ผู้เชี่ยวชาญงานวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์และบริหารพันธมิตรลูกค้าผู้ประกอบการ (สื่อดิจิตอล)

Working Location/สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ


Responsibilities

  • ดูแลและวางแผนสื่อใน project ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งสื่อ offline และสื่อ online
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อต่างๆเพื่อทำการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของธนาคาร รวมทั้งประสานงานกับหน่วยต่างๆทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อดำเนินงานด้านสื่อการตลาดเป็นไปตามกลยุทธ์ของธนาคาร
  • ประเมินผลและติดตามผลของการปฎิบัติตามแผนการวางแผนงานสื่อการตลาดและงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

Qualifications

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านการสื่อสาร การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในด้านสื่อดิจิตอล
  • มีความคิดสร้างสรรค์ / พร้อมที่จะพัฒนาตนเองและพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
  • เรียนรู้งานเร็ว / มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

SALARY

Salary negotiable

EDUCATION PREFERRED

  • คณะการตลาด

ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY

ประเภทงาน: งานประจำ

ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ: ไม่ได้ระบุ

ประเภทธุรกิจ: การตลาด / โฆษณา, การเงิน, บริการลูกค้า

ตำแหน่งงานเพิ่มเติมจากบริษัทนี้