ผู้เชี่ยวชาญงานกิจกรรมทางการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ

จัดทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น งาน event สัมมนาต่างๆเพื่อส่งเสริมการตลาด การขาย และการบริการของสายงานซึ่งครอบคลุมถึงรูปแบบการสื่อสารต่างๆทางการตลาด โดยให้เป็นไปในแนวเดียวกับการบริหารภาพพจน์ของธนาคาร

Working Location/สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ


Responsibilities

 • นำเสนอแนวทางและรูปแบบในการสื่อความเพื่อการกิจกรรมทางการตลาด / event สัมมนาไปยังกลุ่มลูกค้า
 • จัดทำ event ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดและมาตรฐานของธนาคาร
 • บริหารงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาให้พนักงานในความดูแล
 • จัดกระบวนต่างๆในความรับผิดชอบเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
 • ดูแลการเตรียมงานหน้างานทั้งหมด Run Sequence และ คิวหน้างาน
 • Final Brief กับผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดงาน event ต่างๆ
 • ร่วมกับ ATL ในการให้ Idea การออกแบบสื่อต่างๆที่ใช้ในงานทางการตลาด

Qualifications

 • สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ / สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี / การพบปะลูกค้า

SALARY

Salary negotiable

EDUCATION PREFERRED

 • None

ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY

ประเภทงาน: งานประจำ

ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ: ไม่ได้ระบุ

ประเภทธุรกิจ: การเงิน, การตลาด / โฆษณา

ตำแหน่งงานเพิ่มเติมจากบริษัทนี้