แปลเอกสารภาษาอังกฤษและจัดเรียงประโยคให้สวยงาม ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน


Responsibilities

  • ทำหน้าที่แปลเอกสารในบริษัท เช่น คู่มือ, เอกสารรับประกัน เป็นต้น
  • ช่วยในการเขียนเอกสารทางธุรกิจ ประกาศต่าง ๆ จดหมายสอบถาม หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

  • เพศชาย หรือ หญิง
  • อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ
  • ถ้ามีประสบการณ์การแปลเอกสารภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

SALARY

Salary negotiable

EDUCATION PREFERRED

  • None

ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY