ผู้ชำนาญการวิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและจัดการการทุจริต

สถานที่ปฏิบัติงาน: ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่สาขาราษฎร์บูรณะ


Responsibilities

 • Analyse and formulate fraud prevention/business problems into practical analytics solutions
 • Manage to have all necessary data available timely
 • Design model validation and model maintenance based on Analytics Modeling Process Framework
 • Develop models and fraud prevention/detection solutions by using predictive analytics, statistics, optimization, and machine learning techniques
 • Research on new cutting-edge technology & techniques in Machine Learning, Artificial Intelligence or related technical fields
 • Work closely with business teams and IT solution architecture team to ensure delivering practical analytics solutions on time
 • Deliver clear and actionable recommendations to all stakeholders

Qualifications

 • Minimum 1 year of Analytics Model coding using R / Python / Scala / Java / C# / C++
 • Minimum 1 year implementing or involving ETL tools & Data Preprocessing process
 • Sound Knowledge in Data Science and Analytics models (machine learning, Statistics, Optimization, etc.)
 • Demonstrate a keen interest in working with big data, and fair understanding of Hadoop technology
 • Positive attitude and Team-working mindset
 • Master’s Degree in quantitative fields such as Data Science/Analytics, AI, Engineering, Operations Research, Computer Science/Engineering, etc.

SALARY

Salary negotiable

EDUCATION PREFERRED

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY

ประเภทงาน: งานประจำ

ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ: 1 ปี

ประเภทธุรกิจ: การเงิน, นักวิเคราะห์

ตำแหน่งงานเพิ่มเติมจากบริษัทนี้