สมัครงาน โรงเรียนนานาชาติอเมริกันกรุงเทพ

เกี่ยวกับ โรงเรียนนานาชาติอเมริกันกรุงเทพ

The American School of Bangkok หรือ ASB เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมปลาย เป็นโรงเรียนที่ใช้ระบบการสอนของอเมริกัน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษและสังคมที่มีความเป็นนานาชาติ

จุดเด่นของชั้นเรียนระดับประถมศึกษาของที่นี่ คือ ห้องเรียนที่สะดวกสบาย พร้อมเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะ (Interactive White Board) ให้นักเรียนสามารถ
...

อ่านเพิ่มเติม

The American School of Bangkok หรือ ASB เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมปลาย เป็นโรงเรียนที่ใช้ระบบการสอนของอเมริกัน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษและสังคมที่มีความเป็นนานาชาติ

จุดเด่นของชั้นเรียนระดับประถมศึกษาของที่นี่ คือ ห้องเรียนที่สะดวกสบาย พร้อมเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะ (Interactive White Board) ให้นักเรียนสามารถสัมผัสภาพและเคลื่อนภาพต่าง ๆ บนกระดานได้ ทำให้เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงสื่อการสอน และรู้สึกสนุกมากขึ้นด้วย
แนวคิดสำคัญในการเรียนการสอนของ The American School of Bangkok (ASB) คือ การตระหนักถึงความแตกต่างและความเป็นปัจเจกของเด็กแต่ละคน ดังนั้น ครูทุกท่านจึงใช้วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปสำหรับเด็กแต่ละคนด้วย ในด้านวิชาการ มีวิชาพื้นฐานต่าง ๆ ที่นักเรียนระดับชั้นประถมจะได้เรียน คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สังคมศึกษา และ เทคโนโลยี

นอกจากนี้โรงเรียนยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านสังคมและทางกายภาพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงละคร ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหว ศิลปะ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม และการพานักรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่สำคัญคือโรงรียน The American School of Bangkok (ASB) ให้ความสำคัญกับความป็นสากลและเทศกาลของทุก ๆ ชาติ โรงเรียนจึงจัดงานฉลองของนานาชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เช่น งานเทศกาลอาหารนานาชาติ งานวันตรุษจีนของชาวจีน และ งานเทศกาลดิวาลี หรือ เทศกาลแห่งแสงไฟของชาวอินเดีย เป็นต้น

ร่วมงานกับเรา

หากคุณต้องการทำงานร่วมกับสังคมที่มีความหลายหลายทางวัฒนกรรม ที่นี่เป็นทางออกสำหรับคุณ

ไม่มีตำแหน่งงานว่าง สำหรับโรงเรียนนานาชาติอเมริกันกรุงเทพ ขณะนี้
ดูตำแหน่งงานที่น่าสนใจอื่นๆจากบริษัทที่คล้ายกัน ดังต่อไปนี้

ประเภทบริษัท
Education

เว็บไซต์
www.asb.ac.th/

ผลประโยชน์
  • การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ
ที่ตั้งบริษัท
โรงเรียนนานาชาติอเมริกันกรุงเทพ
Green Valley Campus: 900 Moo 3 Bangna-Trad Km.15 Bangplee, Samutprakarn 10540 Tel 02-312-5660-2 Ext.244 Sukhumvit Campus: 02-620-8600 Ext.129