
ขอสงวนสิทธิ์ให้สมัครผ่านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2  เท่านั้น


 

ทักษะที่จำเป็น
 • Analytical Thinking
 • Good Communication Skills
 • English (Good)
ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • ไม่ระบุประสบการณ์ขั้นต่ำ
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับผู้บริหารระดับสูง
เงินเดือน
 • 53,900 - 96,800 THB, สามารถต่อรองได้
สายงาน
 • การจัดการ
 • กลยุทธ์ / วางแผน
ประเภทงาน
 • งานประจำ
อายุ
 • ตั้งแต่ 18 ถึง 60

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:2000-5000 คน
ประเภทบริษัท:การศึกษา
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.chula.ac.th
ก่อตั้งเมื่อปี:1884
คะแนน:4.5/5

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ที่จะบุกเบิก แสวงหาและเป็นคลังความรู้ ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สร้างบัณฑิต วิจัย เป็นแหล่งรวมสติ ปัญญา และบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งสืบสานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ร่วมงานกับเรา: ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เขตที่ตั้งที่ทำงาน: ปทุมวัน
สำนักงานใหญ่: Chulalongkorn University, Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
 • หางาน สมัครงาน จุฬา
 • หางาน สมัครงาน จุฬา 1
 • หางาน สมัครงาน จุฬา 2
 • หางาน สมัครงาน จุฬา 3
 • หางาน สมัครงาน จุฬา 4
 • หางาน สมัครงาน จุฬา 5
 • keyboard_arrow_right

สวัสดิการ

 • การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ทุนการศึกษา
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • สมาชิกฟิตเนส
 • ประกันสุขภาพ
 • จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ดี เวล แกรนด์สมัครงาน กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด มหาชนสมัครงาน ซัมมิทสมัครงาน โกลเด้น