โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สังคมโดยรวมต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญด้านระบบสุขภาพของประเทศ งานวิจัยที่มีคุณภาพและความเข้าใจในการปฏิบัติงานทุกระดับจะก่อให้เกิดการใช้งบประมาณด้านสุขภาพที่เกิดประโยชน์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดการใช้เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็น และลดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ในการนี้ ทางโครงการฯ จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ และมุ่งมั่นในการทำงานมาร่วมงานกับโครงการฯ ดังนี้ คือ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ IT Officer จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานพัฒนาระบบและบริหารจัดการทรัพย์สิน IT
• จัดทำและเสนอแผนงานงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานรวมทั้งกำกับงบประมาณตามแผน
• กำกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงาน

2. งานบริหารจัดการระบบงาน สนับสนุน ดูแลและซ่อมบำรุง
• ระบบงาน (network & system admin)
• เข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวข้องได้
• สนับสนุนและดูแลภาพรวมงานด้านเว็บไซต์
• สนับสนุน ดูแลและซ่อมบำรุง (IT Support)

3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
• ให้คำปรึกษาทางด้าน IT
• สนับสนุนงานการอบรม EE/ Costing

คุณสมบัติ
– การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่ใกล้เคียง
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านบริหารธุรกิจ การสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
– สามารถติดตั้ง ควบคุมดูแล บำรุงรักษา ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ (Hardware,Software,OS,Network)
– มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และอดทนต่อแรงกดกันได้
– มีความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาหลายอย่าง รวมไปถึงดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
– มีความสามารถในการกำหนดลำดับความสำคัญของงานได้และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ไม่มีการกำกับดูแลได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษค่อนข้างดี

สถานที่ติดต่อ        โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 02-5904549 02-5904374 02-5918161

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก : การพิจารณาประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และการสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครงาน (กรอกครบถ้วนเช่นช่วงเงินเดือน ขั้นต่ำ-ที่คาดหวัง) ส่งอีเมลได้ที่ นายบัณฑูร จันทร์เขียว  อีเมล: [email protected]  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประสบการณ์ที่จำเป็น
 • ไม่ระบุประสบการณ์ขั้นต่ำ
ระดับตำแหน่งงาน
 • ระดับหัวหน้างาน
ตำแหน่งนี้รับสมัครเฉพาะคนไทยเท่านั้น
สายงาน
 • ไอที / เขียนโปรแกรม
 • กลยุทธ์ / วางแผน
ประเภทงาน
 • งานประจำ

เกี่ยวกับบริษัท

จำนวนพนักงาน:50-100 คน
ประเภทบริษัท:งานวิจัย / งานสำรวจ
ที่ตั้งบริษัท:นนทบุรี
เว็บไซต์:hitap.net
ก่อตั้งเมื่อปี:2007

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program) หรือ HITAP (ไฮแทป) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 เป็นองค์กรวิจัย กึ่งอิสระ ภายใต้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกอง ... อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา: ทิศทางการดำเนินงานของ HITAP จุดมุ่งหมายสูงสุดในการดำเนินงานของ HITAP ได้แก่ การที่สังคมไทย ‘มี’ ‘เข้าถึง’ และ ‘ใช้’ เทคโนโลยีด้านสุขภาพที่เหมาะสม การที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้นั้น จำเป็นต้องมีระบบ กระบวนการและหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสโดยใช้ระเบียบวิจัยที่ม ... อ่านต่อ

เขตที่ตั้งที่ทำงาน: เมืองนนทบุรี
สำนักงานใหญ่: ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • หางาน สมัครงาน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
 • หางาน สมัครงาน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
 • หางาน สมัครงาน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
 • หางาน สมัครงาน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 3
 • หางาน สมัครงาน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 4
 • keyboard_arrow_right

สวัสดิการ

 • ทุนการศึกษา
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • ฟรีอาหารกลางวันและอาหารว่าง
 • ประกันสังคม
 • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
 • ประกันอุบัติเหตุ
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน จี แคปปิตอลสมัครงาน StayUpgradeสมัครงาน วี.ที.การ์เม้นท์สมัครงาน กฤษฎ์ พร๊อพ