ข่าวสารใหม่ๆ | 7 April 2021

กลยุทธ์ Employer Branding จำเป็นต่อองค์กรของคุณอย่างไร

 

การสรรหาและการรักษาพนักงานอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องง่ายอีกต่อไป เพราะมีบริษัทใหม่เกิดขึ้นมากมาย ทำให้เป็นโอกาสของคนทำงานที่จะหาที่ทำงานใหม่ในระยะเวลาที่ไม่นานนัก ปัจจุบันการเปลี่ยนงานจึงดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นบริษัทจึงต้องหันมาใส่ใจการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร ซึ่งทุกวันนี้คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินคำว่า Employer Branding หรือ การสร้างแบรนด์บริษัทแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าประโยชน์ของการสร้างแบรนด์บริษัทนั้นดีมากมาย ซึ่ง WorkVenture จะขอสรุปให้ดูว่าข้อดีที่มีมากมายของการสร้างแบรนด์บริษัทมีจุดเด่นอย่างไรบ้าง

การหาคนกลายเป็นเรื่องง่าย

การทำ Employer Branding ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มผู้สมัครให้มีมากขึ้นและยังได้ผู้สมัครที่มีคุณภาพอีกด้วย เพราะการสร้างแบรนด์จะทำให้ข้อมูลของบริษัทไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรและสวัสดิการดี ๆ เป็นที่รับรู้แก่ผู้คนในวงกว้าง เมื่อผู้คนรับรู้แล้วก็ย่อมให้ความสนใจและตัดสินใจมาสมัครงานมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ฝั่งของบริษัทมีทางเลือกเพิ่มขึ้นตามไปด้วย สิ่งนี้ทำให้การคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถเฉพาะทางเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เพราะผู้สมัครที่สมัครงานเข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นพนักงานที่เล็งเห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร พวกเขาจะตอบรับการทำงานอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการสรรหาคน

 

 

พนักงานอยู่ยั่งยืนยง

ข้อดีอีกประการนอกจากสรรหาคนได้อย่างง่ายดายแล้ว เมื่อได้พนักงานเข้ามาทำงานแล้วพนักงานก็จะอยู่กับบริษัทอย่างยั่งยืน ปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัทส่วนมากมักมาจากการที่พนักงานลาออกบ่อย เพราะการลาออกของพนักงานทำบริษัทประสบกับปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหยุดชะงักของโปรเจ็กต์ที่กำลังทำอยู่ หรือการเสียพนักงานเก่ง ๆ 

วิธีการหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการลาออกของพนักงานก็คือ “การสร้างแบรนด์บริษัท” ให้แข็งแรง โดยเฉพาะการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมองค์กร การมีหัวหน้าที่มีความเป็นผู้นำ และโอกาสเติบในสายอาชีพโต ความชัดเจนของเรื่องเหล่านี้ จะช่วยให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้นานขึ้นและส่งผลให้แบรนด์บริษัทมีความแข่งแกร่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกันทั้ง 2 ฝ่าย

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีเท่ากับการทำงานที่ดี

การสร้างแบรนด์บริษัทจะต้องคำนึงถึงเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องต้น ๆ เพราะวัฒนธรรมองค์กรคือสิ่งที่พนักงานสามารถสัมผัสได้ทันทีตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน ซึ่งการสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาจจะต้องเริ่มจากคำถามก่อนเริ่มสร้างแบรนด์บริษัทว่าภาพรวมตอนนี้มีสุขภาพที่ดีหรือไม่ พนักงานคิดเห็นหรือรู้สึกอย่างไร เพราะวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเท่ากับการทำงานที่ดี

 

 

อนาคตของบริษัทคือ “การสร้างแบรนด์บริษัท”

องค์กรใหญ่ ๆ ระดับโลกต่างก็หันมาให้ความสนใจกับเรื่องของการสร้างแบรนด์ เพราะการลงทุนในการสร้างแบรนด์สามารถสร้างผลตอบแทนที่กลับคืนมาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสรรหา ดึงดูดคนเก่ง ๆ โดยที่องค์กรจะเป็นที่สนใจ และพนักงานที่ทำงานอยู่ก็มีความสุขและอยู่กับองค์กรไปในอนาคต

 

จะเห็นได้ว่านอกจากการสรรหาและการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้นาน ๆ แล้ว ประเด็นสำคัญเลยก็คือการที่องค์กรต้องปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์อนาคตของการพัฒนาองค์กร ซึ่งการมีตัวตนของบริษัทคงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต เช่นเดียวกับการมีตัวตนของผลิตภัณฑ์ และการจะสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งต้องมีกลยุทธ์ที่ดีด้วย

 

 

close
ลงทะเบียนกับ WorkVenture เพื่อค้นหางานใหม่ล่าสุดและอ่านรีวิวบริษัทจากผู้ทำงานจริง
close