สมัครงาน ธนาคารกรุงเทพ

เกี่ยวกับ ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับในฐานะธนาคารชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้นำด้านบริการทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารยังมีสาขาต่างประเทศมากที่สุดในภาคการธนาคารไทย รวม 32 สาขา ครอบคลุม 15 เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก ซึ่งรวมทั้งธนาคารในเครือที่ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นทั้งหมดในประเทศมาเลเซียและประเทศจีน
ธนาคารกรุ
...

อ่านเพิ่มเติม

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับในฐานะธนาคารชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้นำด้านบริการทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารยังมีสาขาต่างประเทศมากที่สุดในภาคการธนาคารไทย รวม 32 สาขา ครอบคลุม 15 เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก ซึ่งรวมทั้งธนาคารในเครือที่ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นทั้งหมดในประเทศมาเลเซียและประเทศจีน
ธนาคารกรุงเทพมีฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดในประเทศ ด้วยจำนวนลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจรวมกว่า 17 ล้านบัญชี และมีเครือข่ายบริการครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยสาขากว่า 1,200 แห่ง สำนักธุรกิจและสำนักธุรกิจย่อยอีกกว่า 240 แห่ง และยังมีเครือข่ายธนาคารอัตโนมัติที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยเครื่องเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงินสดอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบริการธนาคารทางโทรศัพท์และธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ตที่ใช้ง่ายและลูกค้าสามารถเลือกทำธุรกรรมในภาษาไทยหรืออังกฤษ ซึ่งเอื้ออำนวยให้ลูกค้าสามารถจัดการเรื่องการเงินได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง
ธนาคารกรุงเทพมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าตลอดมา และมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยการประสานศักยภาพภายในองค์กรระหว่างหน่วยธุรกิจที่ดูแลลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ด้านการเงินธนกิจ กิจการธนาคารต่างประเทศ ลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก และลูกค้าบุคคล นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือธนาคาร ยังมีบทบาทสำคัญที่สนับสนุนธนาคารในการสร้างสรรค์โอกาสเพื่อการลงทุนใหม่ๆ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้าของธนาคารกรุงเทพโดยเฉพาะ

ร่วมงานกับเรา

Walk together to brighten up your future!

ผลการค้นหาตำแหน่งงาน ธนาคารกรุงเทพ มี 1 ตำแหน่ง

ประเภทบริษัท
Financial Services

จำนวนพนักงาน
2000+

เว็บไซต์
www.bangkokbank.com

ผลประโยชน์
  • ประกันสังคม
  • โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
  • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
  • ประกันสุขภาพ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ตั้งบริษัท
ธนาคารกรุงเทพ
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500